Thông báo
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CÁC CUỘC THI “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT TRÊN INTERNET” NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ
STTTOP CƠ QUAN/ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝLƯỢT ĐĂNG KÝ
1 Phường Phú Thọ 2206
2 Phường Phú Lợi 1903
3 Thành phố Thủ Dầu Một 625
4 Phường Định Hòa 16
5 Phường Hiệp Thành 12
6 Phường Chánh Nghĩa 11
7 Thành phố Thuận An 11
8 Phường Tương Bình Hiệp 8
9 Phường Phú Cường 4
10 Phường Phú Mỹ 4
11 Phường Tân An 4
12 Phường Phú Hòa 2
13 Phường Hòa Phú 2
14 Phường Phú Chánh 2
15 Thị xã Tân Uyên 2
16 Huyện Bàu Bàng 2
17 Phường Phú Tân 1
18 Thành phố Dĩ An 1
19 Thị xã Bến Cát 1
20 Phường Hiệp An 0
21 Huyện Dầu Tiếng 0
22 Huyện Phú Giáo 0
23 Huyện Bắc Tân Uyên 0