CUỘC THI “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT TRÊN INTERNET” NĂM 2021
BẢNG XẾP HẠNG CUỘC THI THỨ BA
Huyện/Thị/Thành phố
STT Huyện/Thị/TP Số thí sinh tham gia
1 Thành phố Thủ Dầu Một 12886
2 Thành phố Thuận An 2
3 Thị xã Bến Cát 1
4 Thị xã Tân Uyên 1
5 Thành phố Dĩ An 1
6 Huyện Dầu Tiếng 0
7 Huyện Bàu Bàng 0
8 Huyện Phú Giáo 0
9 Huyện Bắc Tân Uyên 0
Xã/Phường/Thị trấn
STT Xã/Phương/TT Huyện/Thị/TP Số thí sinh tham gia
1 Phường Chánh Nghĩa Thành phố Thủ Dầu Một 9350
2 Phường Phú Lợi Thành phố Thủ Dầu Một 2864
3 Phường Phú Tân Thành phố Thủ Dầu Một 552
4 Phường Định Hoà Thành phố Thủ Dầu Một 44
5 Phường Phú Mỹ Thành phố Thủ Dầu Một 14
6 Phường Tân An Thành phố Thủ Dầu Một 14
7 Phường Hiệp Thành Thành phố Thủ Dầu Một 12
8 Phường Phú Cường Thành phố Thủ Dầu Một 10
9 Phường Phú Thọ Thành phố Thủ Dầu Một 9
10 Phường Hiệp An Thành phố Thủ Dầu Một 7
11 Phường Tương Bình Hiệp Thành phố Thủ Dầu Một 4
12 Phường Phú Hòa Thành phố Thủ Dầu Một 3
13 Phường Hoà Phú Thành phố Thủ Dầu Một 2
14 Phường Bình Chuẩn Thành phố Thuận An 1
15 Phường Bình Nhâm Thành phố Thuận An 1
16 Phường Tân Đông Hiệp Thành phố Dĩ An 1
17 Xã Hội Nghĩa Thị xã Tân Uyên 1
18 Phường Chánh Mỹ Thành phố Thủ Dầu Một 1
19 Phường Thới Hòa Thị xã Bến Cát 1
20 Phường Hòa Lợi Thị xã Bến Cát 0
21 Phường Tân Định Thị xã Bến Cát 0
22 Xã Phú An Huyện Phú Giáo 0
23 Thị trấn Phước Vĩnh Huyện Phú Giáo 0
24 Xã An Linh Huyện Phú Giáo 0
25 Xã Phước Sang Huyện Phú Giáo 0
26 Xã An Thái Huyện Phú Giáo 0
27 Xã An Long Huyện Phú Giáo 0
28 Xã An Bình Huyện Phú Giáo 0
29 Xã Tân Hiệp Huyện Phú Giáo 0
30 Xã Tam Lập Huyện Phú Giáo 0
31 Xã Tân Long Huyện Phú Giáo 0
32 Xã Vĩnh Hoà Huyện Phú Giáo 0
33 Xã Phước Hoà Huyện Phú Giáo 0
34 Phường Uyên Hưng Thị xã Tân Uyên 0
35 Phường Tân Phước Khánh Thị xã Tân Uyên 0
36 Xã Vĩnh Tân Thị xã Tân Uyên 0
37 Xã Trừ Văn Thố Huyện Bàu Bàng 0
38 Xã Cây Trường II Huyện Bàu Bàng 0
39 Xã Lai Uyên Huyện Bàu Bàng 0
40 Xã Tân Hưng Huyện Bàu Bàng 0
41 Xã Long Nguyên Huyện Bàu Bàng 0
42 Xã Hưng Hòa Huyện Bàu Bàng 0
43 Xã Lai Hưng Huyện Bàu Bàng 0
44 Thị trấn Dầu Tiếng Huyện Dầu Tiếng 0
45 Xã Minh Hoà Huyện Dầu Tiếng 0
46 Xã Minh Thạnh Huyện Dầu Tiếng 0
47 Xã Minh Tân Huyện Dầu Tiếng 0
48 Xã Định An Huyện Dầu Tiếng 0
49 Xã Long Hoà Huyện Dầu Tiếng 0
50 Xã Định Thành Huyện Dầu Tiếng 0
51 Xã Định Hiệp Huyện Dầu Tiếng 0
52 Xã An Lập Huyện Dầu Tiếng 0
53 Xã Long Tân Huyện Dầu Tiếng 0
54 Xã Thanh An Huyện Dầu Tiếng 0
55 Xã Thanh Tuyền Huyện Dầu Tiếng 0
56 Phường Mỹ Phước Thị xã Bến Cát 0
57 Phường Chánh Phú Hòa Thị xã Bến Cát 0
