CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CUỘC THI “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT TRÊN INTERNET” CỦA THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT NĂM 2021
BẢNG XẾP HẠNG XÃ/PHƯỜNG/TT CUỘC THI THỨ HAI
STT Xã/Phường/Thị trấn Huyện/Thị/TP Số thí sinh tham gia
1 Phường Hiệp Thành Thành phố Thủ Dầu Một 0
2 Phường Phú Lợi Thành phố Thủ Dầu Một 0
3 Phường Phú Cường Thành phố Thủ Dầu Một 0
4 Phường Phú Hòa Thành phố Thủ Dầu Một 0
5 Phường Phú Thọ Thành phố Thủ Dầu Một 0
6 Phường Chánh Nghĩa Thành phố Thủ Dầu Một 0
7 Phường Định Hoà Thành phố Thủ Dầu Một 0
8 Phường Hoà Phú Thành phố Thủ Dầu Một 0
9 Phường Phú Mỹ Thành phố Thủ Dầu Một 0
10 Phường Phú Tân Thành phố Thủ Dầu Một 0
11 Phường Tân An Thành phố Thủ Dầu Một 0
12 Phường Hiệp An Thành phố Thủ Dầu Một 0
13 Phường Tương Bình Hiệp Thành phố Thủ Dầu Một 0
14 Phường Chánh Mỹ Thành phố Thủ Dầu Một 0
15 Xã Trừ Văn Thố Huyện Bàu Bàng 0
16 Xã Cây Trường II Huyện Bàu Bàng 0
17 Xã Lai Uyên Huyện Bàu Bàng 0
18 Xã Tân Hưng Huyện Bàu Bàng 0
19 Xã Long Nguyên Huyện Bàu Bàng 0
20 Xã Hưng Hòa Huyện Bàu Bàng 0
21 Xã Lai Hưng Huyện Bàu Bàng 0
22 Thị trấn Dầu Tiếng Huyện Dầu Tiếng 0
23 Xã Minh Hoà Huyện Dầu Tiếng 0
24 Xã Minh Thạnh Huyện Dầu Tiếng 0
25 Xã Minh Tân Huyện Dầu Tiếng 0
26 Xã Định An Huyện Dầu Tiếng 0
27 Xã Long Hoà Huyện Dầu Tiếng 0
28 Xã Định Thành Huyện Dầu Tiếng 0
29 Xã Định Hiệp Huyện Dầu Tiếng 0
30 Xã An Lập Huyện Dầu Tiếng 0
31 Xã Long Tân Huyện Dầu Tiếng 0
32 Xã Thanh An Huyện Dầu Tiếng 0
33 Xã Thanh Tuyền Huyện Dầu Tiếng 0
34 Phường Mỹ Phước Thị xã Bến Cát 0
35 Phường Chánh Phú Hòa Thị xã Bến Cát 0
36 Xã An Điền Thị xã Bến Cát 0
37 Xã An Tây Thị xã Bến Cát 0
38 Phường Thới Hòa Thị xã Bến Cát 0
39 Phường Hòa Lợi Thị xã Bến Cát 0
40 Phường Tân Định Thị xã Bến Cát 0
41 Xã Phú An Huyện Phú Giáo 0
42 Thị trấn Phước Vĩnh Huyện Phú Giáo 0
43 Xã An Linh Huyện Phú Giáo 0
44 Xã Phước Sang Huyện Phú Giáo 0
45 Xã An Thái Huyện Phú Giáo 0
46 Xã An Long Huyện Phú Giáo 0
47 Xã An Bình Huyện Phú Giáo 0
48 Xã Tân Hiệp Huyện Phú Giáo 0
49 Xã Tam Lập Huyện Phú Giáo 0
50 Xã Tân Long Huyện Phú Giáo 0
51 Xã Vĩnh Hoà Huyện Phú Giáo 0
52 Xã Phước Hoà Huyện Phú Giáo 0
53 Phường Uyên Hưng Thị xã Tân Uyên 0
54 Phường Tân Phước Khánh Thị xã Tân Uyên 0
55 Xã Vĩnh Tân Thị xã Tân Uyên 0
56 Xã Hội Nghĩa Thị xã Tân Uyên 0
57 Phường Tân Hiệp Thị xã Tân Uyên 0
58 Phường Khánh Bình Thị xã Tân Uyên 0
59 Xã Phú Chánh Thị xã Tân Uyên 0
60 Xã Bạch Đằng Thị xã Tân Uyên 0
61 Xã Tân Vĩnh Hiệp Thị xã Tân Uyên 0
62 Phường Thạnh Phước Thị xã Tân Uyên 0
63 Xã Thạnh Hội Thị xã Tân Uyên 0
64 Phường Thái Hòa Thị xã Tân Uyên 0
65 Phường Dĩ An Thành phố Dĩ An 0
66 Phường Tân Bình Thành phố Dĩ An 0
67 Phường Tân Đông Hiệp Thành phố Dĩ An 0
68 Phường Bình An Thành phố Dĩ An 0
69 Phường Bình Thắng Thành phố Dĩ An 0
70 Phường Đông Hòa Thành phố Dĩ An 0
71 Phường An Bình Thành phố Dĩ An 0
72 Phường An Thạnh Thành phố Thuận An 0
73 Phường Lái Thiêu Thành phố Thuận An 0
74 Phường Bình Chuẩn Thành phố Thuận An 0
75 Phường Thuận Giao Thành phố Thuận An 0
76 Phường An Phú Thành phố Thuận An 0
77 Phường Hưng Định Thành phố Thuận An 0
78 Xã An Sơn Thành phố Thuận An 0
79 Phường Bình Nhâm Thành phố Thuận An 0
80 Phường Bình Hòa Thành phố Thuận An 0
81 Phường Vĩnh Phú Thành phố Thuận An 0
82 Xã Tân Định Huyện Bắc Tân Uyên 0
83 Xã Bình Mỹ Huyện Bắc Tân Uyên 0
84 Xã Tân Bình Huyện Bắc Tân Uyên 0
85 Xã Tân Lập Huyện Bắc Tân Uyên 0
86 Xã Tân Thành Huyện Bắc Tân Uyên 0
87 Xã Đất Cuốc Huyện Bắc Tân Uyên 0
88 Xã Hiếu Liêm Huyện Bắc Tân Uyên 0
89 Xã Lạc An Huyện Bắc Tân Uyên 0
90 Xã Tân Mỹ Huyện Bắc Tân Uyên 0
91 Xã Thường Tân Huyện Bắc Tân Uyên 0
92 Xã Phú An Thị xã Bến Cát 0