CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CUỘC THI “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT NĂM 2021
DANH SÁCH ĐIỂM CAO PHẦN THI THỨ HAI
STT Họ tên thí sinh Thuộc trường Điểm
1 Nguyễn Quỳnh Hương Thảo THCS Chu Văn An 40
2 Trương Hoàng Gia Hân THCS Phú Hòa 40
3 NGUYỄN TUẤN HƯNG THCS Phú Hòa 38
4 Lê Thị Phương Trinh THPT Nguyễn Đình Chiểu 38
5 Nguyễn Thị Thiên Hương THCS Chu Văn An 36
6 Nguyễn Minh Khang THCS Chu Văn An 36
7 Nguyễn Thị Xuân Trúc THPT Chuyên Hùng Vương 36
8 Bùi Thị Ngọc Huyền THPT Nguyễn Đình Chiểu 36
9 Nguyễn Phương Thảo THCS Phú Mỹ 36
10 Lê Nguyễn Mai Nhiên THCS Chu Văn An 36
11 Thái Gia Ngọc THCS Trần Bình Trọng 36
12 Phan Khả Hân THCS Phú Hòa 36
13 nguyễn khánh vy THPT An Mỹ 36
14 Trần Kim Phụng THCS Phú Hòa 36
15 Phạm Ngọc Bích THCS Phú Mỹ 36
16 Nguyễn Thị Hương Giang THPT Bình Phú 34
17 Lê Nguyễn Trúc Lam THCS Định Hòa 34
18 Nguyễn Bảo Trân THPT An Mỹ 34
19 Nguyễn Ngọc Ly Ly THPT Nguyễn Đình Chiểu 34
20 Trần Gia Linh THPT An Mỹ 34