Thông báo
CUỘC THI THỨ TƯ ĐÃ KẾT THÚC
TOP 100 ĐIỂM VÒNG 1
STTHỌ TÊNTHUỘCNGÀY THIĐIỂM
1 NGUYỄN KHẢ NHƯ Phường Phú Chánh 02/11/2022 17:26:59 100
2 VÕ NGUYÊN GIÁP Phường Chánh Nghĩa 30/11/2022 19:04:59 100
3 NGUYỄN THỊ THU HẰNG Thành phố Thủ Dầu Một 15/11/2022 22:36:47 100
4 TẠ TIỂU MẪN Thành phố Thủ Dầu Một 24/11/2022 19:08:03 100
5 VŨ TRỌNG THÀNH Huyện Phú Giáo 02/11/2022 15:27:44 100
6 NGÔ THANH HIỀN Thành phố Thủ Dầu Một 07/11/2022 09:03:02 100
7 PHẠM QUỲNH CHI Thành phố Thủ Dầu Một 17/11/2022 21:21:49 100
8 HOÀNG THỊ VÂN AN Phường Chánh Nghĩa 05/11/2022 19:05:13 100
9 VĂN THỊ MINH TÂM Thành phố Thủ Dầu Một 07/11/2022 08:51:14 100
10 NGUYỄN THỊ BẮC GIANG Thành phố Thủ Dầu Một 28/11/2022 21:59:22 100
11 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO Thành phố Thủ Dầu Một 25/11/2022 11:03:35 90
12 ĐINH TẤN PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một 12/11/2022 21:26:36 90
13 NGUYỄN DUY ANH Thành phố Thủ Dầu Một 30/11/2022 20:05:55 90
14 ĐÀO QUỐC CƯỜNG Thành phố Thủ Dầu Một 23/11/2022 12:54:49 90
15 NGUYEN BA LAN Thành phố Thủ Dầu Một 23/11/2022 16:20:23 90
16 TRẦN THANH THÁI Thành phố Thủ Dầu Một 24/11/2022 14:56:59 90
17 PHẠM THÚY HỒNG Phường Phú Chánh 02/11/2022 17:30:00 90
18 PHẠM VĂN HUY HOÀNG Thành phố Thủ Dầu Một 23/11/2022 14:55:58 90
19 PHẠM THỊ DIỄM MY Thành phố Thủ Dầu Một 27/11/2022 13:36:11 90
20 ĐỖ THỊ MỸ LINH Thành phố Thủ Dầu Một 05/11/2022 18:26:54 90
21 PHẠM NHẬT TUẤN AHN Thành phố Thủ Dầu Một 23/11/2022 15:03:37 90
22 NGUYỄN LÝ LONG PHI Thành phố Thủ Dầu Một 11/11/2022 21:56:00 90
23 NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG Thành phố Thủ Dầu Một 11/11/2022 23:09:06 90
24 PHAN TÚC TRÍ Phường Chánh Mỹ 12/11/2022 07:17:21 90
25 NGUYỄN NGỌC TRANG Phường Phú Lợi 16/11/2022 06:43:40 90
26 VŨ OANH Thành phố Thủ Dầu Một 18/11/2022 14:44:08 90
27 HOÀNG LÂM HÀ Thành phố Thủ Dầu Một 23/11/2022 14:52:12 90
28 BUI NGOC QHUYNH ANH Thành phố Thủ Dầu Một 24/11/2022 13:14:26 90
29 NGUYỄN NGỌC PHƯỢNG Phường Tân An 30/11/2022 19:42:25 90
30 TRẦN HUỲNH HOÀNG PHÚC Thành phố Thủ Dầu Một 08/11/2022 10:44:11 90
31 NGUYEN NGOC DIEP Phường Định Hòa 16/11/2022 08:28:10 90
32 TRẦN PHẠM DUY PHÚC Phường Hiệp Thành 15/11/2022 10:37:07 90
