Thông báo
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CUỘC THI THỨ TƯ – VÒNG SƠ KHẢO DIỄN RA TÙ NGÀY 16/11/2023 ĐỀN NGÀY 13/12/2023 VÀ VÒNG CHUNG KẾT DIỄN RA NGÀY 14-15/12/2023
TOP 100 ĐIỂM VÒNG 1
STTHỌ TÊNTHUỘCNGÀY THIĐIỂM
1 NGUYỄN NGỌC HƯƠNG ĐÀI Phường Hiệp Thành 20/11/2023 14:59:39 100
2 DƯƠNG KIÊN TRUNG Phường Hiệp Thành 21/11/2023 19:50:43 100
3 HÀ THỊ HẢI Phường Hiệp Thành 19/11/2023 18:42:35 100
4 NGUYỄN NGỌC CHÂU Phường Hiệp Thành 20/11/2023 14:46:21 100
5 LÊ THỊ CỬ Phường Hiệp Thành 20/11/2023 08:31:25 100
6 CAO THỊ OANH Phường Hiệp Thành 19/11/2023 21:21:45 100
7 NGUYỄN NGỌC HÙNG Phường Hiệp Thành 19/11/2023 19:41:31 100
8 NGUYỄN NGỌC SƯƠNG Phường Hiệp Thành 20/11/2023 15:35:50 100
9 MAI NGỌC TIẾN Phường Hiệp Thành 17/11/2023 17:21:50 100
10 ĐỖ TRẦN HỮU NGHIỆP Thành phố Thủ Dầu Một 06/12/2023 16:28:54 100
11 LÊ THỊ MỸ LIÊN Phường Hiệp Thành 20/11/2023 13:56:32 100
12 PHẠM THỊ PHƯƠNG Phường Phú Mỹ 25/11/2023 16:21:02 100
13 PHẠM THỊ PHƯƠNG Phường Phú Mỹ 25/11/2023 17:08:04 100
14 BÙI VĂN NAM Thành phố Thủ Dầu Một 30/11/2023 14:47:36 100
15 NGUYỄN HOÀNG LÂM Phường Hiệp Thành 16/11/2023 18:05:44 100
16 PHẠM THỊ BÍCH THỦY Phường Phú Mỹ 03/12/2023 12:32:37 100
17 LÊ ĐÌNH NAM Phường Hiệp Thành 20/11/2023 14:23:15 100
18 DƯƠNG ĐÌNH SƠN Phường Phú Mỹ 03/12/2023 11:40:38 100
19 BAO TIẾN ĐỨC Phường Hiệp Thành 17/11/2023 14:37:14 100
20 PHẠM THỊ BÍCH THỦY Phường Phú Mỹ 03/12/2023 12:05:02 100
21 BÙI THỊ THÚY Phường Hiệp Thành 21/11/2023 22:11:32 90
22 HOA VĂN ĐẠI Phường Hiệp Thành 21/11/2023 22:41:59 90
23 PHAN SƠN TÙNG Thị xã Bến Cát 21/11/2023 09:40:24 90
24 HỒ THỊ ANH THƯ Phường Hiệp Thành 22/11/2023 16:33:01 90
25 NGUYỄN NGỌC CẨM TIÊN Phường Hiệp Thành 20/11/2023 14:50:18 90
26 NGUYỄN NGỌC THU Phường Hiệp Thành 20/11/2023 15:52:41 90
27 NGUYỄN NGỌC ĐƯƠNG Phường Hiệp Thành 20/11/2023 16:17:03 90
28 LÊ ANH VŨ Phường Hiệp Thành 21/11/2023 20:05:48 90
29 BÙI QUANG CẢNH Phường Hiệp Thành 20/11/2023 08:26:39 90
30 NGUYỄN NHƯ PHƯỚC Phường Hiệp Thành 20/11/2023 16:35:28 90
31 NGUYỄN NGỌC NHƯ Ý Phường Hiệp Thành 20/11/2023 15:11:21 90
32 HUỲNH ĐỨC TRUNG Phường Hiệp Thành 19/11/2023 18:38:58 90
