CUỘC THI “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT TRÊN INTERNET” NĂM 2020
BẢNG XẾP HẠNG CUỘC THI THỨ NHẤT
Huyện/Thị/Thành phố
STT Huyện/Thị/TP Số thí sinh tham gia
1 Thành phố Thủ Dầu Một 3962
2 Huyện Bắc Tân Uyên 6
3 Thị xã Bến Cát 3
4 Huyện Phú Giáo 2
5 Huyện Dầu Tiếng 1
6 Thành phố Dĩ An 1
7 Thành phố Thuận An 1
8 Thị xã Tân Uyên 0
9 Huyện Bàu Bàng 0
Xã/Phường/Thị trấn
STT Xã/Phương/TT Huyện/Thị/TP Số thí sinh tham gia
1 Phường Phú Lợi Thành phố Thủ Dầu Một 2210
2 Phường Chánh Nghĩa Thành phố Thủ Dầu Một 1609
3 Phường Định Hoà Thành phố Thủ Dầu Một 36
4 Phường Phú Mỹ Thành phố Thủ Dầu Một 23
5 Phường Phú Tân Thành phố Thủ Dầu Một 18
6 Phường Phú Thọ Thành phố Thủ Dầu Một 14
7 Phường Hiệp Thành Thành phố Thủ Dầu Một 12
8 Phường Phú Cường Thành phố Thủ Dầu Một 12
9 Phường Phú Hòa Thành phố Thủ Dầu Một 7
10 Phường Tân An Thành phố Thủ Dầu Một 6
11 Xã Tân Thành Huyện Bắc Tân Uyên 6
12 Phường Hiệp An Thành phố Thủ Dầu Một 5
13 Phường Chánh Mỹ Thành phố Thủ Dầu Một 4
14 Phường Tương Bình Hiệp Thành phố Thủ Dầu Một 3
15 Phường Hoà Phú Thành phố Thủ Dầu Một 3
16 Xã Tân Long Huyện Phú Giáo 2
17 Phường Hòa Lợi Thị xã Bến Cát 1
18 Phường Tân Định Thị xã Bến Cát 1
19 Phường Dĩ An Thành phố Dĩ An 1
20 Phường Bình Chuẩn Thành phố Thuận An 1
21 Xã An Lập Huyện Dầu Tiếng 1
22 Phường Chánh Phú Hòa Thị xã Bến Cát 1
23 Xã An Điền Thị xã Bến Cát 0
24 Xã An Tây Thị xã Bến Cát 0
25 Phường Thới Hòa Thị xã Bến Cát 0
26 Xã Long Tân Huyện Dầu Tiếng 0
27 Xã Thanh An Huyện Dầu Tiếng 0
28 Xã Thanh Tuyền Huyện Dầu Tiếng 0
29 Phường Mỹ Phước Thị xã Bến Cát 0
30 Xã Trừ Văn Thố Huyện Bàu Bàng 0
31 Xã Cây Trường II Huyện Bàu Bàng 0
32 Xã Lai Uyên Huyện Bàu Bàng 0
33 Xã Tân Hưng Huyện Bàu Bàng 0
34 Xã Long Nguyên Huyện Bàu Bàng 0
35 Xã Hưng Hòa Huyện Bàu Bàng 0
36 Xã Lai Hưng Huyện Bàu Bàng 0
37 Thị trấn Dầu Tiếng Huyện Dầu Tiếng 0
38 Xã Minh Hoà Huyện Dầu Tiếng 0
39 Xã Minh Thạnh Huyện Dầu Tiếng 0
40 Xã Minh Tân Huyện Dầu Tiếng 0
41 Xã Định An Huyện Dầu Tiếng 0
42 Xã Long Hoà Huyện Dầu Tiếng 0
43 Xã Định Thành Huyện Dầu Tiếng 0
44 Xã Định Hiệp Huyện Dầu Tiếng 0
45 Phường Thuận Giao Thành phố Thuận An 0
46 Phường An Phú Thành phố Thuận An 0
47 Phường Hưng Định Thành phố Thuận An 0
48 Xã An Sơn Thành phố Thuận An 0
49 Phường Bình Nhâm Thành phố Thuận An 0
50 Phường Bình Hòa Thành phố Thuận An 0
51 Phường Vĩnh Phú Thành phố Thuận An 0
52 Xã Tân Định Huyện Bắc Tân Uyên 0
53 Xã Bình Mỹ Huyện Bắc Tân Uyên 0
54 Xã Tân Bình Huyện Bắc Tân Uyên 0
55 Xã Tân Lập Huyện Bắc Tân Uyên 0
56 Phường Tân Bình Thành phố Dĩ An 0
