Chào mừng đến với cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trên Internet” của Thành phố Thủ Dầu Một năm 2020
BẢNG XẾP HẠNG CUỘC THI THỨ HAI
Huyện/Thị/Thành phố
STT Huyện/Thị/TP Số thí sinh tham gia
1 Thành phố Thủ Dầu Một 861
2 Thị xã Bến Cát 2
3 Thị xã Tân Uyên 0
4 Huyện Dầu Tiếng 0
5 Huyện Bàu Bàng 0
6 Huyện Phú Giáo 0
7 Huyện Bắc Tân Uyên 0
8 Thành phố Dĩ An 0
9 Thành phố Thuận An 0
Xã/Phường/Thị trấn
STT Xã/Phương/TT Huyện/Thị/TP Số thí sinh tham gia
1 Phường Phú Lợi Thành phố Thủ Dầu Một 800
2 Phường Phú Tân Thành phố Thủ Dầu Một 15
3 Phường Hiệp Thành Thành phố Thủ Dầu Một 10
4 Phường Phú Mỹ Thành phố Thủ Dầu Một 6
5 Phường Phú Cường Thành phố Thủ Dầu Một 6
6 Phường Phú Thọ Thành phố Thủ Dầu Một 5
7 Phường Chánh Nghĩa Thành phố Thủ Dầu Một 4
8 Phường Hoà Phú Thành phố Thủ Dầu Một 4
9 Phường Phú Hòa Thành phố Thủ Dầu Một 3
10 Phường Định Hoà Thành phố Thủ Dầu Một 2
11 Phường Tân An Thành phố Thủ Dầu Một 2
12 Phường Hiệp An Thành phố Thủ Dầu Một 2
13 Phường Chánh Mỹ Thành phố Thủ Dầu Một 2
14 Phường Hòa Lợi Thị xã Bến Cát 1
15 Phường Tân Định Thị xã Bến Cát 1
16 Xã Phú An Huyện Phú Giáo 0
17 Thị trấn Phước Vĩnh Huyện Phú Giáo 0
18 Xã An Linh Huyện Phú Giáo 0
19 Xã Phước Sang Huyện Phú Giáo 0
20 Xã An Thái Huyện Phú Giáo 0
21 Xã An Long Huyện Phú Giáo 0
22 Xã An Bình Huyện Phú Giáo 0
23 Xã Tân Hiệp Huyện Phú Giáo 0
24 Xã Tam Lập Huyện Phú Giáo 0
25 Xã Tân Long Huyện Phú Giáo 0
26 Xã Vĩnh Hoà Huyện Phú Giáo 0
27 Xã Phước Hoà Huyện Phú Giáo 0
28 Phường Uyên Hưng Thị xã Tân Uyên 0
29 Phường Tân Phước Khánh Thị xã Tân Uyên 0
30 Xã Vĩnh Tân Thị xã Tân Uyên 0
31 Xã Hội Nghĩa Thị xã Tân Uyên 0
32 Phường Tân Hiệp Thị xã Tân Uyên 0
33 Phường Khánh Bình Thị xã Tân Uyên 0
34 Xã Phú Chánh Thị xã Tân Uyên 0
35 Xã Bạch Đằng Thị xã Tân Uyên 0
36 Xã Tân Vĩnh Hiệp Thị xã Tân Uyên 0
37 Phường Thạnh Phước Thị xã Tân Uyên 0
38 Xã Thạnh Hội Thị xã Tân Uyên 0
39 Phường Thái Hòa Thị xã Tân Uyên 0
40 Phường Dĩ An Thành phố Dĩ An 0
41 Phường Tân Bình Thành phố Dĩ An 0
42 Phường Tân Đông Hiệp Thành phố Dĩ An 0
43 Phường Bình An Thành phố Dĩ An 0
44 Phường Bình Thắng Thành phố Dĩ An 0
45 Phường Đông Hòa Thành phố Dĩ An 0
46 Phường An Bình Thành phố Dĩ An 0
47 Phường An Thạnh Thành phố Thuận An 0
48 Phường Lái Thiêu Thành phố Thuận An 0
49 Phường Bình Chuẩn Thành phố Thuận An 0
50 Phường Thuận Giao Thành phố Thuận An 0
51 Phường An Phú Thành phố Thuận An 0
52 Phường Hưng Định Thành phố Thuận An 0
53 Xã An Sơn Thành phố Thuận An 0
