Thông báo
CUỘC THI THỨ TƯ ĐÃ KẾT THÚC
Các văn bản liên quan
STT Văn bản liên quan Tải/Xem
1 Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy Tải tài liệu
2 Luật An ninh mạng Tải tài liệu
3 Luật giao thông đường bộ Tải tài liệu
4 Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân Tải tài liệu
5 Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người Tải tài liệu
6 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình Tải tài liệu
7 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dich điện tử Tải tài liệu
8 Bộ Luật Lao động Tải tài liệu
9 LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ Tải tài liệu
10 LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI Tải tài liệu