CUỘC THI “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT TRÊN INTERNET” NĂM 2020
BẢNG XẾP HẠNG CUỘC THI THỨ NHẤT
Huyện/Thị/Thành phố
STT Huyện/Thị/TP Số thí sinh tham gia
1 Thành phố Thủ Dầu Một 189
2 Huyện Bắc Tân Uyên 6
3 Thành phố Dĩ An 0
4 Thành phố Thuận An 0
5 Thị xã Bến Cát 0
6 Thị xã Tân Uyên 0
7 Huyện Dầu Tiếng 0
8 Huyện Bàu Bàng 0
9 Huyện Phú Giáo 0
Xã/Phường/Thị trấn
STT Xã/Phương/TT Huyện/Thị/TP Số thí sinh tham gia
1 Phường Phú Lợi Thành phố Thủ Dầu Một 152
2 Phường Phú Mỹ Thành phố Thủ Dầu Một 11
3 Phường Phú Tân Thành phố Thủ Dầu Một 7
4 Xã Tân Thành Huyện Bắc Tân Uyên 6
5 Phường Phú Hòa Thành phố Thủ Dầu Một 5
6 Phường Định Hoà Thành phố Thủ Dầu Một 4
7 Phường Hiệp Thành Thành phố Thủ Dầu Một 4
8 Phường Hoà Phú Thành phố Thủ Dầu Một 1
9 Phường Phú Thọ Thành phố Thủ Dầu Một 1
10 Phường Chánh Nghĩa Thành phố Thủ Dầu Một 1
11 Phường Tân An Thành phố Thủ Dầu Một 1
12 Phường Hiệp An Thành phố Thủ Dầu Một 1
13 Phường Chánh Mỹ Thành phố Thủ Dầu Một 1
14 Xã Trừ Văn Thố Huyện Bàu Bàng 0
15 Xã Cây Trường II Huyện Bàu Bàng 0
16 Xã Lai Uyên Huyện Bàu Bàng 0
17 Xã Tân Hưng Huyện Bàu Bàng 0
18 Xã Long Nguyên Huyện Bàu Bàng 0
19 Xã Hưng Hòa Huyện Bàu Bàng 0
20 Xã Lai Hưng Huyện Bàu Bàng 0
21 Thị trấn Dầu Tiếng Huyện Dầu Tiếng 0
22 Xã Minh Hoà Huyện Dầu Tiếng 0
23 Xã Minh Thạnh Huyện Dầu Tiếng 0
24 Xã Minh Tân Huyện Dầu Tiếng 0
25 Xã Định An Huyện Dầu Tiếng 0
26 Xã Long Hoà Huyện Dầu Tiếng 0
27 Xã Định Thành Huyện Dầu Tiếng 0
28 Xã Định Hiệp Huyện Dầu Tiếng 0
29 Xã An Lập Huyện Dầu Tiếng 0
30 Xã Long Tân Huyện Dầu Tiếng 0
31 Xã Thanh An Huyện Dầu Tiếng 0
32 Xã Thanh Tuyền Huyện Dầu Tiếng 0
33 Phường Mỹ Phước Thị xã Bến Cát 0
34 Phường Chánh Phú Hòa Thị xã Bến Cát 0
35 Xã An Điền Thị xã Bến Cát 0
36 Xã An Tây Thị xã Bến Cát 0
37 Phường Thới Hòa Thị xã Bến Cát 0
38 Phường Hòa Lợi Thị xã Bến Cát 0
39 Phường Tân Định Thị xã Bến Cát 0
40 Xã Phú An Huyện Phú Giáo 0
41 Thị trấn Phước Vĩnh Huyện Phú Giáo 0
42 Xã An Linh Huyện Phú Giáo 0
43 Xã Phước Sang Huyện Phú Giáo 0
44 Xã An Thái Huyện Phú Giáo 0
45 Xã An Long Huyện Phú Giáo 0
46 Xã An Bình Huyện Phú Giáo 0
47 Xã Tân Hiệp Huyện Phú Giáo 0
48 Xã Tam Lập Huyện Phú Giáo 0
49 Xã Tân Long Huyện Phú Giáo 0
50 Xã Vĩnh Hoà Huyện Phú Giáo 0
51 Xã Phước Hoà Huyện Phú Giáo 0
52 Phường Uyên Hưng Thị xã Tân Uyên 0
53 Phường Tân Phước Khánh Thị xã Tân Uyên 0
54 Xã Vĩnh Tân Thị xã Tân Uyên 0
55 Xã Hội Nghĩa Thị xã Tân Uyên 0
56 Phường Tân Hiệp Thị xã Tân Uyên 0
