Chào mừng đến với cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trên Internet” của Thành phố Thủ Dầu Một năm 2020
BẢNG XẾP HẠNG CUỘC THI THỨ HAI
Huyện/Thị/Thành phố
STT Huyện/Thị/TP Số thí sinh tham gia
1 Thành phố Thủ Dầu Một 3947
2 Thị xã Bến Cát 2
3 Thành phố Dĩ An 1
4 Thành phố Thuận An 1
5 Thị xã Tân Uyên 0
6 Huyện Dầu Tiếng 0
7 Huyện Bàu Bàng 0
8 Huyện Phú Giáo 0
9 Huyện Bắc Tân Uyên 0
Xã/Phường/Thị trấn
STT Xã/Phương/TT Huyện/Thị/TP Số thí sinh tham gia
1 Phường Phú Lợi Thành phố Thủ Dầu Một 2275
2 Phường Chánh Nghĩa Thành phố Thủ Dầu Một 1586
3 Phường Phú Tân Thành phố Thủ Dầu Một 15
4 Phường Định Hoà Thành phố Thủ Dầu Một 13
5 Phường Hiệp Thành Thành phố Thủ Dầu Một 12
6 Phường Phú Thọ Thành phố Thủ Dầu Một 8
7 Phường Phú Cường Thành phố Thủ Dầu Một 7
8 Phường Hoà Phú Thành phố Thủ Dầu Một 7
9 Phường Phú Mỹ Thành phố Thủ Dầu Một 7
10 Phường Tân An Thành phố Thủ Dầu Một 5
11 Phường Hiệp An Thành phố Thủ Dầu Một 5
12 Phường Phú Hòa Thành phố Thủ Dầu Một 3
13 Phường Chánh Mỹ Thành phố Thủ Dầu Một 3
14 Phường Hòa Lợi Thị xã Bến Cát 1
15 Phường Tân Định Thị xã Bến Cát 1
16 Phường Dĩ An Thành phố Dĩ An 1
17 Phường Bình Chuẩn Thành phố Thuận An 1
18 Phường Tương Bình Hiệp Thành phố Thủ Dầu Một 1
19 Phường Thuận Giao Thành phố Thuận An 0
20 Phường An Phú Thành phố Thuận An 0
21 Phường Hưng Định Thành phố Thuận An 0
22 Xã An Sơn Thành phố Thuận An 0
23 Phường Bình Nhâm Thành phố Thuận An 0
24 Phường Bình Hòa Thành phố Thuận An 0
25 Phường Vĩnh Phú Thành phố Thuận An 0
26 Xã Tân Định Huyện Bắc Tân Uyên 0
27 Xã Bình Mỹ Huyện Bắc Tân Uyên 0
28 Xã Tân Bình Huyện Bắc Tân Uyên 0
29 Xã Tân Lập Huyện Bắc Tân Uyên 0
30 Xã Tân Thành Huyện Bắc Tân Uyên 0
31 Xã Đất Cuốc Huyện Bắc Tân Uyên 0
32 Xã Hiếu Liêm Huyện Bắc Tân Uyên 0
33 Xã Lạc An Huyện Bắc Tân Uyên 0
34 Xã Tân Mỹ Huyện Bắc Tân Uyên 0
35 Xã Thường Tân Huyện Bắc Tân Uyên 0
36 Xã Phú An Thị xã Bến Cát 0
37 Phường Tân Bình Thành phố Dĩ An 0
38 Phường Tân Đông Hiệp Thành phố Dĩ An 0
39 Phường Bình An Thành phố Dĩ An 0
40 Phường Bình Thắng Thành phố Dĩ An 0
41 Phường Đông Hòa Thành phố Dĩ An 0
42 Phường An Bình Thành phố Dĩ An 0
43 Phường An Thạnh Thành phố Thuận An 0
44 Phường Lái Thiêu Thành phố Thuận An 0
45 Xã Phú An Huyện Phú Giáo 0
46 Thị trấn Phước Vĩnh Huyện Phú Giáo 0
47 Xã An Linh Huyện Phú Giáo 0
48 Xã Phước Sang Huyện Phú Giáo 0
49 Xã An Thái Huyện Phú Giáo 0
50 Xã An Long Huyện Phú Giáo 0
51 Xã An Bình Huyện Phú Giáo 0
52 Xã Tân Hiệp Huyện Phú Giáo 0