54 Phường Bình Nhâm Thành phố Thuận An 0
55 Phường Bình Hòa Thành phố Thuận An 0
56 Phường Vĩnh Phú Thành phố Thuận An 0
57 Xã Tân Định Huyện Bắc Tân Uyên 0
58 Xã Bình Mỹ Huyện Bắc Tân Uyên 0
59 Xã Tân Bình Huyện Bắc Tân Uyên 0
60 Xã Tân Lập Huyện Bắc Tân Uyên 0
61 Xã Tân Thành Huyện Bắc Tân Uyên 0
62 Xã Đất Cuốc Huyện Bắc Tân Uyên 0
63 Xã Hiếu Liêm Huyện Bắc Tân Uyên 0
64 Xã Lạc An Huyện Bắc Tân Uyên 0
65 Xã Tân Mỹ Huyện Bắc Tân Uyên 0
66 Xã Thường Tân Huyện Bắc Tân Uyên 0
67 Xã Phú An Thị xã Bến Cát 0
68 Xã Trừ Văn Thố Huyện Bàu Bàng 0
69 Xã Cây Trường II Huyện Bàu Bàng 0
70 Xã Lai Uyên Huyện Bàu Bàng 0
71 Xã Tân Hưng Huyện Bàu Bàng 0
72 Xã Long Nguyên Huyện Bàu Bàng 0
73 Xã Hưng Hòa Huyện Bàu Bàng 0
74 Xã Lai Hưng Huyện Bàu Bàng 0
75 Thị trấn Dầu Tiếng Huyện Dầu Tiếng 0
76 Xã Minh Hoà Huyện Dầu Tiếng 0
77 Xã Minh Thạnh Huyện Dầu Tiếng 0
78 Xã Minh Tân Huyện Dầu Tiếng 0
79 Xã Định An Huyện Dầu Tiếng 0
80 Xã Long Hoà Huyện Dầu Tiếng 0
81 Xã Định Thành Huyện Dầu Tiếng 0
82 Xã Định Hiệp Huyện Dầu Tiếng 0
83 Xã An Lập Huyện Dầu Tiếng 0
84 Xã Long Tân Huyện Dầu Tiếng 0
85 Xã Thanh An Huyện Dầu Tiếng 0
86 Xã Thanh Tuyền Huyện Dầu Tiếng 0
87 Phường Mỹ Phước Thị xã Bến Cát 0
88 Phường Chánh Phú Hòa Thị xã Bến Cát 0
89 Xã An Điền Thị xã Bến Cát 0
90 Xã An Tây Thị xã Bến Cát 0
91 Phường Thới Hòa Thị xã Bến Cát 0
92 Phường Tương Bình Hiệp Thành phố Thủ Dầu Một 0
Cơ quan/đơn vị
STT Tên cơ quan/đơn vị Số thí sinh tham gia
1 Sở Giáo dục và Đào tạo 201
2 Phòng GDDT TP.Thủ Dầu Một 77
3 Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Dầu Một 22
4 Liên đoàn Lao động tỉnh 16
5 UBND phường Phú Lợi 12
6 UBND phường Phú Tân 9
7 UBND phường Chánh Nghĩa 8
8 Thành Đoàn TP.Thủ Dầu Một 4
9 UBND phường Phú Thọ 3
10 Chi Cục thuế TP.Thủ Dầu Một 2
11 UBND phường Phú Hoà 1
12 Chi Cục thi hành án dân sự TP.Thủ Dầu Một 1
13 UBND phường Phú Cường 1
14 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 1
15 UBND phường Phú Mỹ 1
16 Phòng Tài chính Kế hoạch TP.Thủ Dầu Một 1
17 Phòng TNMT TP.Thủ Dầu Một 0
18 Phòng Tư pháp TP.Thủ Dầu Một 0
19 Phòng VHTT TP.Thủ Dầu Một 0
20 Phòng Y tế TP.Thủ Dầu Một 0
21 Thanh tra TP.Thủ Dầu Một 0
22 Văn phòng HĐND-UBND TP.Thủ Dầu Một 0
23 Phòng Kinh tế TP.Thủ Dầu Một 0
24 Phòng LĐTBXH TP.Thủ Dầu Một 0
25 Phòng Nội vụ TP.Thủ Dầu Một 0
26 Phòng Quản lý Đô thị TP.Thủ Dầu Một 0
27 UBND phường Hoà Phú 0
28 UBND phường Chánh Mỹ 0
29 UBND phường Tương Bình Hiệp 0
30 UBND phường Tân An 0
31 UBND phường Hiệp An 0
32 UBND phường Định Hoà 0
