Chào mừng đến với cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trên Internet” của Thành phố Thủ Dầu Một năm 2020
BẢNG XẾP HẠNG XÃ/PHƯỜNG/TT CUỘC THI THỨ NHẤT
STT Xã/Phường/Thị trấn Huyện/Thị/TP Số thí sinh tham gia
1 Phường Phú Lợi Thành phố Thủ Dầu Một 152
2 Phường Phú Mỹ Thành phố Thủ Dầu Một 11
3 Phường Phú Tân Thành phố Thủ Dầu Một 7
4 Xã Tân Thành Huyện Bắc Tân Uyên 6
5 Phường Phú Hòa Thành phố Thủ Dầu Một 5
6 Phường Định Hoà Thành phố Thủ Dầu Một 4
7 Phường Hiệp Thành Thành phố Thủ Dầu Một 4
8 Phường Hoà Phú Thành phố Thủ Dầu Một 1
9 Phường Phú Thọ Thành phố Thủ Dầu Một 1
10 Phường Chánh Nghĩa Thành phố Thủ Dầu Một 1
11 Phường Tân An Thành phố Thủ Dầu Một 1
12 Phường Hiệp An Thành phố Thủ Dầu Một 1
13 Phường Chánh Mỹ Thành phố Thủ Dầu Một 1
14 Xã Trừ Văn Thố Huyện Bàu Bàng 0
15 Xã Cây Trường II Huyện Bàu Bàng 0
16 Xã Lai Uyên Huyện Bàu Bàng 0
17 Xã Tân Hưng Huyện Bàu Bàng 0
18 Xã Long Nguyên Huyện Bàu Bàng 0
19 Xã Hưng Hòa Huyện Bàu Bàng 0
20 Xã Lai Hưng Huyện Bàu Bàng 0
21 Thị trấn Dầu Tiếng Huyện Dầu Tiếng 0
22 Xã Minh Hoà Huyện Dầu Tiếng 0
23 Xã Minh Thạnh Huyện Dầu Tiếng 0
24 Xã Minh Tân Huyện Dầu Tiếng 0
25 Xã Định An Huyện Dầu Tiếng 0
26 Xã Long Hoà Huyện Dầu Tiếng 0
27 Xã Định Thành Huyện Dầu Tiếng 0
28 Xã Định Hiệp Huyện Dầu Tiếng 0
29 Xã An Lập Huyện Dầu Tiếng 0
30 Xã Long Tân Huyện Dầu Tiếng 0
31 Xã Thanh An Huyện Dầu Tiếng 0
32 Xã Thanh Tuyền Huyện Dầu Tiếng 0
33 Phường Mỹ Phước Thị xã Bến Cát 0
34 Phường Chánh Phú Hòa Thị xã Bến Cát 0
35 Xã An Điền Thị xã Bến Cát 0
36 Xã An Tây Thị xã Bến Cát 0
37 Phường Thới Hòa Thị xã Bến Cát 0
38 Phường Hòa Lợi Thị xã Bến Cát 0
39 Phường Tân Định Thị xã Bến Cát 0
40 Xã Phú An Huyện Phú Giáo 0
41 Thị trấn Phước Vĩnh Huyện Phú Giáo 0
42 Xã An Linh Huyện Phú Giáo 0
43 Xã Phước Sang Huyện Phú Giáo 0
44 Xã An Thái Huyện Phú Giáo 0
45 Xã An Long Huyện Phú Giáo 0
46 Xã An Bình Huyện Phú Giáo 0
47 Xã Tân Hiệp Huyện Phú Giáo 0
48 Xã Tam Lập Huyện Phú Giáo 0
49 Xã Tân Long Huyện Phú Giáo 0
50 Xã Vĩnh Hoà Huyện Phú Giáo 0
51 Xã Phước Hoà Huyện Phú Giáo 0
52 Phường Uyên Hưng Thị xã Tân Uyên 0
53 Phường Tân Phước Khánh Thị xã Tân Uyên 0
54 Xã Vĩnh Tân Thị xã Tân Uyên 0
55 Xã Hội Nghĩa Thị xã Tân Uyên 0
56 Phường Tân Hiệp Thị xã Tân Uyên 0
57 Phường Khánh Bình Thị xã Tân Uyên 0
58 Xã Phú Chánh Thị xã Tân Uyên 0
59 Xã Bạch Đằng Thị xã Tân Uyên 0
60 Xã Tân Vĩnh Hiệp Thị xã Tân Uyên 0
61 Phường Thạnh Phước Thị xã Tân Uyên 0
62 Xã Thạnh Hội Thị xã Tân Uyên 0
63 Phường Thái Hòa Thị xã Tân Uyên 0
64 Phường Dĩ An Thành phố Dĩ An 0
65 Phường Tân Bình Thành phố Dĩ An 0
66 Phường Tân Đông Hiệp Thành phố Dĩ An 0
67 Phường Bình An Thành phố Dĩ An 0
68 Phường Bình Thắng Thành phố Dĩ An 0
69 Phường Đông Hòa Thành phố Dĩ An 0
70 Phường An Bình Thành phố Dĩ An 0
71 Phường An Thạnh Thành phố Thuận An 0
72 Phường Lái Thiêu Thành phố Thuận An 0
73 Phường Bình Chuẩn Thành phố Thuận An 0
74 Phường Thuận Giao Thành phố Thuận An 0
75 Phường An Phú Thành phố Thuận An 0
76 Phường Hưng Định Thành phố Thuận An 0
77 Xã An Sơn Thành phố Thuận An 0
78 Phường Bình Nhâm Thành phố Thuận An 0
79 Phường Bình Hòa Thành phố Thuận An 0
80 Phường Vĩnh Phú Thành phố Thuận An 0
81 Xã Tân Định Huyện Bắc Tân Uyên 0
82 Xã Bình Mỹ Huyện Bắc Tân Uyên 0
83 Xã Tân Bình Huyện Bắc Tân Uyên 0
84 Xã Tân Lập Huyện Bắc Tân Uyên 0
85 Phường Tương Bình Hiệp Thành phố Thủ Dầu Một 0
86 Phường Phú Cường Thành phố Thủ Dầu Một 0
87 Xã Đất Cuốc Huyện Bắc Tân Uyên 0
88 Xã Hiếu Liêm Huyện Bắc Tân Uyên 0
89 Xã Lạc An Huyện Bắc Tân Uyên 0
90 Xã Tân Mỹ Huyện Bắc Tân Uyên 0
91 Xã Thường Tân Huyện Bắc Tân Uyên 0
92 Xã Phú An Thị xã Bến Cát 0