CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CUỘC THI “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT TRÊN INTERNET” CỦA THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT NĂM 2021
BẢNG XẾP HẠNG XÃ/PHƯỜNG/TT CUỘC THI THỨ HAI
STT Xã/Phường/Thị trấn Huyện/Thị/TP Số thí sinh tham gia
1 Phường Chánh Nghĩa Thành phố Thủ Dầu Một 7928
2 Phường Phú Lợi Thành phố Thủ Dầu Một 1654
3 Phường Phú Tân Thành phố Thủ Dầu Một 86
4 Phường Định Hoà Thành phố Thủ Dầu Một 33
5 Phường Tân An Thành phố Thủ Dầu Một 17
6 Phường Phú Mỹ Thành phố Thủ Dầu Một 14
7 Phường Phú Cường Thành phố Thủ Dầu Một 12
8 Phường Hiệp Thành Thành phố Thủ Dầu Một 9
9 Phường Phú Thọ Thành phố Thủ Dầu Một 6
10 Phường Hiệp An Thành phố Thủ Dầu Một 5
11 Phường Phú Hòa Thành phố Thủ Dầu Một 4
12 Phường Tương Bình Hiệp Thành phố Thủ Dầu Một 3
13 Phường Chánh Mỹ Thành phố Thủ Dầu Một 1
14 Phường Bình Chuẩn Thành phố Thuận An 1
15 Phường Bình Nhâm Thành phố Thuận An 1
16 Xã Hội Nghĩa Thị xã Tân Uyên 1
17 Phường Tân Hiệp Thị xã Tân Uyên 0
18 Phường Khánh Bình Thị xã Tân Uyên 0
19 Xã Phú Chánh Thị xã Tân Uyên 0
20 Xã Bạch Đằng Thị xã Tân Uyên 0
21 Xã Tân Vĩnh Hiệp Thị xã Tân Uyên 0
22 Phường Thạnh Phước Thị xã Tân Uyên 0
23 Xã Thạnh Hội Thị xã Tân Uyên 0
24 Phường Thái Hòa Thị xã Tân Uyên 0
25 Phường Dĩ An Thành phố Dĩ An 0
26 Phường Tân Bình Thành phố Dĩ An 0
27 Phường Tân Đông Hiệp Thành phố Dĩ An 0
28 Phường Bình An Thành phố Dĩ An 0
29 Phường Bình Thắng Thành phố Dĩ An 0
30 Phường Đông Hòa Thành phố Dĩ An 0
31 Phường An Bình Thành phố Dĩ An 0
32 Phường An Thạnh Thành phố Thuận An 0
33 Phường Lái Thiêu Thành phố Thuận An 0
34 Phường Bình Hòa Thành phố Thuận An 0
35 Phường Vĩnh Phú Thành phố Thuận An 0
36 Xã Tân Định Huyện Bắc Tân Uyên 0
37 Xã Bình Mỹ Huyện Bắc Tân Uyên 0
38 Xã Tân Bình Huyện Bắc Tân Uyên 0
39 Xã Tân Lập Huyện Bắc Tân Uyên 0
40 Xã Tân Thành Huyện Bắc Tân Uyên 0
41 Xã Đất Cuốc Huyện Bắc Tân Uyên 0
42 Xã Hiếu Liêm Huyện Bắc Tân Uyên 0
43 Xã Lạc An Huyện Bắc Tân Uyên 0
44 Xã Tân Mỹ Huyện Bắc Tân Uyên 0
45 Xã Thường Tân Huyện Bắc Tân Uyên 0
46 Xã Phú An Thị xã Bến Cát 0
47 Phường Thuận Giao Thành phố Thuận An 0
48 Phường An Phú Thành phố Thuận An 0
49 Phường Hưng Định Thành phố Thuận An 0
50 Xã An Sơn Thành phố Thuận An 0
51 Xã Trừ Văn Thố Huyện Bàu Bàng 0
52 Xã Cây Trường II Huyện Bàu Bàng 0
53 Xã Lai Uyên Huyện Bàu Bàng 0
54 Xã Tân Hưng Huyện Bàu Bàng 0
55 Xã Long Nguyên Huyện Bàu Bàng 0
56 Xã Hưng Hòa Huyện Bàu Bàng 0
57 Xã Lai Hưng Huyện Bàu Bàng 0
58 Thị trấn Dầu Tiếng Huyện Dầu Tiếng 0
59 Xã Minh Hoà Huyện Dầu Tiếng 0
60 Xã Minh Thạnh Huyện Dầu Tiếng 0
61 Xã Minh Tân Huyện Dầu Tiếng 0
62 Xã Định An Huyện Dầu Tiếng 0
63 Xã Long Hoà Huyện Dầu Tiếng 0
64 Xã Định Thành Huyện Dầu Tiếng 0
65 Xã Định Hiệp Huyện Dầu Tiếng 0
66 Xã An Lập Huyện Dầu Tiếng 0
67 Xã Long Tân Huyện Dầu Tiếng 0
68 Xã Thanh An Huyện Dầu Tiếng 0
69 Xã Thanh Tuyền Huyện Dầu Tiếng 0
70 Phường Mỹ Phước Thị xã Bến Cát 0
71 Phường Chánh Phú Hòa Thị xã Bến Cát 0
72 Xã An Điền Thị xã Bến Cát 0
73 Xã An Tây Thị xã Bến Cát 0
74 Phường Thới Hòa Thị xã Bến Cát 0
75 Phường Hòa Lợi Thị xã Bến Cát 0
76 Phường Tân Định Thị xã Bến Cát 0
77 Xã Phú An Huyện Phú Giáo 0
78 Thị trấn Phước Vĩnh Huyện Phú Giáo 0
79 Xã An Linh Huyện Phú Giáo 0
80 Xã Phước Sang Huyện Phú Giáo 0
81 Xã An Thái Huyện Phú Giáo 0
82 Xã An Long Huyện Phú Giáo 0
83 Xã An Bình Huyện Phú Giáo 0
84 Xã Tân Hiệp Huyện Phú Giáo 0
85 Xã Tam Lập Huyện Phú Giáo 0
86 Xã Tân Long Huyện Phú Giáo 0
87 Xã Vĩnh Hoà Huyện Phú Giáo 0
88 Xã Phước Hoà Huyện Phú Giáo 0
89 Phường Uyên Hưng Thị xã Tân Uyên 0
90 Phường Tân Phước Khánh Thị xã Tân Uyên 0
91 Xã Vĩnh Tân Thị xã Tân Uyên 0
92 Phường Hoà Phú Thành phố Thủ Dầu Một 0