33 HUỲNH THỊ HOÀNG NGỌC Thành phố Thủ Dầu Một 30/11/2022 18:40:18 90
34 LÊNGUYỄN HOÀNG THI Thành phố Thủ Dầu Một 11/11/2022 19:50:06 90
35 NGUYỄN THỊ TUYẾT Thành phố Thủ Dầu Một 16/11/2022 16:22:19 90
36 NGUYỄN TUẤN HƯNG Thành phố Thủ Dầu Một 16/11/2022 20:33:30 90
37 VŨ THỊ TRÚC HÀ Thị xã Tân Uyên 24/11/2022 13:43:31 90
38 VĂN THỊ THANH TRANG Thành phố Thủ Dầu Một 06/11/2022 10:06:10 90
39 HOÀNG VĂN NHO Phường Chánh Nghĩa 30/11/2022 21:02:26 90
40 HOÀNG THÀNH ĐẠT Thành phố Thủ Dầu Một 26/11/2022 10:16:06 90
41 NGUYEN THANH QUÃNG Thành phố Thủ Dầu Một 23/11/2022 22:51:43 90
42 PHẠM BÁ PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một 23/11/2022 13:38:46 90
43 TRẦN THỊ LIÊN Phường Chánh Nghĩa 05/11/2022 11:28:58 90
44 NGUYỄN THỊ LỢI Thành phố Thủ Dầu Một 14/11/2022 19:15:00 90
45 PHẠM HOÀNG AN NGUYÊN Phường Chánh Nghĩa 14/11/2022 19:15:07 90
46 NGUYỄN MINH TRÍ 1977 Phường Định Hòa 18/11/2022 10:06:13 90
47 KHƯƠNG THỊ HẠNH Thành phố Thủ Dầu Một 30/11/2022 21:40:13 90
48 NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH Thành phố Thủ Dầu Một 23/11/2022 15:31:07 90
49 NGUYỄN THỊ SƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một 14/11/2022 17:58:35 90
50 PHAN HOÀNG LONG Thành phố Thủ Dầu Một 23/11/2022 20:49:16 90
51 NGUYỄN THỊ SƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một 16/11/2022 11:14:10 90
52 TRẦN NHƯ THANH THẢO Phường Tân An 20/11/2022 09:54:50 80
53 CHUNGQUANGHUY Thành phố Thủ Dầu Một 17/11/2022 16:41:58 80
54 PHAN QUỐC ĐẠI Thành phố Thủ Dầu Một 25/11/2022 11:40:27 80
55 MINH HUY NGUYEN Thành phố Thủ Dầu Một 23/11/2022 14:58:12 80
56 NGUYỄN THỊ MỘNG KIỀU Thành phố Thủ Dầu Một 23/11/2022 13:10:52 80
57 VÕ CHÍ THÀNH Thành phố Thủ Dầu Một 30/11/2022 20:36:30 80
58 LÊ MINH MẪN Phường Phú Hòa 23/11/2022 10:28:57 80
59 LÊ ĐỨC TUẦN DŨNG Thành phố Thủ Dầu Một 24/11/2022 13:57:59 80
60 TRAN GIA HAO 7A5 Thành phố Thủ Dầu Một 24/11/2022 13:49:13 80
61 NGUYỄN HỒ DIỆU TRÂN Thành phố Thủ Dầu Một 23/11/2022 16:24:06 80
62 PHAN THỊ MAI TRÚC Thành phố Thủ Dầu Một 12/11/2022 08:07:14 80
63 PHAM TRI KHIEM Thành phố Thủ Dầu Một 23/11/2022 14:01:14 80
64 NGUYỄN PHÚC HẬU Thành phố Thủ Dầu Một 30/11/2022 20:11:47 80
65 LÊ VÕ ĐẠI THẮNG Thành phố Thủ Dầu Một 24/11/2022 13:58:58 80