53 Xã Tam Lập Huyện Phú Giáo 0
54 Xã Tân Long Huyện Phú Giáo 0
55 Xã Vĩnh Hoà Huyện Phú Giáo 0
56 Xã Phước Hoà Huyện Phú Giáo 0
57 Phường Uyên Hưng Thị xã Tân Uyên 0
58 Phường Tân Phước Khánh Thị xã Tân Uyên 0
59 Xã Vĩnh Tân Thị xã Tân Uyên 0
60 Xã Hội Nghĩa Thị xã Tân Uyên 0
61 Phường Tân Hiệp Thị xã Tân Uyên 0
62 Phường Khánh Bình Thị xã Tân Uyên 0
63 Xã Phú Chánh Thị xã Tân Uyên 0
64 Xã Bạch Đằng Thị xã Tân Uyên 0
65 Xã Tân Vĩnh Hiệp Thị xã Tân Uyên 0
66 Phường Thạnh Phước Thị xã Tân Uyên 0
67 Xã Thạnh Hội Thị xã Tân Uyên 0
68 Phường Thái Hòa Thị xã Tân Uyên 0
69 Xã Trừ Văn Thố Huyện Bàu Bàng 0
70 Xã Cây Trường II Huyện Bàu Bàng 0
71 Xã Lai Uyên Huyện Bàu Bàng 0
72 Xã Tân Hưng Huyện Bàu Bàng 0
73 Xã Long Nguyên Huyện Bàu Bàng 0
74 Xã Hưng Hòa Huyện Bàu Bàng 0
75 Xã Lai Hưng Huyện Bàu Bàng 0
76 Thị trấn Dầu Tiếng Huyện Dầu Tiếng 0
77 Xã Minh Hoà Huyện Dầu Tiếng 0
78 Xã Minh Thạnh Huyện Dầu Tiếng 0
79 Xã Minh Tân Huyện Dầu Tiếng 0
80 Xã Định An Huyện Dầu Tiếng 0
81 Xã Long Hoà Huyện Dầu Tiếng 0
82 Xã Định Thành Huyện Dầu Tiếng 0
83 Xã Định Hiệp Huyện Dầu Tiếng 0
84 Xã An Lập Huyện Dầu Tiếng 0
85 Xã Long Tân Huyện Dầu Tiếng 0
86 Xã Thanh An Huyện Dầu Tiếng 0
87 Xã Thanh Tuyền Huyện Dầu Tiếng 0
88 Phường Mỹ Phước Thị xã Bến Cát 0
89 Phường Chánh Phú Hòa Thị xã Bến Cát 0
90 Xã An Điền Thị xã Bến Cát 0
91 Xã An Tây Thị xã Bến Cát 0
92 Phường Thới Hòa Thị xã Bến Cát 0
Cơ quan/đơn vị
STT Tên cơ quan/đơn vị Số thí sinh tham gia
1 Sở Giáo dục và Đào tạo 215
2 Phòng GDDT TP.Thủ Dầu Một 97
3 Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Dầu Một 59
4 UBND phường Chánh Nghĩa 42
5 UBND phường Phú Lợi 30
6 Liên đoàn Lao động tỉnh 23
7 UBND phường Phú Tân 10
8 UBND phường Phú Thọ 4
9 Thành Đoàn TP.Thủ Dầu Một 4
10 Văn phòng HĐND-UBND TP.Thủ Dầu Một 4
11 Phòng Tài chính Kế hoạch TP.Thủ Dầu Một 2
12 Chi Cục thuế TP.Thủ Dầu Một 2
13 UBND phường Phú Hoà 2
14 Chi Cục thuế TP.Thủ Dầu Một 1
15 Chi Cục thi hành án dân sự TP.Thủ Dầu Một 1
16 UBND phường Phú Cường 1
17 UBND phường Chánh Mỹ 1
18 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 1
19 Ban Tổ chức Tỉnh Ủy 1
20 Sở Tài Chính 1
21 UBND phường Phú Mỹ 1
22 UBND phường Tân An 1
23 UBND phường Hiệp An 0
24 UBND phường Định Hoà 0
25 Phòng TNMT TP.Thủ Dầu Một 0
26 Phòng Tư pháp TP.Thủ Dầu Một 0
27 Phòng VHTT TP.Thủ Dầu Một 0
28 Phòng Y tế TP.Thủ Dầu Một 0
29 Thanh tra TP.Thủ Dầu Một 0
30 Sở Ngoại vụ 0
31 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 0
32 Sở Nội vụ 0
33 Thanh tra tỉnh 0
