CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CUỘC THI “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT NĂM 2021
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VÀ DỰ THI

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN DỰ THI

Bước 1: Truy cập địa chỉ: http://thitructuyenthudaumot.vn 

Bước 2: Đăng ký tài khoản thi
 

Bước 3: Chọn “ĐĂNG KÝ”, điền đầy đủ các thông tin theo form sau: 


Bước 4: Nhập xong, chọn “HOÀN THÀNH”, xem lại thông tin đã nhập, nếu thông tin chưa đúng, chọn “CHỈNH SỬA” để sửa lại thông tin. Nếu thông tin đúng thì nhập mật khẩu đồng thời đánh dấu vào “Tôi đã kiểm tra các thông tin và đồng ý với thể lệ cuộc thi”, sau đó chọn “HOÀN THÀNH” để hoàn tất đăng ký.


 

 

ĐĂNG NHẬP VÀO THI

Bước 1: Chọn chức năng “Đăng nhập”
 

 

Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin (tên đăng nhập và mật khẩu) đã đăng ký, và chọn “ĐĂNG NHẬP”

 

 

 

Bước 3: Chọn “VÀO THI” nếu đăng nhập thành công

 

 

Bước 4: Chọn “BẮT ĐẦU THI TỰ LUẬN” ở màn hình tiếp theo:

 

 

Bước 5: Làm bài theo hướng dẫn trên màn hình thi tiểu luận.

- DANH SÁCH BÀI THI CỦA THÍ SINH: sẽ liệt kê các bài thi của thí sinh, tại danh sách này thí sinh có thể xem bài thi, ngày nộp bài, thuyết minh và xóa bài thi.

- THÊM MỚI BÀI THI: nơi để thêm bài thi mới

  +  Tên sáng kiến, giải pháp, mô hình *: Nhập tên sáng kiến, giải pháp, mô hình (bắt buộc nhập)

  + Thuộc thể loại: Chọn là Sáng kiến hay Giáp pháp hay Mô hình.

  + Mô tả làm rõ thêm (nếu có): Mô tả thêm về sáng kiến, giải pháp, mô hình (nếu có).

  + Chọn Thuyết minh sáng kiến, giải pháp, mô hình *: Chọn file thuyết minh sáng kiến, giải pháp, mô hình cần tham gia thi, thuyết minh trình bày theo mẫu và định dạng, căn chỉnh theo yêu cầu của thể lệ cuộc thi.

  + Sau khi nhập đầy đủ thông tin, chọn "Nộp bài". Nếu bài nộp thành công, sẽ được lưu vào DANH SÁCH BÀI THI CỦA THÍ SINH phía trên. 

 

Bước 6: Nếu có nhiều sáng kiến, giải pháp, mô hình tham gia, thí sinh lặp lại các bước trên để tham gia bài thi mới.

Bước 7: Chọn "Đăng xuất" để kết thúc một phiên làm việc.