CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CUỘC THI “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT TRÊN INTERNET” CỦA THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT NĂM 2021
BẢNG XẾP HẠNG CUỘC THI THỨ HAI
Huyện/Thị/Thành phố
STT Huyện/Thị/TP Số thí sinh tham gia
1 Thành phố Thủ Dầu Một 3913
2 Thị xã Tân Uyên 1
3 Huyện Dầu Tiếng 0
4 Huyện Bàu Bàng 0
5 Huyện Phú Giáo 0
6 Huyện Bắc Tân Uyên 0
7 Thành phố Dĩ An 0
8 Thành phố Thuận An 0
9 Thị xã Bến Cát 0
Xã/Phường/Thị trấn
STT Xã/Phương/TT Huyện/Thị/TP Số thí sinh tham gia
1 Phường Phú Lợi Thành phố Thủ Dầu Một 1943
2 Phường Chánh Nghĩa Thành phố Thủ Dầu Một 1862
3 Phường Phú Tân Thành phố Thủ Dầu Một 32
4 Phường Hiệp Thành Thành phố Thủ Dầu Một 13
5 Phường Phú Hòa Thành phố Thủ Dầu Một 13
6 Phường Phú Mỹ Thành phố Thủ Dầu Một 11
7 Phường Hiệp An Thành phố Thủ Dầu Một 11
8 Phường Phú Cường Thành phố Thủ Dầu Một 10
9 Phường Phú Thọ Thành phố Thủ Dầu Một 6
10 Phường Chánh Mỹ Thành phố Thủ Dầu Một 6
11 Phường Tương Bình Hiệp Thành phố Thủ Dầu Một 5
12 Phường Định Hoà Thành phố Thủ Dầu Một 1
13 Xã Thạnh Hội Thị xã Tân Uyên 1
14 Phường Thái Hòa Thị xã Tân Uyên 0
15 Phường Dĩ An Thành phố Dĩ An 0
16 Phường Tân Bình Thành phố Dĩ An 0
17 Phường Tân Đông Hiệp Thành phố Dĩ An 0
18 Phường Bình An Thành phố Dĩ An 0
19 Phường Bình Thắng Thành phố Dĩ An 0
20 Phường Đông Hòa Thành phố Dĩ An 0
21 Phường An Bình Thành phố Dĩ An 0
22 Phường An Thạnh Thành phố Thuận An 0
23 Phường Lái Thiêu Thành phố Thuận An 0
24 Phường Bình Chuẩn Thành phố Thuận An 0
25 Phường Thuận Giao Thành phố Thuận An 0
26 Phường An Phú Thành phố Thuận An 0
27 Phường Hưng Định Thành phố Thuận An 0
28 Xã An Sơn Thành phố Thuận An 0
29 Phường Bình Nhâm Thành phố Thuận An 0
30 Phường Bình Hòa Thành phố Thuận An 0
31 Phường Vĩnh Phú Thành phố Thuận An 0
32 Xã Tân Định Huyện Bắc Tân Uyên 0
33 Xã Bình Mỹ Huyện Bắc Tân Uyên 0
34 Xã Tân Bình Huyện Bắc Tân Uyên 0
35 Xã Tân Lập Huyện Bắc Tân Uyên 0
36 Xã Tân Thành Huyện Bắc Tân Uyên 0
37 Xã Đất Cuốc Huyện Bắc Tân Uyên 0
38 Xã Hiếu Liêm Huyện Bắc Tân Uyên 0
39 Xã Lạc An Huyện Bắc Tân Uyên 0
40 Xã Tân Mỹ Huyện Bắc Tân Uyên 0
41 Xã Thường Tân Huyện Bắc Tân Uyên 0
42 Xã Phú An Thị xã Bến Cát 0
43 Phường Hoà Phú Thành phố Thủ Dầu Một 0
44 Phường Tân An Thành phố Thủ Dầu Một 0
45 Xã Trừ Văn Thố Huyện Bàu Bàng 0
46 Xã Cây Trường II Huyện Bàu Bàng 0
47 Xã Lai Uyên Huyện Bàu Bàng 0
48 Xã Tân Hưng Huyện Bàu Bàng 0
49 Xã Long Nguyên Huyện Bàu Bàng 0
50 Xã Hưng Hòa Huyện Bàu Bàng 0
51 Xã Lai Hưng Huyện Bàu Bàng 0
52 Thị trấn Dầu Tiếng Huyện Dầu Tiếng 0
