CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CUỘC THI “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT TRÊN INTERNET” CỦA THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT NĂM 2021
BẢNG XẾP HẠNG CUỘC THI THỨ TỰ LUẬN
Huyện/Thị/Thành phố
STT Huyện/Thị/TP Số thí sinh tham gia
1 Thành phố Thủ Dầu Một 34
2 Thành phố Dĩ An 1
3 Huyện Bàu Bàng 1
4 Huyện Phú Giáo 1
5 Huyện Bắc Tân Uyên 0
6 Thành phố Thuận An 0
7 Thị xã Bến Cát 0
8 Thị xã Tân Uyên 0
9 Huyện Dầu Tiếng 0
Xã/Phường/Thị trấn
STT Xã/Phương/TT Huyện/Thị/TP Số thí sinh tham gia
1 Phường Chánh Nghĩa Thành phố Thủ Dầu Một 9
2 Phường Phú Cường Thành phố Thủ Dầu Một 8
3 Phường Hiệp Thành Thành phố Thủ Dầu Một 5
4 Phường Phú Lợi Thành phố Thủ Dầu Một 5
5 Phường Phú Mỹ Thành phố Thủ Dầu Một 4
6 Phường Định Hoà Thành phố Thủ Dầu Một 1
7 Phường Hoà Phú Thành phố Thủ Dầu Một 1
8 Phường Tân An Thành phố Thủ Dầu Một 1
9 Phường Bình Thắng Thành phố Dĩ An 1
10 Xã Tân Hưng Huyện Bàu Bàng 1
11 Thị trấn Phước Vĩnh Huyện Phú Giáo 1
12 Xã An Linh Huyện Phú Giáo 0
13 Xã Phước Sang Huyện Phú Giáo 0
14 Xã An Thái Huyện Phú Giáo 0
15 Xã An Long Huyện Phú Giáo 0
16 Xã An Bình Huyện Phú Giáo 0
17 Xã Tân Hiệp Huyện Phú Giáo 0
18 Xã Tam Lập Huyện Phú Giáo 0
19 Xã Tân Long Huyện Phú Giáo 0
20 Xã Vĩnh Hoà Huyện Phú Giáo 0
21 Xã Phước Hoà Huyện Phú Giáo 0
22 Phường Uyên Hưng Thị xã Tân Uyên 0
23 Phường Tân Phước Khánh Thị xã Tân Uyên 0
24 Xã Vĩnh Tân Thị xã Tân Uyên 0
25 Xã Hội Nghĩa Thị xã Tân Uyên 0
26 Phường Tân Hiệp Thị xã Tân Uyên 0
27 Phường Khánh Bình Thị xã Tân Uyên 0
28 Xã Phú Chánh Thị xã Tân Uyên 0
29 Xã Bạch Đằng Thị xã Tân Uyên 0
30 Xã Tân Vĩnh Hiệp Thị xã Tân Uyên 0
31 Phường Thạnh Phước Thị xã Tân Uyên 0
32 Xã Thạnh Hội Thị xã Tân Uyên 0
33 Phường Thái Hòa Thị xã Tân Uyên 0
34 Phường Dĩ An Thành phố Dĩ An 0
35 Phường Tân Bình Thành phố Dĩ An 0
36 Phường Tân Đông Hiệp Thành phố Dĩ An 0
37 Phường Bình An Thành phố Dĩ An 0
38 Xã Long Nguyên Huyện Bàu Bàng 0
39 Xã Hưng Hòa Huyện Bàu Bàng 0
40 Xã Lai Hưng Huyện Bàu Bàng 0
41 Thị trấn Dầu Tiếng Huyện Dầu Tiếng 0
42 Xã Minh Hoà Huyện Dầu Tiếng 0
43 Xã Minh Thạnh Huyện Dầu Tiếng 0
44 Xã Minh Tân Huyện Dầu Tiếng 0
45 Xã Định An Huyện Dầu Tiếng 0
46 Xã Long Hoà Huyện Dầu Tiếng 0
47 Xã Định Thành Huyện Dầu Tiếng 0
48 Xã Định Hiệp Huyện Dầu Tiếng 0
49 Xã An Lập Huyện Dầu Tiếng 0
50 Xã Long Tân Huyện Dầu Tiếng 0
51 Xã Thanh An Huyện Dầu Tiếng 0
52 Xã Thanh Tuyền Huyện Dầu Tiếng 0
53 Phường Mỹ Phước Thị xã Bến Cát 0