34 Ban Quản lý KCN Việt Nam - Singapore 0
35 Ban Quản lý KCN Bình Dương 0
36 Văn phòng UBND tỉnh 0
37 Sở Kế hoạch và Đầu tư 0
38 Sở Xây dựng 0
39 Sở Thông tin và Truyền thông 0
40 Sở Tư pháp 0
41 Sở Giao thông Vận tải 0
42 Kho bạc Nhà nước tỉnh 0
43 Cục Hải Quan tỉnh 0
44 Cục Thi hành án dân sự tỉnh 0
45 Cục Quản lý thị trường 0
46 Ban Nội chính Tỉnh Ủy 0
47 Ban Dân vận Tỉnh Ủy 0
48 Ủy Ban kiểm tra Tỉnh Ủy 0
49 Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy 0
50 Văn phòng Tỉnh Ủy 0
51 Ban Pháp chế HĐND tỉnh 0
52 Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 0
53 Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh 0
54 Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND tỉnh 0
55 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh 0
56 Mặt trật tổ quốc Viêt Nam tỉnh 0
57 Tỉnh Đoàn tỉnh 0
58 Hội Nông dân tỉnh 0
59 Hội cựu chiến binh tỉnh 0
60 Liên minh hợp tác xã tỉnh 0
61 Cục Thuế tỉnh Bình Dương 0
62 Sở Khoa học và Công nghệ 0
63 Sở Công thương 0
64 Sở Y tế 0
65 Sở Tài nguyên Môi trường 0
66 Sở Lao động Thương binh và Xã hội 0
67 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 0
68 UBND phường Tương Bình Hiệp 0
69 UBND phường Hoà Phú 0
70 Phòng Kinh tế TP.Thủ Dầu Một 0
71 Phòng LĐTBXH TP.Thủ Dầu Một 0
72 Phòng Nội vụ TP.Thủ Dầu Một 0
73 Phòng Quản lý Đô thị TP.Thủ Dầu Một 0
74 UBND phường Hiệp Thành 0
75 Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.Thủ Dầu Một 0
76 0
77 Viện Kiểm sát nhân dân TP.Thủ Dầu Một 0
78 CN VPĐKĐĐ TP.Thủ Dầu Một 0
79 Trung tâm y tế TP.Thủ Dầu Một 0
80 Trung tâm VHTTTT TP.Thủ Dầu Một 0
81 Ban chỉ huy quân sự TP.Thủ Dầu Một 0
82 Văn phòng Thành ủy TP.Thủ Dầu Một 0
83 Công an TP.Thủ Dầu Một 0
84 Hội Chữ thập đỏ TP.Thủ Dầu Một 0
85 Ủy ban MTTQVN TP.Thủ Dầu Một 0
86 Đội Quản lý thị trường số 1 TP.Thủ Dầu Một 0
87 Ban Tổ chức thành ủy TP.Thủ Dầu Một 0
88 Ban Dân vận thành ủy TP.Thủ Dầu Một 0
89 Ban Tuyên giáo thành ủy TP.Thủ Dầu Một 0
90 Tòa án nhân dân TP.Thủ Dầu Một 0
91 Hội Cựu chiến binh TP.Thủ Dầu Một 0
92 Ủy ban kiểm tra thành ủy TP.Thủ Dầu Một 0
93 Hội người cao tuổi TP.Thủ Dầu Một 0
94 Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.Thủ Dầu Một 0
95 Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố TP 0
96 TTPT Quỹ đất TP.Thủ Dầu Một 0
Công ty/doanh nghiệp
STT Tên công ty/doanh nghiệp Số thí sinh tham gia
1 Trường Mầm Non Pétrus Ký 6
2 Công ty ABC 1
3 công ty Đại Tích Ưu 1
4 Phú Tân 1
5 Quỹ phát triển KHCN tỉnh Bình Dương 1
6 Trường Mầm non Tuổi thơ 0