Chào mừng đến với cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trên Internet” của Thành phố Thủ Dầu Một năm 2020
BẢNG XẾP HẠNG XÃ/PHƯỜNG/TT CUỘC THI THỨ NHẤT
STT Xã/Phường/Thị trấn Huyện/Thị/TP Số thí sinh tham gia
1 Phường Chánh Nghĩa Thành phố Thủ Dầu Một 1017
2 Phường Phú Lợi Thành phố Thủ Dầu Một 850
3 Phường Hoà Phú Thành phố Thủ Dầu Một 27
4 Phường Phú Mỹ Thành phố Thủ Dầu Một 25
5 Phường Phú Cường Thành phố Thủ Dầu Một 25
6 Phường Phú Thọ Thành phố Thủ Dầu Một 21
7 Phường Hiệp Thành Thành phố Thủ Dầu Một 16
8 Phường Chánh Mỹ Thành phố Thủ Dầu Một 10
9 Phường Phú Tân Thành phố Thủ Dầu Một 9
10 Phường Hiệp An Thành phố Thủ Dầu Một 9
11 Xã Tân Lập Huyện Bắc Tân Uyên 7
12 Phường Tương Bình Hiệp Thành phố Thủ Dầu Một 6
13 Xã Tân Thành Huyện Bắc Tân Uyên 5
14 Phường Phú Hòa Thành phố Thủ Dầu Một 5
15 Xã Hiếu Liêm Huyện Bắc Tân Uyên 3
16 Phường Định Hoà Thành phố Thủ Dầu Một 2
17 Xã Tân Định Huyện Bắc Tân Uyên 1
18 Phường An Thạnh Thành phố Thuận An 1
19 Phường Thạnh Phước Thị xã Tân Uyên 1
20 Phường Tân Định Thị xã Bến Cát 1
21 Xã Phú An Huyện Phú Giáo 0
22 Thị trấn Phước Vĩnh Huyện Phú Giáo 0
23 Xã An Linh Huyện Phú Giáo 0
24 Xã Phước Sang Huyện Phú Giáo 0
25 Xã An Thái Huyện Phú Giáo 0
26 Xã An Long Huyện Phú Giáo 0
27 Xã An Bình Huyện Phú Giáo 0
28 Xã Tân Hiệp Huyện Phú Giáo 0
29 Xã Tam Lập Huyện Phú Giáo 0
30 Xã Tân Long Huyện Phú Giáo 0
31 Xã Vĩnh Hoà Huyện Phú Giáo 0
32 Xã Phước Hoà Huyện Phú Giáo 0
33 Phường Uyên Hưng Thị xã Tân Uyên 0
34 Phường Tân Phước Khánh Thị xã Tân Uyên 0
35 Xã Vĩnh Tân Thị xã Tân Uyên 0
36 Xã Hội Nghĩa Thị xã Tân Uyên 0
37 Phường Tân Hiệp Thị xã Tân Uyên 0
38 Phường Khánh Bình Thị xã Tân Uyên 0
39 Xã Phú Chánh Thị xã Tân Uyên 0
40 Xã Bạch Đằng Thị xã Tân Uyên 0
41 Xã Tân Vĩnh Hiệp Thị xã Tân Uyên 0
42 Xã Trừ Văn Thố Huyện Bàu Bàng 0
43 Xã Cây Trường II Huyện Bàu Bàng 0
44 Xã Lai Uyên Huyện Bàu Bàng 0
45 Xã Tân Hưng Huyện Bàu Bàng 0
46 Xã Long Nguyên Huyện Bàu Bàng 0
47 Xã Hưng Hòa Huyện Bàu Bàng 0
48 Xã Lai Hưng Huyện Bàu Bàng 0
49 Thị trấn Dầu Tiếng Huyện Dầu Tiếng 0
50 Xã Minh Hoà Huyện Dầu Tiếng 0
51 Xã Minh Thạnh Huyện Dầu Tiếng 0
52 Xã Minh Tân Huyện Dầu Tiếng 0
53 Xã Định An Huyện Dầu Tiếng 0
54 Xã Long Hoà Huyện Dầu Tiếng 0
55 Xã Định Thành Huyện Dầu Tiếng 0
56 Xã Định Hiệp Huyện Dầu Tiếng 0
57 Xã An Lập Huyện Dầu Tiếng 0
58 Xã Long Tân Huyện Dầu Tiếng 0
59 Xã Thanh An Huyện Dầu Tiếng 0
60 Xã Thanh Tuyền Huyện Dầu Tiếng 0
61 Phường Mỹ Phước Thị xã Bến Cát 0
62 Phường Chánh Phú Hòa Thị xã Bến Cát 0
63 Xã An Điền Thị xã Bến Cát 0
64 Xã An Tây Thị xã Bến Cát 0
65 Phường Thới Hòa Thị xã Bến Cát 0
66 Phường Hòa Lợi Thị xã Bến Cát 0
67 Xã Thạnh Hội Thị xã Tân Uyên 0
68 Phường Thái Hòa Thị xã Tân Uyên 0
69 Phường Dĩ An Thành phố Dĩ An 0
70 Phường Tân Bình Thành phố Dĩ An 0
71 Phường Tân Đông Hiệp Thành phố Dĩ An 0
72 Phường Bình An Thành phố Dĩ An 0
73 Phường Bình Thắng Thành phố Dĩ An 0
74 Phường Đông Hòa Thành phố Dĩ An 0
75 Phường An Bình Thành phố Dĩ An 0
76 Phường Tân An Thành phố Thủ Dầu Một 0
77 Phường Lái Thiêu Thành phố Thuận An 0
78 Phường Bình Chuẩn Thành phố Thuận An 0
79 Phường Thuận Giao Thành phố Thuận An 0
80 Phường An Phú Thành phố Thuận An 0
81 Phường Hưng Định Thành phố Thuận An 0
82 Xã An Sơn Thành phố Thuận An 0
83 Phường Bình Nhâm Thành phố Thuận An 0
84 Phường Bình Hòa Thành phố Thuận An 0
85 Phường Vĩnh Phú Thành phố Thuận An 0
86 Xã Bình Mỹ Huyện Bắc Tân Uyên 0
87 Xã Tân Bình Huyện Bắc Tân Uyên 0
88 Xã Đất Cuốc Huyện Bắc Tân Uyên 0
89 Xã Lạc An Huyện Bắc Tân Uyên 0
90 Xã Tân Mỹ Huyện Bắc Tân Uyên 0
91 Xã Thường Tân Huyện Bắc Tân Uyên 0
92 Xã Phú An Thị xã Bến Cát 0