54 Phường Chánh Phú Hòa Thị xã Bến Cát 0
55 Xã An Điền Thị xã Bến Cát 0
56 Xã An Tây Thị xã Bến Cát 0
57 Phường Thới Hòa Thị xã Bến Cát 0
58 Phường Hòa Lợi Thị xã Bến Cát 0
59 Phường Tân Định Thị xã Bến Cát 0
60 Xã Phú An Huyện Phú Giáo 0
61 Phường Đông Hòa Thành phố Dĩ An 0
62 Phường An Bình Thành phố Dĩ An 0
63 Phường An Thạnh Thành phố Thuận An 0
64 Phường Lái Thiêu Thành phố Thuận An 0
65 Phường Bình Chuẩn Thành phố Thuận An 0
66 Phường Thuận Giao Thành phố Thuận An 0
67 Phường An Phú Thành phố Thuận An 0
68 Phường Hưng Định Thành phố Thuận An 0
69 Xã An Sơn Thành phố Thuận An 0
70 Phường Bình Nhâm Thành phố Thuận An 0
71 Phường Bình Hòa Thành phố Thuận An 0
72 Phường Vĩnh Phú Thành phố Thuận An 0
73 Xã Tân Định Huyện Bắc Tân Uyên 0
74 Xã Bình Mỹ Huyện Bắc Tân Uyên 0
75 Xã Tân Bình Huyện Bắc Tân Uyên 0
76 Xã Tân Lập Huyện Bắc Tân Uyên 0
77 Xã Tân Thành Huyện Bắc Tân Uyên 0
78 Xã Đất Cuốc Huyện Bắc Tân Uyên 0
79 Xã Hiếu Liêm Huyện Bắc Tân Uyên 0
80 Xã Lạc An Huyện Bắc Tân Uyên 0
81 Xã Tân Mỹ Huyện Bắc Tân Uyên 0
82 Xã Thường Tân Huyện Bắc Tân Uyên 0
83 Xã Phú An Thị xã Bến Cát 0
84 Phường Hiệp An Thành phố Thủ Dầu Một 0
85 Phường Tương Bình Hiệp Thành phố Thủ Dầu Một 0
86 Phường Chánh Mỹ Thành phố Thủ Dầu Một 0
87 Xã Trừ Văn Thố Huyện Bàu Bàng 0
88 Xã Cây Trường II Huyện Bàu Bàng 0
89 Xã Lai Uyên Huyện Bàu Bàng 0
90 Phường Phú Tân Thành phố Thủ Dầu Một 0
91 Phường Phú Hòa Thành phố Thủ Dầu Một 0
92 Phường Phú Thọ Thành phố Thủ Dầu Một 0
Cơ quan/đơn vị
STT Tên cơ quan/đơn vị Số thí sinh tham gia
1 Sở Giáo dục và Đào tạo 145
2 Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Dầu Một 40
3 Phòng GDDT TP.Thủ Dầu Một 31
4 UBND phường Phú Tân 4
5 Liên đoàn Lao động tỉnh 3
6 UBND phường Phú Cường 2
7 UBND phường Phú Hoà 1
8 UBND phường Phú Thọ 1
9 Cục Hải Quan tỉnh 1
10 Ban Quản lý KCN Việt Nam - Singapore 1
11 Sở Thông tin và Truyền thông 1
12 Sở Tư pháp 0
13 Sở Giao thông Vận tải 0
14 Kho bạc Nhà nước tỉnh 0
15 Ban Quản lý KCN Bình Dương 0
16 Văn phòng UBND tỉnh 0
17 Sở Kế hoạch và Đầu tư 0
18 Sở Xây dựng 0
19 Sở Khoa học và Công nghệ 0
20 Sở Công thương 0
21 Sở Y tế 0
22 Sở Tài nguyên Môi trường 0
23 Sở Lao động Thương binh và Xã hội 0
24 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 0
25 Sở Tài Chính 0
26 Sở Ngoại vụ 0
27 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 0
28 Sở Nội vụ 0
29 Thanh tra tỉnh 0
30 Cục Thi hành án dân sự tỉnh 0
31 Cục Quản lý thị trường 0