53 Xã Minh Hoà Huyện Dầu Tiếng 0
54 Xã Minh Thạnh Huyện Dầu Tiếng 0
55 Xã Minh Tân Huyện Dầu Tiếng 0
56 Xã Định An Huyện Dầu Tiếng 0
57 Xã Long Hoà Huyện Dầu Tiếng 0
58 Xã Định Thành Huyện Dầu Tiếng 0
59 Xã Định Hiệp Huyện Dầu Tiếng 0
60 Xã An Lập Huyện Dầu Tiếng 0
61 Xã Long Tân Huyện Dầu Tiếng 0
62 Xã Thanh An Huyện Dầu Tiếng 0
63 Xã Thanh Tuyền Huyện Dầu Tiếng 0
64 Phường Mỹ Phước Thị xã Bến Cát 0
65 Phường Chánh Phú Hòa Thị xã Bến Cát 0
66 Xã An Điền Thị xã Bến Cát 0
67 Xã An Tây Thị xã Bến Cát 0
68 Phường Thới Hòa Thị xã Bến Cát 0
69 Phường Hòa Lợi Thị xã Bến Cát 0
70 Phường Tân Định Thị xã Bến Cát 0
71 Xã Phú An Huyện Phú Giáo 0
72 Thị trấn Phước Vĩnh Huyện Phú Giáo 0
73 Xã An Linh Huyện Phú Giáo 0
74 Xã Phước Sang Huyện Phú Giáo 0
75 Xã An Thái Huyện Phú Giáo 0
76 Xã An Long Huyện Phú Giáo 0
77 Xã An Bình Huyện Phú Giáo 0
78 Xã Tân Hiệp Huyện Phú Giáo 0
79 Xã Tam Lập Huyện Phú Giáo 0
80 Xã Tân Long Huyện Phú Giáo 0
81 Xã Vĩnh Hoà Huyện Phú Giáo 0
82 Xã Phước Hoà Huyện Phú Giáo 0
83 Phường Uyên Hưng Thị xã Tân Uyên 0
84 Phường Tân Phước Khánh Thị xã Tân Uyên 0
85 Xã Vĩnh Tân Thị xã Tân Uyên 0
86 Xã Hội Nghĩa Thị xã Tân Uyên 0
87 Phường Tân Hiệp Thị xã Tân Uyên 0
88 Phường Khánh Bình Thị xã Tân Uyên 0
89 Xã Phú Chánh Thị xã Tân Uyên 0
90 Xã Bạch Đằng Thị xã Tân Uyên 0
91 Xã Tân Vĩnh Hiệp Thị xã Tân Uyên 0
92 Phường Thạnh Phước Thị xã Tân Uyên 0
Cơ quan/đơn vị
STT Tên cơ quan/đơn vị Số thí sinh tham gia
1 Sở Giáo dục và Đào tạo 355
2 Phòng GDDT TP.Thủ Dầu Một 246
3 Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Dầu Một 57
4 UBND phường Chánh Nghĩa 20
5 Liên đoàn Lao động tỉnh 17
6 UBND phường Phú Cường 8
7 UBND phường Phú Tân 8
8 Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.Thủ Dầu Một 7
9 Thành Đoàn TP.Thủ Dầu Một 4
10 UBND phường Hiệp An 4
11 UBND phường Phú Mỹ 3
12 UBND phường Chánh Mỹ 2
13 UBND phường Tương Bình Hiệp 1
14 UBND phường Phú Thọ 1
15 Phòng Tài chính Kế hoạch TP.Thủ Dầu Một 1
16 UBND phường Phú Hoà 1
17 Sở Y tế 1
18 Sở Tài nguyên Môi trường 0
19 Sở Lao động Thương binh và Xã hội 0
20 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 0
21 Sở Tài Chính 0
22 Sở Ngoại vụ 0
23 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 0
24 Sở Nội vụ 0
25 Thanh tra tỉnh 0
26 Ban Quản lý KCN Việt Nam - Singapore 0
27 Ban Quản lý KCN Bình Dương 0
28 Văn phòng UBND tỉnh 0
29 Sở Kế hoạch và Đầu tư 0
30 Sở Xây dựng 0
31 Sở Thông tin và Truyền thông 0
32 Sở Tư pháp 0
33 Sở Giao thông Vận tải 0
34 Kho bạc Nhà nước tỉnh 0
35 Cục Hải Quan tỉnh 0
