CUỘC THI “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT TRÊN INTERNET” NĂM 2021
BẢNG XẾP HẠNG CUỘC THI THỨ TRẮC NGHIỆM
Huyện/Thị/Thành phố
STT Huyện/Thị/TP Số thí sinh tham gia
1 Thành phố Thủ Dầu Một 142
2 Huyện Phú Giáo 4
3 Thành phố Dĩ An 1
4 Thành phố Thuận An 0
5 Thị xã Bến Cát 0
6 Thị xã Tân Uyên 0
7 Huyện Dầu Tiếng 0
8 Huyện Bàu Bàng 0
9 Huyện Bắc Tân Uyên 0
Xã/Phường/Thị trấn
STT Xã/Phương/TT Huyện/Thị/TP Số thí sinh tham gia
1 Phường Tân An Thành phố Thủ Dầu Một 26
2 Phường Hiệp Thành Thành phố Thủ Dầu Một 20
3 Phường Phú Lợi Thành phố Thủ Dầu Một 20
4 Phường Phú Cường Thành phố Thủ Dầu Một 18
5 Phường Phú Tân Thành phố Thủ Dầu Một 16
6 Phường Phú Mỹ Thành phố Thủ Dầu Một 11
7 Phường Định Hoà Thành phố Thủ Dầu Một 10
8 Phường Phú Hòa Thành phố Thủ Dầu Một 10
9 Phường Chánh Nghĩa Thành phố Thủ Dầu Một 6
10 Phường Phú Thọ Thành phố Thủ Dầu Một 3
11 Thị trấn Phước Vĩnh Huyện Phú Giáo 3
12 Phường Hoà Phú Thành phố Thủ Dầu Một 1
13 Phường Bình Thắng Thành phố Dĩ An 1
14 Phường Chánh Mỹ Thành phố Thủ Dầu Một 1
15 Xã Tam Lập Huyện Phú Giáo 1
16 Xã Tân Long Huyện Phú Giáo 0
17 Xã Vĩnh Hoà Huyện Phú Giáo 0
18 Xã Phước Hoà Huyện Phú Giáo 0
19 Phường Uyên Hưng Thị xã Tân Uyên 0
20 Phường Tân Phước Khánh Thị xã Tân Uyên 0
21 Xã Vĩnh Tân Thị xã Tân Uyên 0
22 Xã Hội Nghĩa Thị xã Tân Uyên 0
23 Phường Tân Hiệp Thị xã Tân Uyên 0
24 Phường Khánh Bình Thị xã Tân Uyên 0
25 Xã Phú Chánh Thị xã Tân Uyên 0
26 Xã Bạch Đằng Thị xã Tân Uyên 0
27 Xã Tân Vĩnh Hiệp Thị xã Tân Uyên 0
28 Phường Thạnh Phước Thị xã Tân Uyên 0
29 Xã Thạnh Hội Thị xã Tân Uyên 0
30 Phường Thái Hòa Thị xã Tân Uyên 0
31 Phường Dĩ An Thành phố Dĩ An 0
32 Phường Tân Bình Thành phố Dĩ An 0
33 Phường Tân Đông Hiệp Thành phố Dĩ An 0
34 Phường Bình An Thành phố Dĩ An 0
35 Xã Trừ Văn Thố Huyện Bàu Bàng 0
36 Xã Cây Trường II Huyện Bàu Bàng 0
37 Xã Lai Uyên Huyện Bàu Bàng 0
38 Xã Tân Hưng Huyện Bàu Bàng 0
39 Xã Long Nguyên Huyện Bàu Bàng 0
40 Xã Hưng Hòa Huyện Bàu Bàng 0
41 Xã Lai Hưng Huyện Bàu Bàng 0
42 Thị trấn Dầu Tiếng Huyện Dầu Tiếng 0
43 Xã Minh Hoà Huyện Dầu Tiếng 0
44 Xã Minh Thạnh Huyện Dầu Tiếng 0
45 Xã Minh Tân Huyện Dầu Tiếng 0
46 Xã Định An Huyện Dầu Tiếng 0
47 Xã Long Hoà Huyện Dầu Tiếng 0
48 Xã Định Thành Huyện Dầu Tiếng 0
49 Xã Định Hiệp Huyện Dầu Tiếng 0
50 Xã An Lập Huyện Dầu Tiếng 0
51 Xã Long Tân Huyện Dầu Tiếng 0
52 Xã Thanh An Huyện Dầu Tiếng 0
53 Xã Thanh Tuyền Huyện Dầu Tiếng 0
54 Phường Mỹ Phước Thị xã Bến Cát 0
