Thông báo
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CÁC CUỘC THI “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT TRÊN INTERNET” NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
TOP 100 ĐIỂM VÒNG 1
STTHỌ TÊNTHUỘCNGÀY THIĐIỂM
1 LÊ VĂN SƠN Phường Hiệp Thành 03/08/2022 09:38:41 100
2 TRƯƠNG HOÀNG GIA HÂN Phường Phú Hòa 02/08/2022 13:47:38 100
3 NGUYỄN TRƯỜNG LA Phường Hiệp Thành 03/08/2022 13:32:19 100
4 NGUYỄN TUẤN HƯNG Thành phố Thủ Dầu Một 03/08/2022 16:59:56 100
5 VŨ THỊ PHƯỢNG Thành phố Thuận An 03/08/2022 11:59:32 100
6 PHẠM NGUYỄN THANH TUẤN Thành phố Thủ Dầu Một 10/08/2022 23:32:06 100
7 NGUYỄN THỊ BẮC GIANG Thành phố Thủ Dầu Một 04/08/2022 21:55:24 100
8 LÊ THỊ AN Phường Hiệp Thành 02/08/2022 17:13:59 100
9 NGUYỄN THỊ SƯƠNG Thành phố Thuận An 01/08/2022 18:31:48 100
10 NGUYỄN THỊ THU HÀI Thị xã Bến Cát 11/08/2022 10:11:18 100
11 TRƯƠNG THỊ HÒA Thành phố Thuận An 03/08/2022 13:24:48 90
12 SIU BƠN Thành phố Thủ Dầu Một 02/08/2022 16:36:16 90
13 HUỲNH KIM TRỌNG Thành phố Thuận An 03/08/2022 13:07:52 90
14 VĂN THỊ MINH TÂM Thành phố Thủ Dầu Một 04/08/2022 09:26:15 90
15 TRẦN VĨNH TRÍ Thành phố Thủ Dầu Một 05/08/2022 22:44:48 90
16 VÕ THỊ KIM YẾN NGỌC Thành phố Thủ Dầu Một 10/08/2022 15:05:45 90
17 ĐẶNG THỊ ÁNH SANG Phường Phú Mỹ 06/08/2022 21:25:18 90
18 LÊ VĂN ĐỨC Phường Hiệp Thành 03/08/2022 09:19:14 90
19 TRỊNH VĂN ĐOAN Phường Phú Mỹ 07/08/2022 21:49:06 90
20 NGUYỄN QUANG MINH Thành phố Thủ Dầu Một 03/08/2022 20:49:57 90
21 TRẦN THỊ THANH KHƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một 02/08/2022 22:24:46 90
22 TRẦN THỊ ANH THƯ Phường Chánh Nghĩa 11/08/2022 14:01:32 90
23 NGUYỄN MINH PHƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một 03/08/2022 20:26:15 90
24 TRẦN THỊ CẨM TÚ Thành phố Thuận An 03/08/2022 10:01:09 90
25 ĐỖ VŨ THANH HOÀI Thành phố Thuận An 03/08/2022 12:39:38 90
26 VÕ VĂN TRÚ Phường Phú Thọ 11/08/2022 00:26:46 80
27 LÊ MẠNH TRÍ Phường Phú Lợi 04/08/2022 10:03:27 80
28 NGUYỄN THỊ NGỌC MAI Thành phố Thủ Dầu Một 01/08/2022 14:00:49 80
29 MAI THỊ MỘNG HỒNG Phường Hiệp Thành 03/08/2022 13:43:38 80
30 NGUYỄN THỊ THANH HIẾU Phường Hiệp Thành 03/08/2022 13:36:55 80
31 NGUYỄN NGỌC GIA BẢO Thành phố Thủ Dầu Một 03/08/2022 20:40:03 80
32 NGÔ THỊ NGUYỆT Huyện Bàu Bàng 07/08/2022 12:00:35 80
