Thông báo
CUỘC THI THỨ TƯ ĐÃ KẾT THÚC
TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ
STTTOP CƠ QUAN/ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝLƯỢT ĐĂNG KÝ
1 Phường Phú Thọ 10030
2 Phường Phú Lợi 8207
3 Phường Tương Bình Hiệp 6306
4 Phường Tân An 5900
5 Thành phố Thủ Dầu Một 3399
6 Phường Chánh Nghĩa 2540
7 Phường Hòa Phú 486
8 Phường Hiệp An 314
9 Huyện Phú Giáo 262
10 Thị xã Bến Cát 188
11 Phường Phú Tân 151
12 Thành phố Thuận An 125
13 Thị xã Tân Uyên 111
14 Thành phố Dĩ An 79
15 Huyện Dầu Tiếng 78
16 Phường Định Hòa 72
17 Phường Hiệp Thành 64
18 Phường Chánh Mỹ 64
19 Huyện Bắc Tân Uyên 62
20 Phường Phú Cường 60
21 Phường Phú Hòa 52
22 Phường Phú Mỹ 45
23 Huyện Bàu Bàng 21
24 Phường Phú Chánh 16