33 HUỲNH THỊ GÁI Phường Hiệp Thành 19/11/2023 17:01:42 90
34 CAO THỊ MỸ LINH Phường Hiệp Thành 20/11/2023 10:47:12 90
35 HUỲNH ANH TÀI Phường Hiệp Thành 21/11/2023 20:13:02 90
36 LÊ HOÀNG MINH Phường Hiệp Thành 20/11/2023 09:38:54 90
37 LÊ THỊ THU HUYỀN Phường Hiệp Thành 20/11/2023 10:34:54 90
38 HUỲNH ĐỨC KHÁNH PHONG Phường Hiệp Thành 19/11/2023 18:33:27 90
39 NGUYỄN HOÀNG BẢO THY Phường Hiệp Thành 20/11/2023 15:09:36 90
40 LÊ THỊ DIỄM CHÂU Phường Hiệp Thành 20/11/2023 08:38:39 90
41 LÊ THỊ THÙY TRANG Phường Hiệp Thành 20/11/2023 10:42:10 90
42 NGUYỄN NGỌC MỸ Phường Hiệp Thành 20/11/2023 15:06:08 90
43 CHU QUANG HÒA Phường Hiệp Thành 19/11/2023 21:45:31 90
44 NGUYEN THI THANH LAN Thành phố Thủ Dầu Một 07/12/2023 22:38:42 90
45 LÊ ANH MINH Phường Hiệp Thành 22/11/2023 15:46:06 90
46 NGUYỄN NGỌC THIÊN NGÂN Phường Hiệp Thành 20/11/2023 15:48:24 90
47 LÊ THỊ VÂN Phường Hiệp Thành 20/11/2023 11:21:31 90
48 CAO NGUYEN BAO CHAU Phường Hiệp Thành 19/11/2023 22:08:56 90
49 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG KIM Phường Hiệp Thành 20/11/2023 15:26:58 90
50 CAO VIỆT TÙNG Phường Hiệp Thành 19/11/2023 21:31:12 90
51 THÁI THỊ HOÀ Phường Phú Mỹ 22/11/2023 20:49:20 90
52 NGUYỄN THỊ BÍCH SƠN Thành phố Thủ Dầu Một 27/11/2023 09:59:21 90
53 VƯƠNG NGỌC PHÚ Phường Hiệp Thành 18/11/2023 17:37:08 90
54 LÊ TỊ TÚ TRINH Phường Hiệp Thành 20/11/2023 11:05:48 90
55 NGUYEN THI MAI Thành phố Thủ Dầu Một 04/12/2023 21:51:37 90
56 NGUYỄN THỊ MAI Thành phố Thủ Dầu Một 04/12/2023 21:39:09 90
57 HUỲNH THỊ CẨM NHUNG Phường Hiệp Thành 19/11/2023 16:18:20 90
58 CAO PHƯƠNG LINH Phường Hiệp Thành 18/11/2023 17:27:24 90
59 LÊ THỊ PHƯỢNG Phường Hiệp Thành 20/11/2023 09:03:44 90
60 LÊ THẾ DŨNG Phường Hiệp Thành 19/11/2023 11:14:32 90
61 LƯU NGỌC HẠNH Phường Hiệp Thành 20/11/2023 08:59:34 90
62 HUỲNH CẨM TÚ Phường Hiệp Thành 19/11/2023 19:34:33 90
63 LÊ PHƯỚC HẬU Phường Hiệp Thành 19/11/2023 14:06:46 90
64 VÕ THỊ PHƯƠNG Phường Hiệp Thành 20/11/2023 14:30:49 90
65 LÊ HỒNG Phường Hiệp Thành 19/11/2023 14:30:21 90
66 LÊ THỊ THÙY TRANG Phường Hiệp Thành 20/11/2023 10:53:41 90