57 Phường Tân Đông Hiệp Thành phố Dĩ An 0
58 Phường Bình An Thành phố Dĩ An 0
59 Phường Bình Thắng Thành phố Dĩ An 0
60 Phường Đông Hòa Thành phố Dĩ An 0
61 Phường An Bình Thành phố Dĩ An 0
62 Phường An Thạnh Thành phố Thuận An 0
63 Phường Lái Thiêu Thành phố Thuận An 0
64 Xã Phú An Huyện Phú Giáo 0
65 Thị trấn Phước Vĩnh Huyện Phú Giáo 0
66 Xã An Linh Huyện Phú Giáo 0
67 Xã Phước Sang Huyện Phú Giáo 0
68 Xã An Thái Huyện Phú Giáo 0
69 Xã An Long Huyện Phú Giáo 0
70 Xã An Bình Huyện Phú Giáo 0
71 Xã Tân Hiệp Huyện Phú Giáo 0
72 Xã Tam Lập Huyện Phú Giáo 0
73 Xã Vĩnh Hoà Huyện Phú Giáo 0
74 Xã Phước Hoà Huyện Phú Giáo 0
75 Phường Uyên Hưng Thị xã Tân Uyên 0
76 Phường Tân Phước Khánh Thị xã Tân Uyên 0
77 Xã Vĩnh Tân Thị xã Tân Uyên 0
78 Xã Hội Nghĩa Thị xã Tân Uyên 0
79 Phường Tân Hiệp Thị xã Tân Uyên 0
80 Phường Khánh Bình Thị xã Tân Uyên 0
81 Xã Phú Chánh Thị xã Tân Uyên 0
82 Xã Bạch Đằng Thị xã Tân Uyên 0
83 Xã Tân Vĩnh Hiệp Thị xã Tân Uyên 0
84 Phường Thạnh Phước Thị xã Tân Uyên 0
85 Xã Thạnh Hội Thị xã Tân Uyên 0
86 Phường Thái Hòa Thị xã Tân Uyên 0
87 Xã Đất Cuốc Huyện Bắc Tân Uyên 0
88 Xã Hiếu Liêm Huyện Bắc Tân Uyên 0
89 Xã Lạc An Huyện Bắc Tân Uyên 0
90 Xã Tân Mỹ Huyện Bắc Tân Uyên 0
91 Xã Thường Tân Huyện Bắc Tân Uyên 0
92 Xã Phú An Thị xã Bến Cát 0
Cơ quan/đơn vị
STT Tên cơ quan/đơn vị Số thí sinh tham gia
1 Sở Giáo dục và Đào tạo 297
2 UBND phường Chánh Nghĩa 220
3 Phòng GDDT TP.Thủ Dầu Một 168
4 Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Dầu Một 70
5 Liên đoàn Lao động tỉnh 21
6 Chi Cục thi hành án dân sự TP.Thủ Dầu Một 19
7 UBND phường Phú Tân 13
8 Chi Cục thuế TP.Thủ Dầu Một 10
9 Thành Đoàn TP.Thủ Dầu Một 5
10 UBND phường Phú Thọ 5
11 UBND phường Chánh Mỹ 3
12 UBND phường Phú Cường 3
13 Sở Y tế 3
14 Văn phòng HĐND-UBND TP.Thủ Dầu Một 3
15 Phòng Tài chính Kế hoạch TP.Thủ Dầu Một 2
16 Phòng Nội vụ TP.Thủ Dầu Một 2
17 Sở Khoa học và Công nghệ 2
18 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 2
19 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2
20 Sở Tài Chính 2
21 UBND phường Hiệp Thành 2
22 UBND phường Hoà Phú 2
23 UBND phường Phú Mỹ 2
24 UBND phường Tân An 2
25 Công an TP.Thủ Dầu Một 2
26 Viện Kiểm sát nhân dân TP.Thủ Dầu Một 1
27 CN VPĐKĐĐ TP.Thủ Dầu Một 1
28 Sở Lao động Thương binh và Xã hội 1
29 Ủy ban kiểm tra thành ủy TP.Thủ Dầu Một 1
30 UBND phường Tương Bình Hiệp 1
31 UBND phường Phú Hoà 1
32 Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.Thủ Dầu Một 1
33 Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.Thủ Dầu Một 1
