Chào mừng đến với cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trên Internet” của Thành phố Thủ Dầu Một năm 2020
BẢNG XẾP HẠNG XÃ/PHƯỜNG/TT CUỘC THI THỨ NHẤT
STT Xã/Phường/Thị trấn Huyện/Thị/TP Số thí sinh tham gia
1 Phường Phú Lợi Thành phố Thủ Dầu Một 1236
2 Phường Chánh Nghĩa Thành phố Thủ Dầu Một 984
3 Phường Định Hoà Thành phố Thủ Dầu Một 35
4 Phường Phú Mỹ Thành phố Thủ Dầu Một 21
5 Phường Phú Tân Thành phố Thủ Dầu Một 17
6 Phường Hiệp Thành Thành phố Thủ Dầu Một 11
7 Phường Phú Thọ Thành phố Thủ Dầu Một 11
8 Phường Phú Cường Thành phố Thủ Dầu Một 8
9 Phường Phú Hòa Thành phố Thủ Dầu Một 7
10 Xã Tân Thành Huyện Bắc Tân Uyên 6
11 Phường Tân An Thành phố Thủ Dầu Một 4
12 Phường Hiệp An Thành phố Thủ Dầu Một 3
13 Phường Tương Bình Hiệp Thành phố Thủ Dầu Một 2
14 Phường Chánh Mỹ Thành phố Thủ Dầu Một 2
15 Xã Tân Long Huyện Phú Giáo 2
16 Phường Hoà Phú Thành phố Thủ Dầu Một 2
17 Phường Hòa Lợi Thị xã Bến Cát 1
18 Phường Tân Định Thị xã Bến Cát 1
19 Xã Phú An Huyện Phú Giáo 0
20 Thị trấn Phước Vĩnh Huyện Phú Giáo 0
21 Xã An Linh Huyện Phú Giáo 0
22 Xã Phước Sang Huyện Phú Giáo 0
23 Xã An Thái Huyện Phú Giáo 0
24 Xã An Long Huyện Phú Giáo 0
25 Xã An Bình Huyện Phú Giáo 0
26 Xã Tân Hiệp Huyện Phú Giáo 0
27 Xã Tam Lập Huyện Phú Giáo 0
28 Xã Đất Cuốc Huyện Bắc Tân Uyên 0
29 Xã Hiếu Liêm Huyện Bắc Tân Uyên 0
30 Xã Lạc An Huyện Bắc Tân Uyên 0
31 Xã Tân Mỹ Huyện Bắc Tân Uyên 0
32 Xã Thường Tân Huyện Bắc Tân Uyên 0
33 Xã Phú An Thị xã Bến Cát 0
34 Xã Trừ Văn Thố Huyện Bàu Bàng 0
35 Xã Cây Trường II Huyện Bàu Bàng 0
36 Xã Lai Uyên Huyện Bàu Bàng 0
37 Xã Tân Hưng Huyện Bàu Bàng 0
38 Xã Long Nguyên Huyện Bàu Bàng 0
39 Xã Hưng Hòa Huyện Bàu Bàng 0
40 Xã Lai Hưng Huyện Bàu Bàng 0
41 Thị trấn Dầu Tiếng Huyện Dầu Tiếng 0
42 Xã Minh Hoà Huyện Dầu Tiếng 0
43 Xã Minh Thạnh Huyện Dầu Tiếng 0
44 Xã Minh Tân Huyện Dầu Tiếng 0
45 Xã Định An Huyện Dầu Tiếng 0
46 Xã Long Hoà Huyện Dầu Tiếng 0
47 Xã Định Thành Huyện Dầu Tiếng 0
48 Xã Định Hiệp Huyện Dầu Tiếng 0
49 Xã An Lập Huyện Dầu Tiếng 0
50 Xã Long Tân Huyện Dầu Tiếng 0
51 Xã Thanh An Huyện Dầu Tiếng 0
52 Xã Thanh Tuyền Huyện Dầu Tiếng 0
53 Phường Mỹ Phước Thị xã Bến Cát 0
54 Phường Chánh Phú Hòa Thị xã Bến Cát 0
55 Xã An Điền Thị xã Bến Cát 0
56 Xã An Tây Thị xã Bến Cát 0
57 Phường Thới Hòa Thị xã Bến Cát 0
58 Xã Vĩnh Hoà Huyện Phú Giáo 0
59 Xã Phước Hoà Huyện Phú Giáo 0
60 Phường Uyên Hưng Thị xã Tân Uyên 0
61 Phường Tân Phước Khánh Thị xã Tân Uyên 0
62 Xã Vĩnh Tân Thị xã Tân Uyên 0
63 Xã Hội Nghĩa Thị xã Tân Uyên 0
64 Phường Tân Hiệp Thị xã Tân Uyên 0
65 Phường Khánh Bình Thị xã Tân Uyên 0
66 Xã Phú Chánh Thị xã Tân Uyên 0
67 Xã Bạch Đằng Thị xã Tân Uyên 0
68 Xã Tân Vĩnh Hiệp Thị xã Tân Uyên 0
69 Phường Thạnh Phước Thị xã Tân Uyên 0
70 Xã Thạnh Hội Thị xã Tân Uyên 0
71 Phường Thái Hòa Thị xã Tân Uyên 0
72 Phường Dĩ An Thành phố Dĩ An 0
73 Phường Tân Bình Thành phố Dĩ An 0
74 Phường Tân Đông Hiệp Thành phố Dĩ An 0
75 Phường Bình An Thành phố Dĩ An 0
76 Phường Bình Thắng Thành phố Dĩ An 0
77 Phường Đông Hòa Thành phố Dĩ An 0
78 Phường An Bình Thành phố Dĩ An 0
79 Phường An Thạnh Thành phố Thuận An 0
80 Phường Lái Thiêu Thành phố Thuận An 0
81 Phường Bình Chuẩn Thành phố Thuận An 0
82 Phường Thuận Giao Thành phố Thuận An 0
83 Phường An Phú Thành phố Thuận An 0
84 Phường Hưng Định Thành phố Thuận An 0
85 Xã An Sơn Thành phố Thuận An 0
86 Phường Bình Nhâm Thành phố Thuận An 0
87 Phường Bình Hòa Thành phố Thuận An 0
88 Phường Vĩnh Phú Thành phố Thuận An 0
89 Xã Tân Định Huyện Bắc Tân Uyên 0
90 Xã Bình Mỹ Huyện Bắc Tân Uyên 0
91 Xã Tân Bình Huyện Bắc Tân Uyên 0
92 Xã Tân Lập Huyện Bắc Tân Uyên 0