67 VƯƠNG THỊ MỸ LINH Thành phố Thủ Dầu Một 26/11/2023 21:04:14 90
68 BỒ TUẤN ANH Phường Hiệp Thành 17/11/2023 20:49:53 90
69 VĂN THỊ MINH TÂM Thành phố Thủ Dầu Một 07/12/2023 21:39:12 90
70 KHA THIÊN TRÚC Thành phố Thủ Dầu Một 24/11/2023 07:54:36 90
71 NGUYỄN MINH THAO Phường Phú Mỹ 05/12/2023 22:10:00 90
72 NGUYỄN THỊ KIM LÀI Phường Phú Mỹ 03/12/2023 16:27:28 80
73 TRẦN Thị Thanh Hằng Thành phố Thủ Dầu Một 07/12/2023 11:32:36 80
74 HOÀNG THỊ KIM OANH Phường Hiệp Thành 22/11/2023 09:23:15 80
75 DƯƠNG PHẠM THÙY TRÂM Phường Hiệp Thành 21/11/2023 22:37:00 80
76 DƯƠNG CÔNG BẰNG Phường Hiệp Thành 21/11/2023 22:27:59 80
77 LÊ HUỲNH BẢO NGỌC Phường Hiệp Thành 22/11/2023 10:20:29 80
78 DOÃN VĂN HẠNH Phường Hiệp Thành 21/11/2023 22:20:04 80
79 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC Phường Hiệp Thành 25/11/2023 09:39:05 80
80 NGUYỄN THỊ THÚY VÂN Phường Tân An 06/12/2023 09:50:53 80
81 BÙI THỊ SEN Phường Hiệp Thành 21/11/2023 22:09:41 80
82 DOÃN VĂN VINH Phường Hiệp Thành 21/11/2023 22:24:30 80
83 HUỲNH LÊ VÂN ANH Phường Hiệp Thành 22/11/2023 09:27:42 80
84 HUỲNH THỊ LẠI Phường Hiệp Thành 07/12/2023 09:24:51 80
85 CAO ÁNH HIỀN Phường Hiệp Thành 20/11/2023 15:26:41 80
86 PHẠM THỊ THANH THÚY Thành phố Thủ Dầu Một 07/12/2023 19:15:02 80
87 ĐẶNG THỊ CẨM Phường Tân An 07/12/2023 10:07:10 80
88 HUỲNH THỊ NGỌC Phường Hiệp Thành 19/11/2023 17:22:16 80
89 NGUYỄN HOÀNG ANH Phường Hiệp Thành 20/11/2023 15:13:23 80
90 NGUYỄN DUY HIẾU Phường Hiệp Thành 20/11/2023 15:24:46 80
91 NGUYEN MINH DUY Phường Hiệp Thành 20/11/2023 19:30:51 80
92 NGUYỄN CHÍ NGHIÊM Phường Hiệp Thành 20/11/2023 15:34:29 80
93 NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN Thành phố Thủ Dầu Một 23/11/2023 15:49:51 80
94 TRẦN CHÍ CƯỜNG Phường Hiệp Thành 20/11/2023 11:00:49 80
95 ĐẶNG THANH MINH Thành phố Thủ Dầu Một 27/11/2023 21:13:08 80
96 NGUYỄN GIANG ANH Phường Hiệp Thành 21/11/2023 19:54:39 80
97 THÁI THỊ TƯỜNG VY Thành phố Thủ Dầu Một 21/11/2023 14:48:43 80
98 DƯƠNG ĐĂNG KHOA Phường Hiệp Thành 21/11/2023 20:00:31 80
99 HUỲNH GIA AN Phường Hiệp Thành 19/11/2023 21:32:31 80
100 TẠ THIÊN KIM Thành phố Thủ Dầu Một 17/11/2023 21:35:27 80