57 Phường Khánh Bình Thị xã Tân Uyên 0
58 Xã Phú Chánh Thị xã Tân Uyên 0
59 Xã Bạch Đằng Thị xã Tân Uyên 0
60 Xã Tân Vĩnh Hiệp Thị xã Tân Uyên 0
61 Phường Thạnh Phước Thị xã Tân Uyên 0
62 Xã Thạnh Hội Thị xã Tân Uyên 0
63 Phường Thái Hòa Thị xã Tân Uyên 0
64 Phường Dĩ An Thành phố Dĩ An 0
65 Phường Tân Bình Thành phố Dĩ An 0
66 Phường Tân Đông Hiệp Thành phố Dĩ An 0
67 Phường Bình An Thành phố Dĩ An 0
68 Phường Bình Thắng Thành phố Dĩ An 0
69 Phường Đông Hòa Thành phố Dĩ An 0
70 Phường An Bình Thành phố Dĩ An 0
71 Phường An Thạnh Thành phố Thuận An 0
72 Phường Lái Thiêu Thành phố Thuận An 0
73 Phường Bình Chuẩn Thành phố Thuận An 0
74 Phường Thuận Giao Thành phố Thuận An 0
75 Phường An Phú Thành phố Thuận An 0
76 Phường Hưng Định Thành phố Thuận An 0
77 Xã An Sơn Thành phố Thuận An 0
78 Phường Bình Nhâm Thành phố Thuận An 0
79 Phường Bình Hòa Thành phố Thuận An 0
80 Phường Vĩnh Phú Thành phố Thuận An 0
81 Xã Tân Định Huyện Bắc Tân Uyên 0
82 Xã Bình Mỹ Huyện Bắc Tân Uyên 0
83 Xã Tân Bình Huyện Bắc Tân Uyên 0
84 Xã Tân Lập Huyện Bắc Tân Uyên 0
85 Phường Tương Bình Hiệp Thành phố Thủ Dầu Một 0
86 Phường Phú Cường Thành phố Thủ Dầu Một 0
87 Xã Đất Cuốc Huyện Bắc Tân Uyên 0
88 Xã Hiếu Liêm Huyện Bắc Tân Uyên 0
89 Xã Lạc An Huyện Bắc Tân Uyên 0
90 Xã Tân Mỹ Huyện Bắc Tân Uyên 0
91 Xã Thường Tân Huyện Bắc Tân Uyên 0
92 Xã Phú An Thị xã Bến Cát 0
Cơ quan/đơn vị
STT Tên cơ quan/đơn vị Số thí sinh tham gia
1 Phòng GDDT TP.Thủ Dầu Một 87
2 Sở Giáo dục và Đào tạo 78
3 Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Dầu Một 10
4 Liên đoàn Lao động tỉnh 8
5 UBND phường Phú Tân 4
6 UBND phường Hiệp Thành 2
7 UBND phường Phú Mỹ 2
8 Phòng Nội vụ TP.Thủ Dầu Một 2
9 Phòng LĐTBXH TP.Thủ Dầu Một 1
10 Phòng Tài chính Kế hoạch TP.Thủ Dầu Một 1
11 Văn phòng HĐND-UBND TP.Thủ Dầu Một 1
12 Thành Đoàn TP.Thủ Dầu Một 1
13 UBND phường Phú Cường 1
14 UBND phường Chánh Nghĩa 1
15 UBND phường Tương Bình Hiệp 1
16 CN VPĐKĐĐ TP.Thủ Dầu Một 1
17 Công an TP.Thủ Dầu Một 1
18 Sở Lao động Thương binh và Xã hội 1
19 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 0
20 Sở Tài Chính 0
21 Sở Ngoại vụ 0
22 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 0
23 Sở Nội vụ 0
24 Thanh tra tỉnh 0
25 Ban Quản lý KCN Việt Nam - Singapore 0
26 Ban Quản lý KCN Bình Dương 0
27 Văn phòng UBND tỉnh 0
28 Sở Kế hoạch và Đầu tư 0
29 Sở Xây dựng 0
30 Sở Thông tin và Truyền thông 0
31 Sở Tư pháp 0
32 Sở Giao thông Vận tải 0