32 Ban Nội chính Tỉnh Ủy 0
33 Ban Dân vận Tỉnh Ủy 0
34 Ban Tổ chức Tỉnh Ủy 0
35 Ủy Ban kiểm tra Tỉnh Ủy 0
36 Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy 0
37 Văn phòng Tỉnh Ủy 0
38 Ban Pháp chế HĐND tỉnh 0
39 Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 0
40 Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh 0
41 Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND tỉnh 0
42 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh 0
43 Mặt trật tổ quốc Viêt Nam tỉnh 0
44 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 0
45 Tỉnh Đoàn tỉnh 0
46 Hội Nông dân tỉnh 0
47 Hội cựu chiến binh tỉnh 0
48 Liên minh hợp tác xã tỉnh 0
49 Cục Thuế tỉnh Bình Dương 0
50 Chi Cục thuế TP.Thủ Dầu Một 0
51 UBND phường Hoà Phú 0
52 UBND phường Chánh Mỹ 0
53 UBND phường Tương Bình Hiệp 0
54 UBND phường Tân An 0
55 UBND phường Hiệp An 0
56 UBND phường Định Hoà 0
57 UBND phường Phú Mỹ 0
58 Phòng Kinh tế TP.Thủ Dầu Một 0
59 Phòng LĐTBXH TP.Thủ Dầu Một 0
60 Phòng Nội vụ TP.Thủ Dầu Một 0
61 Phòng Quản lý Đô thị TP.Thủ Dầu Một 0
62 Phòng Tài chính Kế hoạch TP.Thủ Dầu Một 0
63 Phòng TNMT TP.Thủ Dầu Một 0
64 Phòng Tư pháp TP.Thủ Dầu Một 0
65 Phòng VHTT TP.Thủ Dầu Một 0
66 Phòng Y tế TP.Thủ Dầu Một 0
67 Thanh tra TP.Thủ Dầu Một 0
68 Văn phòng HĐND-UBND TP.Thủ Dầu Một 0
69 Ban Tổ chức thành ủy TP.Thủ Dầu Một 0
70 Ban Dân vận thành ủy TP.Thủ Dầu Một 0
71 Ban Tuyên giáo thành ủy TP.Thủ Dầu Một 0
72 Tòa án nhân dân TP.Thủ Dầu Một 0
73 Hội Cựu chiến binh TP.Thủ Dầu Một 0
74 Ủy ban kiểm tra thành ủy TP.Thủ Dầu Một 0
75 Hội người cao tuổi TP.Thủ Dầu Một 0
76 Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.Thủ Dầu Một 0
77 Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố TP 0
78 TTPT Quỹ đất TP.Thủ Dầu Một 0
79 Thành Đoàn TP.Thủ Dầu Một 0
80 Viện Kiểm sát nhân dân TP.Thủ Dầu Một 0
81 CN VPĐKĐĐ TP.Thủ Dầu Một 0
82 Trung tâm y tế TP.Thủ Dầu Một 0
83 Trung tâm VHTTTT TP.Thủ Dầu Một 0
84 Ban chỉ huy quân sự TP.Thủ Dầu Một 0
85 Văn phòng Thành ủy TP.Thủ Dầu Một 0
86 Công an TP.Thủ Dầu Một 0
87 Hội Chữ thập đỏ TP.Thủ Dầu Một 0
88 Ủy ban MTTQVN TP.Thủ Dầu Một 0
89 Đội Quản lý thị trường số 1 TP.Thủ Dầu Một 0
90 Chi Cục thuế TP.Thủ Dầu Một 0
91 Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.Thủ Dầu Một 0
92 0
93 Chi Cục thi hành án dân sự TP.Thủ Dầu Một 0
94 UBND phường Chánh Nghĩa 0
95 UBND phường Phú Lợi 0
96 UBND phường Hiệp Thành 0
Công ty/doanh nghiệp
STT Tên công ty/doanh nghiệp Số thí sinh tham gia