55 Phường Chánh Phú Hòa Thị xã Bến Cát 0
56 Xã An Điền Thị xã Bến Cát 0
57 Xã An Tây Thị xã Bến Cát 0
58 Phường Thới Hòa Thị xã Bến Cát 0
59 Phường Hòa Lợi Thị xã Bến Cát 0
60 Phường Tân Định Thị xã Bến Cát 0
61 Xã Phú An Huyện Phú Giáo 0
62 Phường Đông Hòa Thành phố Dĩ An 0
63 Phường An Bình Thành phố Dĩ An 0
64 Phường An Thạnh Thành phố Thuận An 0
65 Phường Lái Thiêu Thành phố Thuận An 0
66 Phường Bình Chuẩn Thành phố Thuận An 0
67 Phường Thuận Giao Thành phố Thuận An 0
68 Phường An Phú Thành phố Thuận An 0
69 Phường Hưng Định Thành phố Thuận An 0
70 Xã An Sơn Thành phố Thuận An 0
71 Phường Bình Nhâm Thành phố Thuận An 0
72 Phường Bình Hòa Thành phố Thuận An 0
73 Phường Vĩnh Phú Thành phố Thuận An 0
74 Xã Tân Định Huyện Bắc Tân Uyên 0
75 Xã Bình Mỹ Huyện Bắc Tân Uyên 0
76 Xã Tân Bình Huyện Bắc Tân Uyên 0
77 Xã Tân Lập Huyện Bắc Tân Uyên 0
78 Xã Tân Thành Huyện Bắc Tân Uyên 0
79 Xã Đất Cuốc Huyện Bắc Tân Uyên 0
80 Xã Hiếu Liêm Huyện Bắc Tân Uyên 0
81 Xã Lạc An Huyện Bắc Tân Uyên 0
82 Xã Tân Mỹ Huyện Bắc Tân Uyên 0
83 Xã Thường Tân Huyện Bắc Tân Uyên 0
84 Xã Phú An Thị xã Bến Cát 0
85 Xã An Linh Huyện Phú Giáo 0
86 Xã Phước Sang Huyện Phú Giáo 0
87 Xã An Thái Huyện Phú Giáo 0
88 Xã An Long Huyện Phú Giáo 0
89 Xã An Bình Huyện Phú Giáo 0
90 Xã Tân Hiệp Huyện Phú Giáo 0
91 Phường Hiệp An Thành phố Thủ Dầu Một 0
92 Phường Tương Bình Hiệp Thành phố Thủ Dầu Một 0
Cơ quan/đơn vị
STT Tên cơ quan/đơn vị Số thí sinh tham gia
1 Sở Giáo dục và Đào tạo 496
2 UBND phường Phú Lợi 493
3 Phòng GDDT TP.Thủ Dầu Một 202
4 Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Dầu Một 62
5 UBND phường Tân An 22
6 Liên đoàn Lao động tỉnh 15
7 Phòng TNMT TP.Thủ Dầu Một 8
8 UBND phường Phú Tân 6
9 UBND phường Định Hoà 6
10 UBND phường Phú Mỹ 4
11 UBND phường Phú Hoà 2
12 UBND phường Phú Thọ 2
13 UBND phường Phú Cường 2
14 UBND phường Hiệp Thành 1
15 Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.Thủ Dầu Một 1
16 Công an TP.Thủ Dầu Một 1
17 Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.Thủ Dầu Một 1
18 Thành Đoàn TP.Thủ Dầu Một 1
19 CN VPĐKĐĐ TP.Thủ Dầu Một 1
20 Ban Quản lý KCN Việt Nam - Singapore 1
21 Ban Pháp chế HĐND tỉnh 1
22 Sở Y tế 1
23 Văn phòng UBND tỉnh 1
24 Sở Kế hoạch và Đầu tư 1
25 Sở Xây dựng 1
26 Sở Thông tin và Truyền thông 0
27 Sở Tư pháp 0
28 Sở Giao thông Vận tải 0
29 Kho bạc Nhà nước tỉnh 0
30 Cục Hải Quan tỉnh 0
31 Cục Thi hành án dân sự tỉnh 0
32 Cục Quản lý thị trường 0
33 Ban Nội chính Tỉnh Ủy 0