66 TỪ THỊ THẢO NHIÊN Thành phố Thủ Dầu Một 24/11/2022 13:54:03 80
67 TRINHDINHDUCLOI Thành phố Thủ Dầu Một 23/11/2022 16:21:29 80
68 HOÀNG ĐÌNH HIẾU Phường Hòa Phú 25/11/2022 20:20:30 80
69 NGUYENTRUNGTINH Thành phố Thủ Dầu Một 24/11/2022 13:47:59 80
70 NGUYỄN THỊ NGỌC NHỰNG Thành phố Thủ Dầu Một 14/11/2022 19:04:29 80
71 NGUYỄN THỊ NGỌC HOÀNG Thành phố Thủ Dầu Một 30/11/2022 18:40:16 80
72 NGUYENBAOTHY Thành phố Thủ Dầu Một 23/11/2022 16:37:56 80
73 NGUYEN12 Thành phố Thủ Dầu Một 30/11/2022 19:15:36 80
74 NGUYỄN KHÁNH AN Thành phố Thủ Dầu Một 23/11/2022 16:42:02 80
75 NGUYỄN QUÔC BAO Thành phố Thủ Dầu Một 23/11/2022 16:37:03 80
76 NGUYỄN NGỌC HÀ Thành phố Thủ Dầu Một 12/11/2022 15:12:25 80
77 PHẠM CHÍ TÀI Thành phố Thủ Dầu Một 23/11/2022 16:41:56 80
78 NGUYỄN THÀNH CHƯƠNG Phường Hiệp An 30/11/2022 19:03:06 80
79 PHẠM THỊ THUỲ TRÂM Thành phố Thủ Dầu Một 14/11/2022 13:14:37 80
80 NGUYỄN T BẢO THU Thành phố Thủ Dầu Một 14/11/2022 17:21:09 80
81 ĐẶNG THANH MINH Thành phố Thủ Dầu Một 05/11/2022 20:41:14 80
82 TRẦN VĂN THÀNH Phường Hòa Phú 23/11/2022 10:16:20 80
83 LÊ THỊ BÌNH Phường Hòa Phú 25/11/2022 10:49:16 80
84 TRẦN SĨ NAM Thành phố Thủ Dầu Một 30/11/2022 20:30:59 80
85 ĐỖ NGỌC QUẾ TRÂM Thành phố Thủ Dầu Một 30/11/2022 19:55:02 80
86 NGUYỄN THỊ THANH THẢO Thành phố Thủ Dầu Một 22/11/2022 14:36:10 80
87 NGUYỄN THỊ ÁI TRANG Phường Phú Chánh 02/11/2022 15:38:25 80
88 NGUYỄN TRẦN NY NA Thành phố Thủ Dầu Một 26/11/2022 20:24:54 80
89 NGUYỄN HUỲNH THƯ Thành phố Thủ Dầu Một 23/11/2022 12:59:37 80
90 LE THIDIEMHANG Thành phố Thủ Dầu Một 23/11/2022 16:43:26 80
91 HUỲNH LÊ CẨM TÚ Thành phố Thủ Dầu Một 23/11/2022 16:31:02 80
92 HỮU THỊ QUYỀN TRÂN Thành phố Thủ Dầu Một 24/11/2022 13:41:58 80
93 HỮU THỊ QUYỀN TRÂN Thành phố Thủ Dầu Một 24/11/2022 17:10:17 80
94 PHAN THỊ HỒNG GẤM Thành phố Thủ Dầu Một 30/11/2022 22:31:30 80
95 TRINH HUU XUAN NGUYEN Thành phố Thủ Dầu Một 21/11/2022 14:45:48 80
96 LÊ ANH TÙNG Phường Chánh Nghĩa 07/11/2022 20:40:29 80
97 LÊ TĂNG TÚ MỸ Thành phố Thuận An 22/11/2022 15:14:56 80
98 NGUYEN LE BAO NGOC Thành phố Thủ Dầu Một 24/11/2022 13:37:56 80
99 NGÔ THỊ THANH TRÚC Phường Chánh Mỹ 04/11/2022 10:57:45 80
100 TRỊNH VĂN ĐOAN Phường Phú Mỹ 02/11/2022 15:08:12 80