CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CUỘC THI “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT TRÊN INTERNET” CỦA THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT NĂM 2021
BẢNG XẾP HẠNG HUYỆN/THỊ/TP CUỘC THI THỨ HAI
STT Huyện/Thị/TP Số thí sinh tham gia
1 Thành phố Thủ Dầu Một 0
2 Thành phố Dĩ An 0
3 Thành phố Thuận An 0
4 Thị xã Bến Cát 0
5 Thị xã Tân Uyên 0
6 Huyện Dầu Tiếng 0
7 Huyện Bàu Bàng 0
8 Huyện Phú Giáo 0
9 Huyện Bắc Tân Uyên 0