CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CUỘC THI “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT NĂM 2021
DANH SÁCH ĐIỂM CAO PHẦN THI THỨ NHẤT
STT Họ tên thí sinh Thuộc trường Điểm
1 Nguyễn Quỳnh Hương Thảo THCS Chu Văn An 40
2 Lê Thị Phương Vy THPT Nguyễn Đình Chiểu 40
3 Phạm Ngọc Chân THCS Phú Mỹ 40
4 Nguyễn Thị Anh THCS Chu Văn An 40
5 Trương Hoàng Gia Hân THCS Phú Hòa 40
6 Phạm Ngọc Bích THCS Phú Mỹ 40
7 Dương Kim Bảo THCS Chu Văn An 40
8 Nguyễn thị anh thơ THPT Nguyễn Đình Chiểu 40
9 Huỳnh Ngọc Hi THPT An Mỹ 38
10 Hà Vũ Minh Quân TH-THCS-THPT Ngô Thời Nhiệm 38
11 Phạm Ngọc Thọ THCS Phú Mỹ 38
12 Trần Thị Thùy Trang THPT Nguyễn Đình Chiểu 38
13 Nguyễn Thị Miễn THCS Nguyễn Viết Xuân 38
14 Đỗ Đức Trung THPT An Mỹ 38
15 Trần Thị Hải Yến THPT Nguyễn Đình Chiểu 38
16 Hà Minh Bảo Ngọc THCS Định Hòa 38
17 Nguyễn Phương Thảo THCS Phú Mỹ 38
18 NGUYỄN TUẤN HƯNG THCS Phú Hòa 38
19 Hồ Thị Tuyết Thi THPT Nguyễn Đình Chiểu 38
20 Phan Khả Hân THCS Phú Hòa 38