58 Xã An Điền Thị xã Bến Cát 0
59 Xã An Tây Thị xã Bến Cát 0
60 Phường Tân Hiệp Thị xã Tân Uyên 0
61 Phường Khánh Bình Thị xã Tân Uyên 0
62 Xã Phú Chánh Thị xã Tân Uyên 0
63 Xã Bạch Đằng Thị xã Tân Uyên 0
64 Xã Tân Vĩnh Hiệp Thị xã Tân Uyên 0
65 Phường Thạnh Phước Thị xã Tân Uyên 0
66 Xã Thạnh Hội Thị xã Tân Uyên 0
67 Phường Thái Hòa Thị xã Tân Uyên 0
68 Phường Dĩ An Thành phố Dĩ An 0
69 Phường Tân Bình Thành phố Dĩ An 0
70 Phường Bình An Thành phố Dĩ An 0
71 Phường Bình Thắng Thành phố Dĩ An 0
72 Phường Đông Hòa Thành phố Dĩ An 0
73 Phường An Bình Thành phố Dĩ An 0
74 Phường An Thạnh Thành phố Thuận An 0
75 Phường Lái Thiêu Thành phố Thuận An 0
76 Phường Bình Hòa Thành phố Thuận An 0
77 Phường Vĩnh Phú Thành phố Thuận An 0
78 Xã Tân Định Huyện Bắc Tân Uyên 0
79 Xã Bình Mỹ Huyện Bắc Tân Uyên 0
80 Xã Tân Bình Huyện Bắc Tân Uyên 0
81 Xã Tân Lập Huyện Bắc Tân Uyên 0
82 Xã Tân Thành Huyện Bắc Tân Uyên 0
83 Xã Đất Cuốc Huyện Bắc Tân Uyên 0
84 Xã Hiếu Liêm Huyện Bắc Tân Uyên 0
85 Xã Lạc An Huyện Bắc Tân Uyên 0
86 Xã Tân Mỹ Huyện Bắc Tân Uyên 0
87 Xã Thường Tân Huyện Bắc Tân Uyên 0
88 Xã Phú An Thị xã Bến Cát 0
89 Phường Thuận Giao Thành phố Thuận An 0
90 Phường An Phú Thành phố Thuận An 0
91 Phường Hưng Định Thành phố Thuận An 0
92 Xã An Sơn Thành phố Thuận An 0
Cơ quan/đơn vị
STT Tên cơ quan/đơn vị Số thí sinh tham gia
1 UBND phường Phú Lợi 3855
2 UBND phường Chánh Nghĩa 2623
3 UBND phường Phú Tân 405
4 UBND phường Phú Thọ 371
5 Sở Giáo dục và Đào tạo 325
6 Phòng GDDT TP.Thủ Dầu Một 191
7 Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Dầu Một 129
8 Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.Thủ Dầu Một 80
9 Công an TP.Thủ Dầu Một 28
10 UBND phường Định Hoà 28
11 Liên đoàn Lao động tỉnh 24
12 Chi Cục thi hành án dân sự TP.Thủ Dầu Một 18
13 UBND phường Phú Cường 7
14 UBND phường Hoà Phú 6
15 Văn phòng HĐND-UBND TP.Thủ Dầu Một 6
16 Ủy ban MTTQVN TP.Thủ Dầu Một 5
17 UBND phường Tương Bình Hiệp 4
18 UBND phường Phú Mỹ 3
19 UBND phường Phú Hoà 2
20 Hội Chữ thập đỏ TP.Thủ Dầu Một 2
21 Thành Đoàn TP.Thủ Dầu Một 2
22 Cục Thi hành án dân sự tỉnh 2
23 Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy 1
24 Ban Tổ chức Tỉnh Ủy 1
25 Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh 1
26 Kho bạc Nhà nước tỉnh 1
27 Sở Công thương 1
28 Sở Tài Chính 1
29 Viện Kiểm sát nhân dân TP.Thủ Dầu Một 1
30 Hội người cao tuổi TP.Thủ Dầu Một 1
31 Ban Dân vận thành ủy TP.Thủ Dầu Một 1
32 Tỉnh Đoàn tỉnh 1
33 Hội Cựu chiến binh TP.Thủ Dầu Một 1
34 Trung tâm VHTTTT TP.Thủ Dầu Một 1
35 UBND phường Chánh Mỹ 1
