Chào mừng đến với cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trên Internet” của Thành phố Thủ Dầu Một năm 2020
BẢNG XẾP HẠNG XÃ/PHƯỜNG/TT CUỘC THI THỨ NHẤT
STT Xã/Phường/Thị trấn Huyện/Thị/TP Số thí sinh tham gia
1 Phường Phú Lợi Thành phố Thủ Dầu Một 2210
2 Phường Chánh Nghĩa Thành phố Thủ Dầu Một 1609
3 Phường Định Hoà Thành phố Thủ Dầu Một 36
4 Phường Phú Mỹ Thành phố Thủ Dầu Một 23
5 Phường Phú Tân Thành phố Thủ Dầu Một 18
6 Phường Phú Thọ Thành phố Thủ Dầu Một 14
7 Phường Hiệp Thành Thành phố Thủ Dầu Một 12
8 Phường Phú Cường Thành phố Thủ Dầu Một 12
9 Phường Phú Hòa Thành phố Thủ Dầu Một 7
10 Phường Tân An Thành phố Thủ Dầu Một 6
11 Xã Tân Thành Huyện Bắc Tân Uyên 6
12 Phường Hiệp An Thành phố Thủ Dầu Một 5
13 Phường Chánh Mỹ Thành phố Thủ Dầu Một 4
14 Phường Tương Bình Hiệp Thành phố Thủ Dầu Một 3
15 Phường Hoà Phú Thành phố Thủ Dầu Một 3
16 Xã Tân Long Huyện Phú Giáo 2
17 Phường Hòa Lợi Thị xã Bến Cát 1
18 Phường Tân Định Thị xã Bến Cát 1
19 Phường Dĩ An Thành phố Dĩ An 1
20 Phường Bình Chuẩn Thành phố Thuận An 1
21 Xã An Lập Huyện Dầu Tiếng 1
22 Phường Chánh Phú Hòa Thị xã Bến Cát 1
23 Xã An Điền Thị xã Bến Cát 0
24 Xã An Tây Thị xã Bến Cát 0
25 Phường Thới Hòa Thị xã Bến Cát 0
26 Xã Long Tân Huyện Dầu Tiếng 0
27 Xã Thanh An Huyện Dầu Tiếng 0
28 Xã Thanh Tuyền Huyện Dầu Tiếng 0
29 Phường Mỹ Phước Thị xã Bến Cát 0
30 Xã Trừ Văn Thố Huyện Bàu Bàng 0
31 Xã Cây Trường II Huyện Bàu Bàng 0
32 Xã Lai Uyên Huyện Bàu Bàng 0
33 Xã Tân Hưng Huyện Bàu Bàng 0
34 Xã Long Nguyên Huyện Bàu Bàng 0
35 Xã Hưng Hòa Huyện Bàu Bàng 0
36 Xã Lai Hưng Huyện Bàu Bàng 0
37 Thị trấn Dầu Tiếng Huyện Dầu Tiếng 0
38 Xã Minh Hoà Huyện Dầu Tiếng 0
39 Xã Minh Thạnh Huyện Dầu Tiếng 0
40 Xã Minh Tân Huyện Dầu Tiếng 0
41 Xã Định An Huyện Dầu Tiếng 0
42 Xã Long Hoà Huyện Dầu Tiếng 0
43 Xã Định Thành Huyện Dầu Tiếng 0
44 Xã Định Hiệp Huyện Dầu Tiếng 0
45 Phường Thuận Giao Thành phố Thuận An 0
46 Phường An Phú Thành phố Thuận An 0
47 Phường Hưng Định Thành phố Thuận An 0
48 Xã An Sơn Thành phố Thuận An 0
49 Phường Bình Nhâm Thành phố Thuận An 0
50 Phường Bình Hòa Thành phố Thuận An 0
51 Phường Vĩnh Phú Thành phố Thuận An 0
52 Xã Tân Định Huyện Bắc Tân Uyên 0
53 Xã Bình Mỹ Huyện Bắc Tân Uyên 0
54 Xã Tân Bình Huyện Bắc Tân Uyên 0
55 Xã Tân Lập Huyện Bắc Tân Uyên 0
56 Phường Tân Bình Thành phố Dĩ An 0
57 Phường Tân Đông Hiệp Thành phố Dĩ An 0
58 Phường Bình An Thành phố Dĩ An 0
59 Phường Bình Thắng Thành phố Dĩ An 0
60 Phường Đông Hòa Thành phố Dĩ An 0
61 Phường An Bình Thành phố Dĩ An 0
62 Phường An Thạnh Thành phố Thuận An 0
63 Phường Lái Thiêu Thành phố Thuận An 0
64 Xã Phú An Huyện Phú Giáo 0
65 Thị trấn Phước Vĩnh Huyện Phú Giáo 0
66 Xã An Linh Huyện Phú Giáo 0
67 Xã Phước Sang Huyện Phú Giáo 0
68 Xã An Thái Huyện Phú Giáo 0
69 Xã An Long Huyện Phú Giáo 0
70 Xã An Bình Huyện Phú Giáo 0
71 Xã Tân Hiệp Huyện Phú Giáo 0
72 Xã Tam Lập Huyện Phú Giáo 0
73 Xã Vĩnh Hoà Huyện Phú Giáo 0
74 Xã Phước Hoà Huyện Phú Giáo 0
75 Phường Uyên Hưng Thị xã Tân Uyên 0
76 Phường Tân Phước Khánh Thị xã Tân Uyên 0
77 Xã Vĩnh Tân Thị xã Tân Uyên 0
78 Xã Hội Nghĩa Thị xã Tân Uyên 0
79 Phường Tân Hiệp Thị xã Tân Uyên 0
80 Phường Khánh Bình Thị xã Tân Uyên 0
81 Xã Phú Chánh Thị xã Tân Uyên 0
82 Xã Bạch Đằng Thị xã Tân Uyên 0
83 Xã Tân Vĩnh Hiệp Thị xã Tân Uyên 0
84 Phường Thạnh Phước Thị xã Tân Uyên 0
85 Xã Thạnh Hội Thị xã Tân Uyên 0
86 Phường Thái Hòa Thị xã Tân Uyên 0
87 Xã Đất Cuốc Huyện Bắc Tân Uyên 0
88 Xã Hiếu Liêm Huyện Bắc Tân Uyên 0
89 Xã Lạc An Huyện Bắc Tân Uyên 0
90 Xã Tân Mỹ Huyện Bắc Tân Uyên 0
91 Xã Thường Tân Huyện Bắc Tân Uyên 0
92 Xã Phú An Thị xã Bến Cát 0