34 Tỉnh Đoàn tỉnh 1
35 Ban Tổ chức Tỉnh Ủy 1
36 Cục Thi hành án dân sự tỉnh 1
37 Phòng Tư pháp TP.Thủ Dầu Một 1
38 Phòng LĐTBXH TP.Thủ Dầu Một 1
39 Phòng TNMT TP.Thủ Dầu Một 0
40 Phòng VHTT TP.Thủ Dầu Một 0
41 Phòng Y tế TP.Thủ Dầu Một 0
42 Thanh tra TP.Thủ Dầu Một 0
43 Phòng Quản lý Đô thị TP.Thủ Dầu Một 0
44 Phòng Kinh tế TP.Thủ Dầu Một 0
45 Cục Quản lý thị trường 0
46 Ban Nội chính Tỉnh Ủy 0
47 Ban Dân vận Tỉnh Ủy 0
48 Sở Công thương 0
49 Sở Tài nguyên Môi trường 0
50 Sở Nội vụ 0
51 Thanh tra tỉnh 0
52 Ban Quản lý KCN Việt Nam - Singapore 0
53 Ban Quản lý KCN Bình Dương 0
54 Văn phòng UBND tỉnh 0
55 Sở Kế hoạch và Đầu tư 0
56 Sở Xây dựng 0
57 Sở Thông tin và Truyền thông 0
58 Sở Tư pháp 0
59 Sở Giao thông Vận tải 0
60 Kho bạc Nhà nước tỉnh 0
61 Cục Hải Quan tỉnh 0
62 Ủy Ban kiểm tra Tỉnh Ủy 0
63 Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy 0
64 Văn phòng Tỉnh Ủy 0
65 Ban Pháp chế HĐND tỉnh 0
66 Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 0
67 Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh 0
68 Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND tỉnh 0
69 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh 0
70 Mặt trật tổ quốc Viêt Nam tỉnh 0
71 Hội Nông dân tỉnh 0
72 Hội cựu chiến binh tỉnh 0
73 Liên minh hợp tác xã tỉnh 0
74 Cục Thuế tỉnh Bình Dương 0
75 Sở Ngoại vụ 0
76 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 0
77 0
78 Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố TP 0
79 TTPT Quỹ đất TP.Thủ Dầu Một 0
80 UBND phường Phú Lợi 0
81 UBND phường Hiệp An 0
82 UBND phường Định Hoà 0
83 Hội người cao tuổi TP.Thủ Dầu Một 0
84 Ban Tổ chức thành ủy TP.Thủ Dầu Một 0
85 Ban Dân vận thành ủy TP.Thủ Dầu Một 0
86 Ban Tuyên giáo thành ủy TP.Thủ Dầu Một 0
87 Tòa án nhân dân TP.Thủ Dầu Một 0
88 Hội Cựu chiến binh TP.Thủ Dầu Một 0
89 Trung tâm y tế TP.Thủ Dầu Một 0
90 Trung tâm VHTTTT TP.Thủ Dầu Một 0
91 Ban chỉ huy quân sự TP.Thủ Dầu Một 0
92 Văn phòng Thành ủy TP.Thủ Dầu Một 0
93 Hội Chữ thập đỏ TP.Thủ Dầu Một 0
94 Ủy ban MTTQVN TP.Thủ Dầu Một 0
95 Đội Quản lý thị trường số 1 TP.Thủ Dầu Một 0
96 Chi Cục thuế TP.Thủ Dầu Một 0
Công ty/doanh nghiệp
STT Tên công ty/doanh nghiệp Số thí sinh tham gia
1 Trường Mầm non Pétrus Ký 15
2 TRƯỜNG MẦM NON PETRUSKÝ 2
3 Công ty ABC 1
4 công ty TNHH Đại Tích Ưu 1
5 nông 1
6 Quỹ phát triển KHCN tỉnh Bình Dương 1
7 Trường mầm non pestrus ký 1
8 TRƯỜNG MẦM NON PÉTRÚKÝ 1
9 Trường Mầm Non Tuổi Xanh 1
10 Trường MN Hoa Hồng Nhỏ 1
11 Trường THCS Hoàng Hoa Thám TP Bắc Giang 1
12 Trường THPT Cẩm Lý 1
13 Trường Mầm non Tuổi thơ 0