Chào mừng đến với cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trên Internet” của Thành phố Thủ Dầu Một năm 2020
BẢNG XẾP HẠNG CUỘC THI THỨ HAI
Huyện/Thị/Thành phố
STT Huyện/Thị/TP Số thí sinh tham gia
1 Thành phố Thủ Dầu Một 935
2 Huyện Bắc Tân Uyên 8
3 Thị xã Tân Uyên 1
4 Huyện Dầu Tiếng 0
5 Huyện Bàu Bàng 0
6 Huyện Phú Giáo 0
7 Thành phố Dĩ An 0
8 Thành phố Thuận An 0
9 Thị xã Bến Cát 0
Xã/Phường/Thị trấn
STT Xã/Phương/TT Huyện/Thị/TP Số thí sinh tham gia
1 Phường Chánh Nghĩa Thành phố Thủ Dầu Một 662
2 Phường Phú Lợi Thành phố Thủ Dầu Một 173
3 Phường Hoà Phú Thành phố Thủ Dầu Một 22
4 Phường Phú Mỹ Thành phố Thủ Dầu Một 19
5 Phường Phú Cường Thành phố Thủ Dầu Một 14
6 Phường Phú Thọ Thành phố Thủ Dầu Một 10
7 Phường Hiệp An Thành phố Thủ Dầu Một 9
8 Phường Hiệp Thành Thành phố Thủ Dầu Một 8
9 Phường Tương Bình Hiệp Thành phố Thủ Dầu Một 6
10 Phường Chánh Mỹ Thành phố Thủ Dầu Một 5
11 Xã Tân Thành Huyện Bắc Tân Uyên 5
12 Phường Phú Hòa Thành phố Thủ Dầu Một 2
13 Phường Phú Tân Thành phố Thủ Dầu Một 2
14 Phường Định Hoà Thành phố Thủ Dầu Một 2
15 Xã Tân Định Huyện Bắc Tân Uyên 1
16 Xã Hiếu Liêm Huyện Bắc Tân Uyên 1
17 Phường Tân An Thành phố Thủ Dầu Một 1
18 Phường Thạnh Phước Thị xã Tân Uyên 1
19 Xã Tân Lập Huyện Bắc Tân Uyên 1
20 Xã Đất Cuốc Huyện Bắc Tân Uyên 0
21 Xã Thạnh Hội Thị xã Tân Uyên 0
22 Phường Thái Hòa Thị xã Tân Uyên 0
23 Phường Dĩ An Thành phố Dĩ An 0
24 Phường Tân Bình Thành phố Dĩ An 0
25 Phường Tân Đông Hiệp Thành phố Dĩ An 0
26 Phường Bình An Thành phố Dĩ An 0
27 Phường Bình Thắng Thành phố Dĩ An 0
28 Phường Đông Hòa Thành phố Dĩ An 0
29 Phường An Bình Thành phố Dĩ An 0
30 Phường An Thạnh Thành phố Thuận An 0
31 Phường Lái Thiêu Thành phố Thuận An 0
32 Phường Bình Chuẩn Thành phố Thuận An 0
33 Phường Thuận Giao Thành phố Thuận An 0
34 Phường An Phú Thành phố Thuận An 0
35 Phường Hưng Định Thành phố Thuận An 0
36 Xã An Sơn Thành phố Thuận An 0
37 Phường Bình Nhâm Thành phố Thuận An 0
38 Phường Bình Hòa Thành phố Thuận An 0
39 Phường Vĩnh Phú Thành phố Thuận An 0
40 Xã Lạc An Huyện Bắc Tân Uyên 0
41 Xã Tân Mỹ Huyện Bắc Tân Uyên 0
42 Xã Thường Tân Huyện Bắc Tân Uyên 0
43 Xã Phú An Thị xã Bến Cát 0
44 Xã Bình Mỹ Huyện Bắc Tân Uyên 0
45 Xã Tân Bình Huyện Bắc Tân Uyên 0
46 Xã Trừ Văn Thố Huyện Bàu Bàng 0
47 Xã Cây Trường II Huyện Bàu Bàng 0
48 Xã Lai Uyên Huyện Bàu Bàng 0
49 Xã Tân Hưng Huyện Bàu Bàng 0
50 Xã Long Nguyên Huyện Bàu Bàng 0
51 Xã Hưng Hòa Huyện Bàu Bàng 0
52 Xã Lai Hưng Huyện Bàu Bàng 0
53 Thị trấn Dầu Tiếng Huyện Dầu Tiếng 0
54 Xã Minh Hoà Huyện Dầu Tiếng 0
55 Xã Minh Thạnh Huyện Dầu Tiếng 0
56 Xã Minh Tân Huyện Dầu Tiếng 0
57 Xã Định An Huyện Dầu Tiếng 0
58 Xã Long Hoà Huyện Dầu Tiếng 0
59 Xã Định Thành Huyện Dầu Tiếng 0
60 Xã Định Hiệp Huyện Dầu Tiếng 0
