Thông báo
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CUỘC THI THỨ TƯ – VÒNG SƠ KHẢO DIỄN RA TÙ NGÀY 16/11/2023 ĐỀN NGÀY 13/12/2023 VÀ VÒNG CHUNG KẾT DIỄN RA NGÀY 14-15/12/2023
TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ
STTTOP CƠ QUAN/ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝLƯỢT ĐĂNG KÝ
1 Phường Hiệp Thành 868
2 Thành phố Thủ Dầu Một 467
3 Phường Tân An 351
4 Phường Phú Mỹ 34
5 Phường Chánh Nghĩa 34
6 Phường Định Hòa 15
7 Phường Tương Bình Hiệp 11
8 Phường Phú Lợi 10
9 Phường Phú Thọ 8
10 Phường Hiệp An 7
11 Phường Chánh Mỹ 7
12 Phường Phú Hòa 3
13 Thị xã Bến Cát 3
14 Thị xã Tân Uyên 3
15 Phường Hòa Phú 2
16 Phường Phú Tân 2
17 Thành phố Thuận An 2
18 Phường Phú Chánh 1
19 Thành phố Dĩ An 1
20 Huyện Dầu Tiếng 1
21 Huyện Bàu Bàng 1
22 Phường Phú Cường 0
23 Huyện Phú Giáo 0
24 Huyện Bắc Tân Uyên 0