CUỘC THI “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT TRÊN INTERNET” NĂM 2021
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VÀ DỰ THI

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN DỰ THI

Bước 1: Truy cập địa chỉ: http://thitructuyenthudaumot.vn 

Bước 2: Đăng ký tài khoản thi
 

Chọn “ĐĂNG KÝ”, điền đầy đủ các thông tin theo form sau: 


Nhập xong, chọn “HOÀN THÀNH”, xem lại thông tin đã nhập, nếu thông tin chưa đúng, chọn “CHỈNH SỬA” để sửa lại thông tin. Nếu thông tin đúng thì nhập mật khẩu đồng thời đánh dấu vào “Tôi đã kiểm tra các thông tin và đồng ý với thể lệ cuộc thi”, sau đó chọn “HOÀN THÀNH” để hoàn tất đăng ký.


 

 

ĐĂNG NHẬP VÀO THI

Bước 1: Chọn chức năng “Đăng nhập”
 

 

Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin (tên đăng nhập và mật khẩu) đã đăng ký, và chọn “ĐĂNG NHẬP”

 

 

 

Bước 3: Chọn “VÀO THI” nếu đăng nhập thành công

 

 

Bước 4: Chọn “BẮT ĐẦU THI TRẮC NGHIỆM” ở màn hình tiếp theo:

 

 

Bước 5: Làm bài theo hướng dẫn trên màn hình thi.

 

 

Bước 6: Trả lời xong 20 câu hỏi, NHẬP SỐ DỰ ĐOÁN và chọn "Nộp bài và xem kết quả":

 

 

Bước 7: Hệ thống sẽ hiển thị chi tiết kết quả thi

 

Tại màn hình thông báo thông tin thi, thí sinh có thể chọn "Thi lại" để thi lại hoặc chọn "Về trang chủ" để quay về trang chủ.