CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CUỘC THI “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT TRÊN INTERNET” CỦA THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT NĂM 2021
BẢNG XẾP HẠNG XÃ/PHƯỜNG/TT CUỘC THI THỨ BA
STT Xã/Phường/Thị trấn Huyện/Thị/TP Số thí sinh tham gia
1 Phường Chánh Nghĩa Thành phố Thủ Dầu Một 9350
2 Phường Phú Lợi Thành phố Thủ Dầu Một 2864
3 Phường Phú Tân Thành phố Thủ Dầu Một 552
4 Phường Định Hoà Thành phố Thủ Dầu Một 44
5 Phường Phú Mỹ Thành phố Thủ Dầu Một 14
6 Phường Tân An Thành phố Thủ Dầu Một 14
7 Phường Hiệp Thành Thành phố Thủ Dầu Một 12
8 Phường Phú Cường Thành phố Thủ Dầu Một 10
9 Phường Phú Thọ Thành phố Thủ Dầu Một 9
10 Phường Hiệp An Thành phố Thủ Dầu Một 7
11 Phường Tương Bình Hiệp Thành phố Thủ Dầu Một 4
12 Phường Phú Hòa Thành phố Thủ Dầu Một 3
13 Phường Hoà Phú Thành phố Thủ Dầu Một 2
14 Phường Bình Chuẩn Thành phố Thuận An 1
15 Phường Bình Nhâm Thành phố Thuận An 1
16 Phường Tân Đông Hiệp Thành phố Dĩ An 1
17 Xã Hội Nghĩa Thị xã Tân Uyên 1
18 Phường Chánh Mỹ Thành phố Thủ Dầu Một 1
19 Phường Thới Hòa Thị xã Bến Cát 1
20 Phường Hòa Lợi Thị xã Bến Cát 0
21 Phường Tân Định Thị xã Bến Cát 0
22 Xã Phú An Huyện Phú Giáo 0
23 Thị trấn Phước Vĩnh Huyện Phú Giáo 0
24 Xã An Linh Huyện Phú Giáo 0
25 Xã Phước Sang Huyện Phú Giáo 0
26 Xã An Thái Huyện Phú Giáo 0
27 Xã An Long Huyện Phú Giáo 0
28 Xã An Bình Huyện Phú Giáo 0
29 Xã Tân Hiệp Huyện Phú Giáo 0
30 Xã Tam Lập Huyện Phú Giáo 0
31 Xã Tân Long Huyện Phú Giáo 0
32 Xã Vĩnh Hoà Huyện Phú Giáo 0
33 Xã Phước Hoà Huyện Phú Giáo 0
34 Phường Uyên Hưng Thị xã Tân Uyên 0
35 Phường Tân Phước Khánh Thị xã Tân Uyên 0
36 Xã Vĩnh Tân Thị xã Tân Uyên 0
37 Xã Trừ Văn Thố Huyện Bàu Bàng 0
38 Xã Cây Trường II Huyện Bàu Bàng 0
39 Xã Lai Uyên Huyện Bàu Bàng 0
40 Xã Tân Hưng Huyện Bàu Bàng 0
41 Xã Long Nguyên Huyện Bàu Bàng 0
42 Xã Hưng Hòa Huyện Bàu Bàng 0
43 Xã Lai Hưng Huyện Bàu Bàng 0
44 Thị trấn Dầu Tiếng Huyện Dầu Tiếng 0
45 Xã Minh Hoà Huyện Dầu Tiếng 0
46 Xã Minh Thạnh Huyện Dầu Tiếng 0
47 Xã Minh Tân Huyện Dầu Tiếng 0
48 Xã Định An Huyện Dầu Tiếng 0
49 Xã Long Hoà Huyện Dầu Tiếng 0
50 Xã Định Thành Huyện Dầu Tiếng 0
51 Xã Định Hiệp Huyện Dầu Tiếng 0
52 Xã An Lập Huyện Dầu Tiếng 0
53 Xã Long Tân Huyện Dầu Tiếng 0
54 Xã Thanh An Huyện Dầu Tiếng 0
55 Xã Thanh Tuyền Huyện Dầu Tiếng 0
56 Phường Mỹ Phước Thị xã Bến Cát 0
57 Phường Chánh Phú Hòa Thị xã Bến Cát 0
58 Xã An Điền Thị xã Bến Cát 0
59 Xã An Tây Thị xã Bến Cát 0
60 Phường Tân Hiệp Thị xã Tân Uyên 0
61 Phường Khánh Bình Thị xã Tân Uyên 0
62 Xã Phú Chánh Thị xã Tân Uyên 0
63 Xã Bạch Đằng Thị xã Tân Uyên 0
64 Xã Tân Vĩnh Hiệp Thị xã Tân Uyên 0
65 Phường Thạnh Phước Thị xã Tân Uyên 0
66 Xã Thạnh Hội Thị xã Tân Uyên 0
67 Phường Thái Hòa Thị xã Tân Uyên 0
68 Phường Dĩ An Thành phố Dĩ An 0
69 Phường Tân Bình Thành phố Dĩ An 0
70 Phường Bình An Thành phố Dĩ An 0
71 Phường Bình Thắng Thành phố Dĩ An 0
72 Phường Đông Hòa Thành phố Dĩ An 0
73 Phường An Bình Thành phố Dĩ An 0
74 Phường An Thạnh Thành phố Thuận An 0
75 Phường Lái Thiêu Thành phố Thuận An 0
76 Phường Bình Hòa Thành phố Thuận An 0
77 Phường Vĩnh Phú Thành phố Thuận An 0
78 Xã Tân Định Huyện Bắc Tân Uyên 0
79 Xã Bình Mỹ Huyện Bắc Tân Uyên 0
80 Xã Tân Bình Huyện Bắc Tân Uyên 0
81 Xã Tân Lập Huyện Bắc Tân Uyên 0
82 Xã Tân Thành Huyện Bắc Tân Uyên 0
83 Xã Đất Cuốc Huyện Bắc Tân Uyên 0
84 Xã Hiếu Liêm Huyện Bắc Tân Uyên 0
85 Xã Lạc An Huyện Bắc Tân Uyên 0
86 Xã Tân Mỹ Huyện Bắc Tân Uyên 0
87 Xã Thường Tân Huyện Bắc Tân Uyên 0
88 Xã Phú An Thị xã Bến Cát 0
89 Phường Thuận Giao Thành phố Thuận An 0
90 Phường An Phú Thành phố Thuận An 0
91 Phường Hưng Định Thành phố Thuận An 0
92 Xã An Sơn Thành phố Thuận An 0