36 Cục Thi hành án dân sự tỉnh 0
37 Cục Quản lý thị trường 0
38 Ban Nội chính Tỉnh Ủy 0
39 Ban Dân vận Tỉnh Ủy 0
40 Ban Tổ chức Tỉnh Ủy 0
41 Ủy Ban kiểm tra Tỉnh Ủy 0
42 Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy 0
43 Văn phòng Tỉnh Ủy 0
44 Ban Pháp chế HĐND tỉnh 0
45 Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 0
46 Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh 0
47 Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND tỉnh 0
48 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh 0
49 Mặt trật tổ quốc Viêt Nam tỉnh 0
50 UBND phường Phú Lợi 0
51 UBND phường Hiệp Thành 0
52 0
53 Chi Cục thi hành án dân sự TP.Thủ Dầu Một 0
54 Sở Khoa học và Công nghệ 0
55 Sở Công thương 0
56 Viện Kiểm sát nhân dân TP.Thủ Dầu Một 0
57 CN VPĐKĐĐ TP.Thủ Dầu Một 0
58 Trung tâm y tế TP.Thủ Dầu Một 0
59 Trung tâm VHTTTT TP.Thủ Dầu Một 0
60 Ban chỉ huy quân sự TP.Thủ Dầu Một 0
61 Văn phòng Thành ủy TP.Thủ Dầu Một 0
62 Công an TP.Thủ Dầu Một 0
63 Hội Chữ thập đỏ TP.Thủ Dầu Một 0
64 Ủy ban MTTQVN TP.Thủ Dầu Một 0
65 Đội Quản lý thị trường số 1 TP.Thủ Dầu Một 0
66 Chi Cục thuế TP.Thủ Dầu Một 0
67 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 0
68 Tỉnh Đoàn tỉnh 0
69 Hội Nông dân tỉnh 0
70 Hội cựu chiến binh tỉnh 0
71 Liên minh hợp tác xã tỉnh 0
72 Cục Thuế tỉnh Bình Dương 0
73 Chi Cục thuế TP.Thủ Dầu Một 0
74 Ban Tổ chức thành ủy TP.Thủ Dầu Một 0
75 Ban Dân vận thành ủy TP.Thủ Dầu Một 0
76 Ban Tuyên giáo thành ủy TP.Thủ Dầu Một 0
77 Tòa án nhân dân TP.Thủ Dầu Một 0
78 Hội Cựu chiến binh TP.Thủ Dầu Một 0
79 Ủy ban kiểm tra thành ủy TP.Thủ Dầu Một 0
80 Hội người cao tuổi TP.Thủ Dầu Một 0
81 Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.Thủ Dầu Một 0
82 Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố TP 0
83 TTPT Quỹ đất TP.Thủ Dầu Một 0
84 Phòng TNMT TP.Thủ Dầu Một 0
85 Phòng Tư pháp TP.Thủ Dầu Một 0
86 Phòng VHTT TP.Thủ Dầu Một 0
87 Phòng Y tế TP.Thủ Dầu Một 0
88 Thanh tra TP.Thủ Dầu Một 0
89 Văn phòng HĐND-UBND TP.Thủ Dầu Một 0
90 Phòng Kinh tế TP.Thủ Dầu Một 0
91 Phòng LĐTBXH TP.Thủ Dầu Một 0
92 Phòng Nội vụ TP.Thủ Dầu Một 0
93 Phòng Quản lý Đô thị TP.Thủ Dầu Một 0
94 UBND phường Định Hoà 0
95 UBND phường Tân An 0
96 UBND phường Hoà Phú 0
Công ty/doanh nghiệp
STT Tên công ty/doanh nghiệp Số thí sinh tham gia
1 Trường tiểu học Chánh Mỹ 2
2 Trường THCS Phú Mỹ 1
3 Trường THCS Tương Bình Hiệp 1
4 Phuong Hiệp An Thủ Dầu Một Bình Dương 1
5 THCS Chu Văn An 1
6 Trường Mầm non Tuổi thơ 0
7 Quỹ phát triển KHCN tỉnh Bình Dương 0
8 Trường tiểu học Tân An 0
9 Công ty Bảo Việt Bình Dương 0