33 NGÔ THỊ KIM NHIÊN Thành phố Thủ Dầu Một 10/08/2022 19:10:07 80
34 DƯƠNG NGỌC SANH Thành phố Thủ Dầu Một 01/08/2022 18:28:45 80
35 LAI THỊ PHƯƠNG LOAN Thành phố Thủ Dầu Một 04/08/2022 11:39:54 80
36 ĐỖ THỊ KIM THÊM Thành phố Thủ Dầu Một 02/08/2022 17:33:35 80
37 NGUYEN THỊ HOÀI ÂN Thành phố Thủ Dầu Một 02/08/2022 12:24:20 80
38 LÊ THỊ KHUYÊN Thành phố Thủ Dầu Một 11/08/2022 20:12:21 80
39 TRỊNH HUY CẨN Phường Định Hòa 11/08/2022 17:46:04 80
40 NGUYỄN THỊ THÙY DUNG Thành phố Thủ Dầu Một 09/08/2022 15:54:30 80
41 VÕ ĐÌNH BẢO Thành phố Thủ Dầu Một 02/08/2022 16:28:21 80
42 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG Thành phố Thủ Dầu Một 04/08/2022 12:56:27 80
43 ĐINH THỊ KIM TIỀN Thành phố Thủ Dầu Một 05/08/2022 17:47:54 80
44 NGÔ THANH HIỀN Thành phố Thủ Dầu Một 04/08/2022 09:50:17 80
45 TRẦN HUỲNH HOÀNG PHÚC Thành phố Thủ Dầu Một 11/08/2022 11:01:17 80
46 LÊ THỊ OANH Thành phố Thủ Dầu Một 04/08/2022 21:02:24 80
47 PHẠM THỊ DIỆU HIỀN Thành phố Thủ Dầu Một 01/08/2022 18:24:21 80
48 KHƯƠNG THỊ HẠNH Thành phố Thủ Dầu Một 03/08/2022 20:12:16 80
49 NGUYỄN THỊ QUYỀN Thành phố Thủ Dầu Một 07/08/2022 14:44:48 80
50 NGUYỄN THỊ HƯƠNG Thành phố Thuận An 11/08/2022 10:38:39 80
51 ĐINH THỊ TUYẾT HẠNH Phường Phú Thọ 11/08/2022 14:31:36 80
52 PHAN BẢO QUỐC Phường Phú Lợi 11/08/2022 16:30:12 70
53 NGUYỄN VĂN HHHH Phường Phú Thọ 07/08/2022 22:28:26 70
54 LÊ VĂN NHẠY Phường Phú Thọ 10/08/2022 21:47:33 70
55 LÊ TĂNG MINH Phường Phú Lợi 10/08/2022 18:59:17 70
56 THIÊN HÒANG LAM Phường Phú Lợi 10/08/2022 21:58:56 70
57 ĐẶNG NGỌC HỒNG Phường Phú Lợi 04/08/2022 11:22:40 70
58 TRẦN CÁT TƯỜNG Phường Phú Lợi 08/08/2022 20:47:36 70
59 TRỊNH BẦU HUYÊN Phường Phú Lợi 07/08/2022 23:18:33 70
60 NGÔ THANH LINH TRANG Phường Phú Lợi 08/08/2022 08:29:36 70
61 TRỊNH THANH NAM Phường Phú Lợi 07/08/2022 22:43:19 70
62 NGUYEN VAN DSADADDSDS Phường Phú Thọ 08/08/2022 23:32:23 70
63 PHAN THỊ THẮM Thành phố Thủ Dầu Một 02/08/2022 11:09:01 70
64 NGÔ QUỐC KIÊN Phường Phú Lợi 10/08/2022 16:51:03 70
65 NGUYEN THI PHUONG LIEN Thành phố Thủ Dầu Một 02/08/2022 11:23:09 70
66 TRỊNH MAI TUYẾT Phường Phú Lợi 04/08/2022 09:04:50 70
67 Phạm thị tuyết Nhung Thành phố Thủ Dầu Một 02/08/2022 23:16:02 70
68 LÊ THỊ THANH HOA Thành phố Thủ Dầu Một 03/08/2022 09:29:39 70