36 UBND phường Tân An 1
37 UBND phường Hiệp An 1
38 Phòng Tài chính Kế hoạch TP.Thủ Dầu Một 1
39 Phòng TNMT TP.Thủ Dầu Một 1
40 Phòng Nội vụ TP.Thủ Dầu Một 1
41 Phòng Y tế TP.Thủ Dầu Một 1
42 Thanh tra TP.Thủ Dầu Một 0
43 Phòng Quản lý Đô thị TP.Thủ Dầu Một 0
44 Phòng Tư pháp TP.Thủ Dầu Một 0
45 Phòng VHTT TP.Thủ Dầu Một 0
46 Phòng Kinh tế TP.Thủ Dầu Một 0
47 Phòng LĐTBXH TP.Thủ Dầu Một 0
48 UBND phường Hiệp Thành 0
49 0
50 Ban chỉ huy quân sự TP.Thủ Dầu Một 0
51 Văn phòng Thành ủy TP.Thủ Dầu Một 0
52 Ủy ban kiểm tra thành ủy TP.Thủ Dầu Một 0
53 Đội Quản lý thị trường số 1 TP.Thủ Dầu Một 0
54 Chi Cục thuế TP.Thủ Dầu Một 0
55 Hội Nông dân tỉnh 0
56 Hội cựu chiến binh tỉnh 0
57 Liên minh hợp tác xã tỉnh 0
58 Cục Thuế tỉnh Bình Dương 0
59 Chi Cục thuế TP.Thủ Dầu Một 0
60 Ban Tuyên giáo thành ủy TP.Thủ Dầu Một 0
61 Tòa án nhân dân TP.Thủ Dầu Một 0
62 Ban Tổ chức thành ủy TP.Thủ Dầu Một 0
63 Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.Thủ Dầu Một 0
64 Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố TP 0
65 TTPT Quỹ đất TP.Thủ Dầu Một 0
66 CN VPĐKĐĐ TP.Thủ Dầu Một 0
67 Trung tâm y tế TP.Thủ Dầu Một 0
68 Sở Ngoại vụ 0
69 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 0
70 Sở Nội vụ 0
71 Thanh tra tỉnh 0
72 Ban Quản lý KCN Việt Nam - Singapore 0
73 Ban Quản lý KCN Bình Dương 0
74 Văn phòng UBND tỉnh 0
75 Sở Kế hoạch và Đầu tư 0
76 Sở Xây dựng 0
77 Sở Thông tin và Truyền thông 0
78 Sở Tư pháp 0
79 Sở Giao thông Vận tải 0
80 Sở Y tế 0
81 Sở Tài nguyên Môi trường 0
82 Sở Lao động Thương binh và Xã hội 0
83 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 0
84 Cục Hải Quan tỉnh 0
85 Sở Khoa học và Công nghệ 0
86 Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND tỉnh 0
87 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh 0
88 Mặt trật tổ quốc Viêt Nam tỉnh 0
89 Ủy Ban kiểm tra Tỉnh Ủy 0
90 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 0
91 Văn phòng Tỉnh Ủy 0
92 Ban Pháp chế HĐND tỉnh 0
93 Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 0
94 Cục Quản lý thị trường 0
95 Ban Nội chính Tỉnh Ủy 0
96 Ban Dân vận Tỉnh Ủy 0
Công ty/doanh nghiệp
STT Tên công ty/doanh nghiệp Số thí sinh tham gia
1 Trường Mầm non Tuổi thơ 5
2 Tiểu học Nguyễn Trãi 2
3 Trường tiểu học Tân An 1
4 TTYT LP 1
5 UBND phường Phú Tân 1
6 Văn phòng công chứng Phan Đình Khánh 1
7 Phú tân 1
8 Quỹ phát triển KHCN tỉnh Bình Dương 1
9 Công an thành phố thủ dầu một 1
10 Liên đoàn lao động thành phố thủ dầu một 0
11 Mầm non mặt trời hồng 0
12 Phường Phú Tân 0
13 Trường tiểu học phú thọ 0