Chào mừng đến với cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trên Internet” của Thành phố Thủ Dầu Một năm 2020
BẢNG XẾP HẠNG XÃ/PHƯỜNG/TT CUỘC THI THỨ HAI
STT Xã/Phường/Thị trấn Huyện/Thị/TP Số thí sinh tham gia
1 Phường Phú Lợi Thành phố Thủ Dầu Một 800
2 Phường Phú Tân Thành phố Thủ Dầu Một 15
3 Phường Hiệp Thành Thành phố Thủ Dầu Một 10
4 Phường Phú Mỹ Thành phố Thủ Dầu Một 6
5 Phường Phú Cường Thành phố Thủ Dầu Một 6
6 Phường Phú Thọ Thành phố Thủ Dầu Một 5
7 Phường Chánh Nghĩa Thành phố Thủ Dầu Một 4
8 Phường Hoà Phú Thành phố Thủ Dầu Một 4
9 Phường Phú Hòa Thành phố Thủ Dầu Một 3
10 Phường Định Hoà Thành phố Thủ Dầu Một 2
11 Phường Tân An Thành phố Thủ Dầu Một 2
12 Phường Hiệp An Thành phố Thủ Dầu Một 2
13 Phường Chánh Mỹ Thành phố Thủ Dầu Một 2
14 Phường Hòa Lợi Thị xã Bến Cát 1
15 Phường Tân Định Thị xã Bến Cát 1
16 Xã Phú An Huyện Phú Giáo 0
17 Thị trấn Phước Vĩnh Huyện Phú Giáo 0
18 Xã An Linh Huyện Phú Giáo 0
19 Xã Phước Sang Huyện Phú Giáo 0
20 Xã An Thái Huyện Phú Giáo 0
21 Xã An Long Huyện Phú Giáo 0
22 Xã An Bình Huyện Phú Giáo 0
23 Xã Tân Hiệp Huyện Phú Giáo 0
24 Xã Tam Lập Huyện Phú Giáo 0
25 Xã Tân Long Huyện Phú Giáo 0
26 Xã Vĩnh Hoà Huyện Phú Giáo 0
27 Xã Phước Hoà Huyện Phú Giáo 0
28 Phường Uyên Hưng Thị xã Tân Uyên 0
29 Phường Tân Phước Khánh Thị xã Tân Uyên 0
30 Xã Vĩnh Tân Thị xã Tân Uyên 0
31 Xã Hội Nghĩa Thị xã Tân Uyên 0
32 Phường Tân Hiệp Thị xã Tân Uyên 0
33 Phường Khánh Bình Thị xã Tân Uyên 0
34 Xã Phú Chánh Thị xã Tân Uyên 0
35 Xã Bạch Đằng Thị xã Tân Uyên 0
36 Xã Tân Vĩnh Hiệp Thị xã Tân Uyên 0
37 Phường Thạnh Phước Thị xã Tân Uyên 0
38 Xã Thạnh Hội Thị xã Tân Uyên 0
39 Phường Thái Hòa Thị xã Tân Uyên 0
40 Phường Dĩ An Thành phố Dĩ An 0
41 Phường Tân Bình Thành phố Dĩ An 0
42 Phường Tân Đông Hiệp Thành phố Dĩ An 0
43 Phường Bình An Thành phố Dĩ An 0
44 Phường Bình Thắng Thành phố Dĩ An 0
45 Phường Đông Hòa Thành phố Dĩ An 0
46 Phường An Bình Thành phố Dĩ An 0
47 Phường An Thạnh Thành phố Thuận An 0
48 Phường Lái Thiêu Thành phố Thuận An 0
49 Phường Bình Chuẩn Thành phố Thuận An 0
50 Phường Thuận Giao Thành phố Thuận An 0
51 Phường An Phú Thành phố Thuận An 0
52 Phường Hưng Định Thành phố Thuận An 0
53 Xã An Sơn Thành phố Thuận An 0
54 Phường Bình Nhâm Thành phố Thuận An 0
55 Phường Bình Hòa Thành phố Thuận An 0
56 Phường Vĩnh Phú Thành phố Thuận An 0
57 Xã Tân Định Huyện Bắc Tân Uyên 0
58 Xã Bình Mỹ Huyện Bắc Tân Uyên 0
59 Xã Tân Bình Huyện Bắc Tân Uyên 0
60 Xã Tân Lập Huyện Bắc Tân Uyên 0
61 Xã Tân Thành Huyện Bắc Tân Uyên 0
62 Xã Đất Cuốc Huyện Bắc Tân Uyên 0
63 Xã Hiếu Liêm Huyện Bắc Tân Uyên 0
64 Xã Lạc An Huyện Bắc Tân Uyên 0
65 Xã Tân Mỹ Huyện Bắc Tân Uyên 0
66 Xã Thường Tân Huyện Bắc Tân Uyên 0
67 Xã Phú An Thị xã Bến Cát 0
68 Xã Trừ Văn Thố Huyện Bàu Bàng 0
69 Xã Cây Trường II Huyện Bàu Bàng 0
70 Xã Lai Uyên Huyện Bàu Bàng 0
71 Xã Tân Hưng Huyện Bàu Bàng 0
72 Xã Long Nguyên Huyện Bàu Bàng 0
73 Xã Hưng Hòa Huyện Bàu Bàng 0
74 Xã Lai Hưng Huyện Bàu Bàng 0
75 Thị trấn Dầu Tiếng Huyện Dầu Tiếng 0
76 Xã Minh Hoà Huyện Dầu Tiếng 0
77 Xã Minh Thạnh Huyện Dầu Tiếng 0
78 Xã Minh Tân Huyện Dầu Tiếng 0
79 Xã Định An Huyện Dầu Tiếng 0
80 Xã Long Hoà Huyện Dầu Tiếng 0
81 Xã Định Thành Huyện Dầu Tiếng 0
82 Xã Định Hiệp Huyện Dầu Tiếng 0
83 Xã An Lập Huyện Dầu Tiếng 0
84 Xã Long Tân Huyện Dầu Tiếng 0
85 Xã Thanh An Huyện Dầu Tiếng 0
86 Xã Thanh Tuyền Huyện Dầu Tiếng 0
87 Phường Mỹ Phước Thị xã Bến Cát 0
88 Phường Chánh Phú Hòa Thị xã Bến Cát 0
89 Xã An Điền Thị xã Bến Cát 0
90 Xã An Tây Thị xã Bến Cát 0
91 Phường Thới Hòa Thị xã Bến Cát 0
92 Phường Tương Bình Hiệp Thành phố Thủ Dầu Một 0