CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CUỘC THI “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT TRÊN INTERNET” CỦA THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT NĂM 2021
BẢNG XẾP HẠNG XÃ/PHƯỜNG/TT CUỘC THI THỨ HAI
STT Xã/Phường/Thị trấn Huyện/Thị/TP Số thí sinh tham gia
1 Phường Chánh Nghĩa Thành phố Thủ Dầu Một 9
2 Phường Phú Cường Thành phố Thủ Dầu Một 8
3 Phường Hiệp Thành Thành phố Thủ Dầu Một 5
4 Phường Phú Lợi Thành phố Thủ Dầu Một 5
5 Phường Phú Mỹ Thành phố Thủ Dầu Một 4
6 Phường Định Hoà Thành phố Thủ Dầu Một 1
7 Phường Hoà Phú Thành phố Thủ Dầu Một 1
8 Phường Tân An Thành phố Thủ Dầu Một 1
9 Phường Bình Thắng Thành phố Dĩ An 1
10 Xã Tân Hưng Huyện Bàu Bàng 1
11 Thị trấn Phước Vĩnh Huyện Phú Giáo 1
12 Xã An Linh Huyện Phú Giáo 0
13 Xã Phước Sang Huyện Phú Giáo 0
14 Xã An Thái Huyện Phú Giáo 0
15 Xã An Long Huyện Phú Giáo 0
16 Xã An Bình Huyện Phú Giáo 0
17 Xã Tân Hiệp Huyện Phú Giáo 0
18 Xã Tam Lập Huyện Phú Giáo 0
19 Xã Tân Long Huyện Phú Giáo 0
20 Xã Vĩnh Hoà Huyện Phú Giáo 0
21 Xã Phước Hoà Huyện Phú Giáo 0
22 Phường Uyên Hưng Thị xã Tân Uyên 0
23 Phường Tân Phước Khánh Thị xã Tân Uyên 0
24 Xã Vĩnh Tân Thị xã Tân Uyên 0
25 Xã Hội Nghĩa Thị xã Tân Uyên 0
26 Phường Tân Hiệp Thị xã Tân Uyên 0
27 Phường Khánh Bình Thị xã Tân Uyên 0
28 Xã Phú Chánh Thị xã Tân Uyên 0
29 Xã Bạch Đằng Thị xã Tân Uyên 0
30 Xã Tân Vĩnh Hiệp Thị xã Tân Uyên 0
31 Phường Thạnh Phước Thị xã Tân Uyên 0
32 Xã Thạnh Hội Thị xã Tân Uyên 0
33 Phường Thái Hòa Thị xã Tân Uyên 0
34 Phường Dĩ An Thành phố Dĩ An 0
35 Phường Tân Bình Thành phố Dĩ An 0
36 Phường Tân Đông Hiệp Thành phố Dĩ An 0
37 Phường Bình An Thành phố Dĩ An 0
38 Xã Long Nguyên Huyện Bàu Bàng 0
39 Xã Hưng Hòa Huyện Bàu Bàng 0
40 Xã Lai Hưng Huyện Bàu Bàng 0
41 Thị trấn Dầu Tiếng Huyện Dầu Tiếng 0
42 Xã Minh Hoà Huyện Dầu Tiếng 0
43 Xã Minh Thạnh Huyện Dầu Tiếng 0
44 Xã Minh Tân Huyện Dầu Tiếng 0
45 Xã Định An Huyện Dầu Tiếng 0
46 Xã Long Hoà Huyện Dầu Tiếng 0
47 Xã Định Thành Huyện Dầu Tiếng 0
48 Xã Định Hiệp Huyện Dầu Tiếng 0
49 Xã An Lập Huyện Dầu Tiếng 0
50 Xã Long Tân Huyện Dầu Tiếng 0
51 Xã Thanh An Huyện Dầu Tiếng 0
52 Xã Thanh Tuyền Huyện Dầu Tiếng 0
53 Phường Mỹ Phước Thị xã Bến Cát 0
54 Phường Chánh Phú Hòa Thị xã Bến Cát 0
55 Xã An Điền Thị xã Bến Cát 0
56 Xã An Tây Thị xã Bến Cát 0
57 Phường Thới Hòa Thị xã Bến Cát 0
58 Phường Hòa Lợi Thị xã Bến Cát 0
59 Phường Tân Định Thị xã Bến Cát 0
60 Xã Phú An Huyện Phú Giáo 0
61 Phường Đông Hòa Thành phố Dĩ An 0
62 Phường An Bình Thành phố Dĩ An 0
63 Phường An Thạnh Thành phố Thuận An 0
64 Phường Lái Thiêu Thành phố Thuận An 0
65 Phường Bình Chuẩn Thành phố Thuận An 0
66 Phường Thuận Giao Thành phố Thuận An 0
67 Phường An Phú Thành phố Thuận An 0
68 Phường Hưng Định Thành phố Thuận An 0
69 Xã An Sơn Thành phố Thuận An 0
70 Phường Bình Nhâm Thành phố Thuận An 0
71 Phường Bình Hòa Thành phố Thuận An 0
72 Phường Vĩnh Phú Thành phố Thuận An 0
73 Xã Tân Định Huyện Bắc Tân Uyên 0
74 Xã Bình Mỹ Huyện Bắc Tân Uyên 0
75 Xã Tân Bình Huyện Bắc Tân Uyên 0
76 Xã Tân Lập Huyện Bắc Tân Uyên 0
77 Xã Tân Thành Huyện Bắc Tân Uyên 0
78 Xã Đất Cuốc Huyện Bắc Tân Uyên 0
79 Xã Hiếu Liêm Huyện Bắc Tân Uyên 0
80 Xã Lạc An Huyện Bắc Tân Uyên 0
81 Xã Tân Mỹ Huyện Bắc Tân Uyên 0
82 Xã Thường Tân Huyện Bắc Tân Uyên 0
83 Xã Phú An Thị xã Bến Cát 0
84 Phường Hiệp An Thành phố Thủ Dầu Một 0
85 Phường Tương Bình Hiệp Thành phố Thủ Dầu Một 0
86 Phường Chánh Mỹ Thành phố Thủ Dầu Một 0
87 Xã Trừ Văn Thố Huyện Bàu Bàng 0
88 Xã Cây Trường II Huyện Bàu Bàng 0
89 Xã Lai Uyên Huyện Bàu Bàng 0
90 Phường Phú Tân Thành phố Thủ Dầu Một 0
91 Phường Phú Hòa Thành phố Thủ Dầu Một 0
92 Phường Phú Thọ Thành phố Thủ Dầu Một 0