34 Ban Dân vận Tỉnh Ủy 0
35 Ban Tổ chức Tỉnh Ủy 0
36 Ủy Ban kiểm tra Tỉnh Ủy 0
37 Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy 0
38 Văn phòng Tỉnh Ủy 0
39 Sở Tài nguyên Môi trường 0
40 Sở Lao động Thương binh và Xã hội 0
41 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 0
42 Sở Tài Chính 0
43 Sở Ngoại vụ 0
44 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 0
45 Sở Nội vụ 0
46 Thanh tra tỉnh 0
47 Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 0
48 Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh 0
49 Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND tỉnh 0
50 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh 0
51 Mặt trật tổ quốc Viêt Nam tỉnh 0
52 Ban Quản lý KCN Bình Dương 0
53 Sở Khoa học và Công nghệ 0
54 Sở Công thương 0
55 Trung tâm y tế TP.Thủ Dầu Một 0
56 Trung tâm VHTTTT TP.Thủ Dầu Một 0
57 Ban chỉ huy quân sự TP.Thủ Dầu Một 0
58 Văn phòng Thành ủy TP.Thủ Dầu Một 0
59 Viện Kiểm sát nhân dân TP.Thủ Dầu Một 0
60 Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố TP 0
61 TTPT Quỹ đất TP.Thủ Dầu Một 0
62 Hội Chữ thập đỏ TP.Thủ Dầu Một 0
63 Ủy ban MTTQVN TP.Thủ Dầu Một 0
64 Đội Quản lý thị trường số 1 TP.Thủ Dầu Một 0
65 Chi Cục thuế TP.Thủ Dầu Một 0
66 0
67 Chi Cục thi hành án dân sự TP.Thủ Dầu Một 0
68 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 0
69 Tỉnh Đoàn tỉnh 0
70 Hội Nông dân tỉnh 0
71 Hội cựu chiến binh tỉnh 0
72 Liên minh hợp tác xã tỉnh 0
73 Cục Thuế tỉnh Bình Dương 0
74 Chi Cục thuế TP.Thủ Dầu Một 0
75 Ban Tổ chức thành ủy TP.Thủ Dầu Một 0
76 Ban Dân vận thành ủy TP.Thủ Dầu Một 0
77 Ban Tuyên giáo thành ủy TP.Thủ Dầu Một 0
78 Tòa án nhân dân TP.Thủ Dầu Một 0
79 Hội Cựu chiến binh TP.Thủ Dầu Một 0
80 Ủy ban kiểm tra thành ủy TP.Thủ Dầu Một 0
81 Hội người cao tuổi TP.Thủ Dầu Một 0
82 UBND phường Chánh Nghĩa 0
83 UBND phường Hiệp An 0
84 UBND phường Hoà Phú 0
85 UBND phường Chánh Mỹ 0
86 UBND phường Tương Bình Hiệp 0
87 Phòng Tư pháp TP.Thủ Dầu Một 0
88 Phòng VHTT TP.Thủ Dầu Một 0
89 Phòng Y tế TP.Thủ Dầu Một 0
90 Thanh tra TP.Thủ Dầu Một 0
91 Văn phòng HĐND-UBND TP.Thủ Dầu Một 0
92 Phòng Kinh tế TP.Thủ Dầu Một 0
93 Phòng LĐTBXH TP.Thủ Dầu Một 0
94 Phòng Nội vụ TP.Thủ Dầu Một 0
95 Phòng Quản lý Đô thị TP.Thủ Dầu Một 0
96 Phòng Tài chính Kế hoạch TP.Thủ Dầu Một 0
Công ty/doanh nghiệp
STT Tên công ty/doanh nghiệp Số thí sinh tham gia
1 THCS ĐỊNH HÒA - TP.TDM - Bình Dương 1
2 Trường mầm non Tuổi Xanh 1
3 Trường MN Hoạ Mi 1
4 Trường THCS đinh hòa 1