33 Tỉnh Đoàn tỉnh 0
34 Hội Nông dân tỉnh 0
35 Hội cựu chiến binh tỉnh 0
36 Liên minh hợp tác xã tỉnh 0
37 Cục Thuế tỉnh Bình Dương 0
38 UBND phường Hiệp Thành 0
39 Viện Kiểm sát nhân dân TP.Thủ Dầu Một 0
40 CN VPĐKĐĐ TP.Thủ Dầu Một 0
41 Trung tâm y tế TP.Thủ Dầu Một 0
42 Trung tâm VHTTTT TP.Thủ Dầu Một 0
43 Ban chỉ huy quân sự TP.Thủ Dầu Một 0
44 Văn phòng Thành ủy TP.Thủ Dầu Một 0
45 Công an TP.Thủ Dầu Một 0
46 Hội Chữ thập đỏ TP.Thủ Dầu Một 0
47 Ủy ban MTTQVN TP.Thủ Dầu Một 0
48 Đội Quản lý thị trường số 1 TP.Thủ Dầu Một 0
49 Chi Cục thuế TP.Thủ Dầu Một 0
50 Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.Thủ Dầu Một 0
51 0
52 Ban Tổ chức thành ủy TP.Thủ Dầu Một 0
53 Ban Dân vận thành ủy TP.Thủ Dầu Một 0
54 Ban Tuyên giáo thành ủy TP.Thủ Dầu Một 0
55 Tòa án nhân dân TP.Thủ Dầu Một 0
56 Hội Cựu chiến binh TP.Thủ Dầu Một 0
57 Ủy ban kiểm tra thành ủy TP.Thủ Dầu Một 0
58 Hội người cao tuổi TP.Thủ Dầu Một 0
59 Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.Thủ Dầu Một 0
60 Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố TP 0
61 TTPT Quỹ đất TP.Thủ Dầu Một 0
62 Sở Khoa học và Công nghệ 0
63 Sở Công thương 0
64 Sở Y tế 0
65 Sở Tài nguyên Môi trường 0
66 Sở Lao động Thương binh và Xã hội 0
67 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 0
68 Sở Tài Chính 0
69 Sở Ngoại vụ 0
70 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 0
71 Sở Nội vụ 0
72 Thanh tra tỉnh 0
73 Ban Quản lý KCN Việt Nam - Singapore 0
74 Ban Quản lý KCN Bình Dương 0
75 Văn phòng UBND tỉnh 0
76 Sở Kế hoạch và Đầu tư 0
77 Sở Xây dựng 0
78 Sở Thông tin và Truyền thông 0
79 Sở Tư pháp 0
80 Sở Giao thông Vận tải 0
81 Kho bạc Nhà nước tỉnh 0
82 Cục Hải Quan tỉnh 0
83 Cục Thi hành án dân sự tỉnh 0
84 Cục Quản lý thị trường 0
85 Ban Nội chính Tỉnh Ủy 0
86 Ban Dân vận Tỉnh Ủy 0
87 Ban Tổ chức Tỉnh Ủy 0
88 Ủy Ban kiểm tra Tỉnh Ủy 0
89 Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy 0
90 Văn phòng Tỉnh Ủy 0
91 Ban Pháp chế HĐND tỉnh 0
92 Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 0
93 Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh 0
94 Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND tỉnh 0
95 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh 0
96 Mặt trật tổ quốc Viêt Nam tỉnh 0
Công ty/doanh nghiệp
STT Tên công ty/doanh nghiệp Số thí sinh tham gia
1 Trường Mầm Non Pétrus Ký 6
2 Công ty ABC 1
3 công ty Đại Tích Ưu 1
4 Phú Tân 1
5 Quỹ phát triển KHCN tỉnh Bình Dương 1
6 Trường Mầm non Tuổi thơ 0