61 Xã An Lập Huyện Dầu Tiếng 0
62 Xã Long Tân Huyện Dầu Tiếng 0
63 Xã Thanh An Huyện Dầu Tiếng 0
64 Xã Thanh Tuyền Huyện Dầu Tiếng 0
65 Phường Mỹ Phước Thị xã Bến Cát 0
66 Phường Chánh Phú Hòa Thị xã Bến Cát 0
67 Xã An Điền Thị xã Bến Cát 0
68 Xã An Tây Thị xã Bến Cát 0
69 Phường Thới Hòa Thị xã Bến Cát 0
70 Phường Hòa Lợi Thị xã Bến Cát 0
71 Phường Tân Định Thị xã Bến Cát 0
72 Xã Phú An Huyện Phú Giáo 0
73 Thị trấn Phước Vĩnh Huyện Phú Giáo 0
74 Xã An Linh Huyện Phú Giáo 0
75 Xã Phước Sang Huyện Phú Giáo 0
76 Xã An Thái Huyện Phú Giáo 0
77 Xã An Long Huyện Phú Giáo 0
78 Xã An Bình Huyện Phú Giáo 0
79 Xã Tân Hiệp Huyện Phú Giáo 0
80 Xã Tam Lập Huyện Phú Giáo 0
81 Xã Tân Long Huyện Phú Giáo 0
82 Xã Vĩnh Hoà Huyện Phú Giáo 0
83 Xã Phước Hoà Huyện Phú Giáo 0
84 Phường Uyên Hưng Thị xã Tân Uyên 0
85 Phường Tân Phước Khánh Thị xã Tân Uyên 0
86 Xã Vĩnh Tân Thị xã Tân Uyên 0
87 Xã Hội Nghĩa Thị xã Tân Uyên 0
88 Phường Tân Hiệp Thị xã Tân Uyên 0
89 Phường Khánh Bình Thị xã Tân Uyên 0
90 Xã Phú Chánh Thị xã Tân Uyên 0
91 Xã Bạch Đằng Thị xã Tân Uyên 0
92 Xã Tân Vĩnh Hiệp Thị xã Tân Uyên 0
Cơ quan/đơn vị
STT Tên cơ quan/đơn vị Số thí sinh tham gia
1 Sở Giáo dục và Đào tạo 297
2 Liên đoàn Lao động tỉnh 26
3 Tỉnh Đoàn tỉnh 3
4 Thanh tra tỉnh 1
5 Ban Quản lý KCN Việt Nam - Singapore 0
6 Ban Quản lý KCN Bình Dương 0
7 Văn phòng UBND tỉnh 0
8 Sở Kế hoạch và Đầu tư 0
9 Sở Xây dựng 0
10 Sở Thông tin và Truyền thông 0
11 Sở Tư pháp 0
12 Sở Giao thông Vận tải 0
13 Kho bạc Nhà nước tỉnh 0
14 Cục Hải Quan tỉnh 0
15 Cục Thi hành án dân sự tỉnh 0
16 Cục Quản lý thị trường 0
17 Ban Nội chính Tỉnh Ủy 0
18 Ban Dân vận Tỉnh Ủy 0
19 Ban Tổ chức Tỉnh Ủy 0
20 Ủy Ban kiểm tra Tỉnh Ủy 0
21 Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy 0
22 Văn phòng Tỉnh Ủy 0
23 Ban Pháp chế HĐND tỉnh 0
24 Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 0
25 Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh 0
26 Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND tỉnh 0
27 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh 0
28 Mặt trật tổ quốc Viêt Nam tỉnh 0
29 Hội Nông dân tỉnh 0
30 Hội cựu chiến binh tỉnh 0
31 Liên minh hợp tác xã tỉnh 0
32 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 0
33 Sở Khoa học và Công nghệ 0
34 Sở Công thương 0
35 Sở Y tế 0
36 Sở Tài nguyên Môi trường 0
37 Sở Lao động Thương binh và Xã hội 0
38 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 0
39 Sở Tài Chính 0
40 Sở Ngoại vụ 0
41 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 0
42 Sở Nội vụ 0
Công ty/doanh nghiệp
STT Tên công ty/doanh nghiệp Số thí sinh tham gia
1 Trường mầm non Hoa Mai 1
2 Trường THCS Phú Cường 1
3 Trường Mầm non Tuổi Thơ 0
4 Chanh my 0
5 Quỹ phát triển KHCN tỉnh Bình Dương 0