CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CUỘC THI “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT TRÊN INTERNET” CỦA THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT NĂM 2021
BẢNG XẾP HẠNG XÃ/PHƯỜNG/TT CUỘC THI THỨ NHẤT
STT Xã/Phường/Thị trấn Huyện/Thị/TP Số thí sinh tham gia
1 Phường Phú Lợi Thành phố Thủ Dầu Một 208
2 Phường Phú Thọ Thành phố Thủ Dầu Một 74
3 Phường Định Hoà Thành phố Thủ Dầu Một 57
4 Phường Phú Mỹ Thành phố Thủ Dầu Một 24
5 Phường Chánh Mỹ Thành phố Thủ Dầu Một 22
6 Phường Hiệp Thành Thành phố Thủ Dầu Một 21
7 Phường Phú Hòa Thành phố Thủ Dầu Một 20
8 Phường Tương Bình Hiệp Thành phố Thủ Dầu Một 19
9 Phường Chánh Nghĩa Thành phố Thủ Dầu Một 17
10 Phường Tân An Thành phố Thủ Dầu Một 16
11 Phường Hiệp An Thành phố Thủ Dầu Một 12
12 Phường Hoà Phú Thành phố Thủ Dầu Một 12
13 Phường Phú Cường Thành phố Thủ Dầu Một 11
14 Phường Phú Tân Thành phố Thủ Dầu Một 11
15 Phường Khánh Bình Thị xã Tân Uyên 1
16 Xã An Bình Huyện Phú Giáo 1
17 Phường Mỹ Phước Thị xã Bến Cát 1
18 Xã Tân Vĩnh Hiệp Thị xã Tân Uyên 1
19 Phường Thạnh Phước Thị xã Tân Uyên 0
20 Xã Thạnh Hội Thị xã Tân Uyên 0
21 Phường Thái Hòa Thị xã Tân Uyên 0
22 Phường Dĩ An Thành phố Dĩ An 0
23 Phường Tân Bình Thành phố Dĩ An 0
24 Phường Tân Đông Hiệp Thành phố Dĩ An 0
25 Phường Bình An Thành phố Dĩ An 0
26 Phường Bình Thắng Thành phố Dĩ An 0
27 Phường Đông Hòa Thành phố Dĩ An 0
28 Phường An Bình Thành phố Dĩ An 0
29 Phường An Thạnh Thành phố Thuận An 0
30 Phường Lái Thiêu Thành phố Thuận An 0
31 Phường Bình Chuẩn Thành phố Thuận An 0
32 Phường Thuận Giao Thành phố Thuận An 0
33 Phường An Phú Thành phố Thuận An 0
34 Phường Hưng Định Thành phố Thuận An 0
35 Xã An Sơn Thành phố Thuận An 0
36 Phường Bình Nhâm Thành phố Thuận An 0
37 Phường Bình Hòa Thành phố Thuận An 0
38 Phường Vĩnh Phú Thành phố Thuận An 0
39 Xã Tân Định Huyện Bắc Tân Uyên 0
40 Xã Bình Mỹ Huyện Bắc Tân Uyên 0
41 Xã Tân Bình Huyện Bắc Tân Uyên 0
42 Xã Tân Lập Huyện Bắc Tân Uyên 0
43 Xã Tân Thành Huyện Bắc Tân Uyên 0
44 Xã Đất Cuốc Huyện Bắc Tân Uyên 0
45 Xã Hiếu Liêm Huyện Bắc Tân Uyên 0
46 Xã Lạc An Huyện Bắc Tân Uyên 0
47 Xã Tân Mỹ Huyện Bắc Tân Uyên 0
48 Xã Thường Tân Huyện Bắc Tân Uyên 0
49 Xã Phú An Thị xã Bến Cát 0
50 Phường Chánh Phú Hòa Thị xã Bến Cát 0
51 Xã An Điền Thị xã Bến Cát 0
52 Xã An Tây Thị xã Bến Cát 0
53 Phường Thới Hòa Thị xã Bến Cát 0
54 Phường Hòa Lợi Thị xã Bến Cát 0
55 Phường Tân Định Thị xã Bến Cát 0
56 Xã Phú An Huyện Phú Giáo 0
57 Thị trấn Phước Vĩnh Huyện Phú Giáo 0
58 Xã An Linh Huyện Phú Giáo 0
59 Xã Phước Sang Huyện Phú Giáo 0
60 Xã An Thái Huyện Phú Giáo 0
61 Xã An Long Huyện Phú Giáo 0
62 Xã Trừ Văn Thố Huyện Bàu Bàng 0
63 Xã Cây Trường II Huyện Bàu Bàng 0
64 Xã Lai Uyên Huyện Bàu Bàng 0
65 Xã Tân Hưng Huyện Bàu Bàng 0
66 Xã Long Nguyên Huyện Bàu Bàng 0
67 Xã Hưng Hòa Huyện Bàu Bàng 0
68 Xã Lai Hưng Huyện Bàu Bàng 0
69 Thị trấn Dầu Tiếng Huyện Dầu Tiếng 0
70 Xã Minh Hoà Huyện Dầu Tiếng 0
71 Xã Minh Thạnh Huyện Dầu Tiếng 0
72 Xã Minh Tân Huyện Dầu Tiếng 0
73 Xã Định An Huyện Dầu Tiếng 0
74 Xã Long Hoà Huyện Dầu Tiếng 0
75 Xã Định Thành Huyện Dầu Tiếng 0
76 Xã Định Hiệp Huyện Dầu Tiếng 0
77 Xã An Lập Huyện Dầu Tiếng 0
78 Xã Long Tân Huyện Dầu Tiếng 0
79 Xã Thanh An Huyện Dầu Tiếng 0
80 Xã Thanh Tuyền Huyện Dầu Tiếng 0
81 Xã Tân Hiệp Huyện Phú Giáo 0
82 Xã Tam Lập Huyện Phú Giáo 0
83 Xã Tân Long Huyện Phú Giáo 0
84 Xã Vĩnh Hoà Huyện Phú Giáo 0
85 Xã Phước Hoà Huyện Phú Giáo 0
86 Phường Uyên Hưng Thị xã Tân Uyên 0
87 Phường Tân Phước Khánh Thị xã Tân Uyên 0
88 Xã Vĩnh Tân Thị xã Tân Uyên 0
89 Xã Hội Nghĩa Thị xã Tân Uyên 0
90 Phường Tân Hiệp Thị xã Tân Uyên 0
91 Xã Phú Chánh Thị xã Tân Uyên 0
92 Xã Bạch Đằng Thị xã Tân Uyên 0