69 TRẦN BÍCH THU Phường Phú Thọ 07/08/2022 22:39:05 70
70 NGUYỄN TRẦN ANH TUYẾT Thành phố Thủ Dầu Một 02/08/2022 12:39:05 70
71 NGUYỄN THỊ NGỌC DƯNG Thành phố Thủ Dầu Một 02/08/2022 12:28:52 70
72 NGUYỄN MINH HIẾU Thành phố Thủ Dầu Một 11/08/2022 20:37:33 70
73 VÕ THỊ HOÀNG LINH Thành phố Thủ Dầu Một 11/08/2022 22:28:21 70
74 NGUYỄN THỊ HOA Thành phố Thủ Dầu Một 02/08/2022 23:09:49 70
75 PHẠM THỊ PHƯƠNG UYÊN Thành phố Thủ Dầu Một 09/08/2022 11:16:18 70
76 NGUYỄN THỊ TUYẾT LAN Thành phố Thủ Dầu Một 06/08/2022 22:25:46 70
77 LÊ THỊ THANH HOA Thành phố Thủ Dầu Một 03/08/2022 08:38:30 70
78 ĐOÀN THỊ THÚY NGÂN Thành phố Thủ Dầu Một 10/08/2022 17:20:45 70
79 TRƯƠNG NGUYỄN VĨNH Thành phố Thủ Dầu Một 03/08/2022 08:24:32 70
80 PHẠM THỊ HẰNG Thành phố Thủ Dầu Một 06/08/2022 21:51:55 70
81 NGUYỄN TRẦN TRIẾT NHÂN Phường Chánh Nghĩa 09/08/2022 19:05:15 70
82 NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT Thành phố Thủ Dầu Một 03/08/2022 18:50:15 70
83 PHAN THỊ HỒNG HƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một 11/08/2022 10:13:50 70
84 TRỊNH THỊ TRÚC DUYÊN Thành phố Thủ Dầu Một 01/08/2022 18:05:05 70
85 LÊ NGỌC NGUYỆT Thành phố Thủ Dầu Một 07/08/2022 10:44:25 70
86 ĐỖ THỊ HƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một 03/08/2022 20:13:03 70
87 NGUYỄN KIM CHI Thành phố Thủ Dầu Một 02/08/2022 16:27:21 70
88 VÕ THÀNH THÂN Thành phố Thủ Dầu Một 05/08/2022 19:49:24 70
89 NGUYỄN THỊ THANH TÂM Thành phố Thủ Dầu Một 04/08/2022 12:46:52 70
90 PHẠM NGỌC NHUNG Thành phố Thủ Dầu Một 05/08/2022 09:37:23 70
91 TRẦN THỊ CẨM TÚ Thành phố Thủ Dầu Một 09/08/2022 23:03:59 70
92 ĐÀO MỸ TIÊN Thành phố Thủ Dầu Một 09/08/2022 21:56:53 70
93 NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO Thành phố Thủ Dầu Một 06/08/2022 21:16:44 70
94 PHẠM THỊ NGỌC QUỲNH Thành phố Thủ Dầu Một 04/08/2022 07:57:52 70
95 NGUYỄN THỊ LIỄU Thành phố Thủ Dầu Một 04/08/2022 17:33:31 70
96 NGUYỄN THỊ HỒNG TRANG Phường Định Hòa 11/08/2022 18:28:24 70
97 NGUYỄN XUÂN KIỀU Thành phố Thủ Dầu Một 11/08/2022 22:01:53 70
98 NGUYỄN NGỌC THƠ Thành phố Thủ Dầu Một 01/08/2022 13:16:13 70
99 DƯƠNG THỊ TRƯỜNG AN Thành phố Thủ Dầu Một 09/08/2022 21:20:10 70
100 TRẦN THỊ KIM TRINH Thành phố Thủ Dầu Một 09/08/2022 20:52:42 70