Chào mừng đến với cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trên Internet” của Thành phố Thủ Dầu Một năm 2020
BẢNG XẾP HẠNG XÃ/PHƯỜNG/TT CUỘC THI THỨ HAI
STT Xã/Phường/Thị trấn Huyện/Thị/TP Số thí sinh tham gia
1 Phường Phú Lợi Thành phố Thủ Dầu Một 101
2 Phường Phú Tân Thành phố Thủ Dầu Một 6
3 Phường Hoà Phú Thành phố Thủ Dầu Một 3
4 Phường Chánh Nghĩa Thành phố Thủ Dầu Một 2
5 Phường Định Hoà Thành phố Thủ Dầu Một 1
6 Phường Phú Hòa Thành phố Thủ Dầu Một 1
7 Phường Hiệp Thành Thành phố Thủ Dầu Một 1
8 Phường Hiệp An Thành phố Thủ Dầu Một 1
9 Phường Tương Bình Hiệp Thành phố Thủ Dầu Một 0
10 Phường Chánh Mỹ Thành phố Thủ Dầu Một 0
11 Xã Trừ Văn Thố Huyện Bàu Bàng 0
12 Xã Cây Trường II Huyện Bàu Bàng 0
13 Xã Lai Uyên Huyện Bàu Bàng 0
14 Xã Tân Hưng Huyện Bàu Bàng 0
15 Xã Long Nguyên Huyện Bàu Bàng 0
16 Xã Hưng Hòa Huyện Bàu Bàng 0
17 Xã Lai Hưng Huyện Bàu Bàng 0
18 Thị trấn Dầu Tiếng Huyện Dầu Tiếng 0
19 Xã Minh Hoà Huyện Dầu Tiếng 0
20 Xã Minh Thạnh Huyện Dầu Tiếng 0
21 Xã Minh Tân Huyện Dầu Tiếng 0
22 Xã Định An Huyện Dầu Tiếng 0
23 Xã Long Hoà Huyện Dầu Tiếng 0
24 Xã Định Thành Huyện Dầu Tiếng 0
25 Xã Định Hiệp Huyện Dầu Tiếng 0
26 Xã An Lập Huyện Dầu Tiếng 0
27 Xã Long Tân Huyện Dầu Tiếng 0
28 Xã Thanh An Huyện Dầu Tiếng 0
29 Xã Thanh Tuyền Huyện Dầu Tiếng 0
30 Phường Mỹ Phước Thị xã Bến Cát 0
31 Phường Chánh Phú Hòa Thị xã Bến Cát 0
32 Xã An Điền Thị xã Bến Cát 0
33 Xã An Tây Thị xã Bến Cát 0
34 Phường Thới Hòa Thị xã Bến Cát 0
35 Phường Hòa Lợi Thị xã Bến Cát 0
36 Phường Tân Định Thị xã Bến Cát 0
37 Xã Phú An Huyện Phú Giáo 0
38 Thị trấn Phước Vĩnh Huyện Phú Giáo 0
39 Xã An Linh Huyện Phú Giáo 0
40 Xã Phước Sang Huyện Phú Giáo 0
41 Xã An Thái Huyện Phú Giáo 0
42 Xã An Long Huyện Phú Giáo 0
43 Xã An Bình Huyện Phú Giáo 0
44 Xã Tân Hiệp Huyện Phú Giáo 0
45 Xã Tam Lập Huyện Phú Giáo 0
46 Xã Tân Long Huyện Phú Giáo 0
47 Xã Vĩnh Hoà Huyện Phú Giáo 0
48 Xã Phước Hoà Huyện Phú Giáo 0
49 Phường Uyên Hưng Thị xã Tân Uyên 0
50 Phường Tân Phước Khánh Thị xã Tân Uyên 0
51 Xã Vĩnh Tân Thị xã Tân Uyên 0
52 Xã Hội Nghĩa Thị xã Tân Uyên 0
53 Phường Tân Hiệp Thị xã Tân Uyên 0
54 Phường Khánh Bình Thị xã Tân Uyên 0
55 Xã Phú Chánh Thị xã Tân Uyên 0
56 Xã Bạch Đằng Thị xã Tân Uyên 0
57 Xã Tân Vĩnh Hiệp Thị xã Tân Uyên 0
58 Phường Thạnh Phước Thị xã Tân Uyên 0
59 Xã Thạnh Hội Thị xã Tân Uyên 0
60 Phường Thái Hòa Thị xã Tân Uyên 0
61 Phường Dĩ An Thành phố Dĩ An 0
62 Phường Tân Bình Thành phố Dĩ An 0
63 Phường Tân Đông Hiệp Thành phố Dĩ An 0
64 Phường Bình An Thành phố Dĩ An 0
65 Phường Bình Thắng Thành phố Dĩ An 0
66 Phường Đông Hòa Thành phố Dĩ An 0
67 Phường An Bình Thành phố Dĩ An 0
68 Phường An Thạnh Thành phố Thuận An 0
69 Phường Lái Thiêu Thành phố Thuận An 0
70 Phường Bình Chuẩn Thành phố Thuận An 0
71 Phường Thuận Giao Thành phố Thuận An 0
72 Phường An Phú Thành phố Thuận An 0
73 Phường Hưng Định Thành phố Thuận An 0
74 Xã An Sơn Thành phố Thuận An 0
75 Phường Bình Nhâm Thành phố Thuận An 0
76 Phường Bình Hòa Thành phố Thuận An 0
77 Phường Vĩnh Phú Thành phố Thuận An 0
78 Xã Tân Định Huyện Bắc Tân Uyên 0
79 Xã Bình Mỹ Huyện Bắc Tân Uyên 0
80 Xã Tân Bình Huyện Bắc Tân Uyên 0
81 Xã Tân Lập Huyện Bắc Tân Uyên 0
82 Xã Tân Thành Huyện Bắc Tân Uyên 0
83 Xã Đất Cuốc Huyện Bắc Tân Uyên 0
84 Xã Hiếu Liêm Huyện Bắc Tân Uyên 0
85 Xã Lạc An Huyện Bắc Tân Uyên 0
86 Xã Tân Mỹ Huyện Bắc Tân Uyên 0
87 Xã Thường Tân Huyện Bắc Tân Uyên 0
88 Xã Phú An Thị xã Bến Cát 0
89 Phường Tân An Thành phố Thủ Dầu Một 0
90 Phường Phú Thọ Thành phố Thủ Dầu Một 0
91 Phường Phú Cường Thành phố Thủ Dầu Một 0
92 Phường Phú Mỹ Thành phố Thủ Dầu Một 0