33 Kho bạc Nhà nước tỉnh 0
34 Cục Hải Quan tỉnh 0
35 Cục Thi hành án dân sự tỉnh 0
36 Cục Quản lý thị trường 0
37 Ban Nội chính Tỉnh Ủy 0
38 Ban Dân vận Tỉnh Ủy 0
39 Ban Tổ chức Tỉnh Ủy 0
40 Ủy Ban kiểm tra Tỉnh Ủy 0
41 Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy 0
42 Văn phòng Tỉnh Ủy 0
43 Ban Pháp chế HĐND tỉnh 0
44 Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 0
45 Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh 0
46 Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND tỉnh 0
47 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh 0
48 Mặt trật tổ quốc Viêt Nam tỉnh 0
49 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 0
50 Tỉnh Đoàn tỉnh 0
51 Hội Nông dân tỉnh 0
52 Hội cựu chiến binh tỉnh 0
53 Liên minh hợp tác xã tỉnh 0
54 Cục Thuế tỉnh Bình Dương 0
55 Chi Cục thuế TP.Thủ Dầu Một 0
56 Ban Tổ chức thành ủy TP.Thủ Dầu Một 0
57 Ban Dân vận thành ủy TP.Thủ Dầu Một 0
58 Ban Tuyên giáo thành ủy TP.Thủ Dầu Một 0
59 Tòa án nhân dân TP.Thủ Dầu Một 0
60 Hội Cựu chiến binh TP.Thủ Dầu Một 0
61 Ủy ban kiểm tra thành ủy TP.Thủ Dầu Một 0
62 Hội người cao tuổi TP.Thủ Dầu Một 0
63 Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.Thủ Dầu Một 0
64 Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố TP 0
65 TTPT Quỹ đất TP.Thủ Dầu Một 0
66 Hội Chữ thập đỏ TP.Thủ Dầu Một 0
67 Ủy ban MTTQVN TP.Thủ Dầu Một 0
68 Đội Quản lý thị trường số 1 TP.Thủ Dầu Một 0
69 Chi Cục thuế TP.Thủ Dầu Một 0
70 Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.Thủ Dầu Một 0
71 0
72 Chi Cục thi hành án dân sự TP.Thủ Dầu Một 0
73 Trung tâm y tế TP.Thủ Dầu Một 0
74 Trung tâm VHTTTT TP.Thủ Dầu Một 0
75 Ban chỉ huy quân sự TP.Thủ Dầu Một 0
76 Văn phòng Thành ủy TP.Thủ Dầu Một 0
77 Sở Khoa học và Công nghệ 0
78 Sở Công thương 0
79 Sở Y tế 0
80 Sở Tài nguyên Môi trường 0
81 UBND phường Tân An 0
82 UBND phường Hiệp An 0
83 UBND phường Định Hoà 0
84 UBND phường Hoà Phú 0
85 UBND phường Chánh Mỹ 0
86 Phòng Kinh tế TP.Thủ Dầu Một 0
87 Viện Kiểm sát nhân dân TP.Thủ Dầu Một 0
88 UBND phường Phú Hoà 0
89 UBND phường Phú Lợi 0
90 UBND phường Phú Thọ 0
91 Phòng TNMT TP.Thủ Dầu Một 0
92 Phòng Tư pháp TP.Thủ Dầu Một 0
93 Phòng VHTT TP.Thủ Dầu Một 0
94 Phòng Y tế TP.Thủ Dầu Một 0
95 Thanh tra TP.Thủ Dầu Một 0
96 Phòng Quản lý Đô thị TP.Thủ Dầu Một 0
Công ty/doanh nghiệp
STT Tên công ty/doanh nghiệp Số thí sinh tham gia
1 Công ty ABC 1
2 Quỹ phát triển KHCN tỉnh Bình Dương 1
3 Trường Mầm non Tuổi thơ 0