CUỘC THI “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT TRÊN INTERNET” NĂM 2021
BẢNG XẾP HẠNG CUỘC THI THỨ NHẤT
Huyện/Thị/Thành phố
STT Huyện/Thị/TP Số thí sinh tham gia
1 Thành phố Thủ Dầu Một 5808
2 Thị xã Tân Uyên 4
3 Huyện Phú Giáo 4
4 Thị xã Bến Cát 1
5 Thành phố Dĩ An 1
6 Thành phố Thuận An 0
7 Huyện Dầu Tiếng 0
8 Huyện Bàu Bàng 0
9 Huyện Bắc Tân Uyên 0
Xã/Phường/Thị trấn
STT Xã/Phương/TT Huyện/Thị/TP Số thí sinh tham gia
1 Phường Phú Lợi Thành phố Thủ Dầu Một 2742
2 Phường Chánh Nghĩa Thành phố Thủ Dầu Một 2340
3 Phường Phú Cường Thành phố Thủ Dầu Một 187
4 Phường Phú Thọ Thành phố Thủ Dầu Một 166
5 Phường Phú Tân Thành phố Thủ Dầu Một 82
6 Phường Định Hoà Thành phố Thủ Dầu Một 61
7 Phường Phú Mỹ Thành phố Thủ Dầu Một 54
8 Phường Phú Hòa Thành phố Thủ Dầu Một 44
9 Phường Chánh Mỹ Thành phố Thủ Dầu Một 31
10 Phường Hiệp Thành Thành phố Thủ Dầu Một 30
11 Phường Tương Bình Hiệp Thành phố Thủ Dầu Một 21
12 Phường Tân An Thành phố Thủ Dầu Một 20
13 Phường Hiệp An Thành phố Thủ Dầu Một 16
14 Phường Hoà Phú Thành phố Thủ Dầu Một 14
15 Xã Vĩnh Hoà Huyện Phú Giáo 3
16 Xã An Bình Huyện Phú Giáo 1
17 Phường Khánh Bình Thị xã Tân Uyên 1
18 Xã Phú Chánh Thị xã Tân Uyên 1
19 Xã Tân Vĩnh Hiệp Thị xã Tân Uyên 1
20 Phường Thái Hòa Thị xã Tân Uyên 1
21 Phường Dĩ An Thành phố Dĩ An 1
22 Phường Mỹ Phước Thị xã Bến Cát 1
23 Phường Chánh Phú Hòa Thị xã Bến Cát 0
24 Xã An Điền Thị xã Bến Cát 0
25 Xã An Tây Thị xã Bến Cát 0
26 Phường Thới Hòa Thị xã Bến Cát 0
27 Phường Hòa Lợi Thị xã Bến Cát 0
28 Phường Tân Định Thị xã Bến Cát 0
29 Xã Phú An Huyện Phú Giáo 0
30 Thị trấn Phước Vĩnh Huyện Phú Giáo 0
31 Xã An Linh Huyện Phú Giáo 0
32 Xã Phước Sang Huyện Phú Giáo 0
33 Xã An Thái Huyện Phú Giáo 0
34 Xã An Long Huyện Phú Giáo 0
35 Xã Trừ Văn Thố Huyện Bàu Bàng 0
36 Xã Cây Trường II Huyện Bàu Bàng 0
37 Xã Lai Uyên Huyện Bàu Bàng 0
38 Xã Tân Hưng Huyện Bàu Bàng 0
39 Xã Long Nguyên Huyện Bàu Bàng 0
40 Xã Hưng Hòa Huyện Bàu Bàng 0
41 Xã Lai Hưng Huyện Bàu Bàng 0
42 Thị trấn Dầu Tiếng Huyện Dầu Tiếng 0
43 Xã Minh Hoà Huyện Dầu Tiếng 0
44 Xã Minh Thạnh Huyện Dầu Tiếng 0
45 Xã Minh Tân Huyện Dầu Tiếng 0
46 Xã Định An Huyện Dầu Tiếng 0
47 Xã Long Hoà Huyện Dầu Tiếng 0
48 Xã Định Thành Huyện Dầu Tiếng 0
49 Xã Định Hiệp Huyện Dầu Tiếng 0
50 Xã An Lập Huyện Dầu Tiếng 0
51 Xã Long Tân Huyện Dầu Tiếng 0
52 Xã Thanh An Huyện Dầu Tiếng 0
53 Xã Thanh Tuyền Huyện Dầu Tiếng 0
54 Phường Tân Bình Thành phố Dĩ An 0
55 Phường Tân Đông Hiệp Thành phố Dĩ An 0
56 Phường Bình An Thành phố Dĩ An 0
57 Phường Bình Thắng Thành phố Dĩ An 0
58 Phường Đông Hòa Thành phố Dĩ An 0
59 Phường An Bình Thành phố Dĩ An 0
60 Phường An Thạnh Thành phố Thuận An 0
61 Phường Lái Thiêu Thành phố Thuận An 0
62 Phường Bình Chuẩn Thành phố Thuận An 0
63 Phường Thuận Giao Thành phố Thuận An 0
64 Phường An Phú Thành phố Thuận An 0
65 Phường Hưng Định Thành phố Thuận An 0
66 Xã An Sơn Thành phố Thuận An 0
67 Phường Bình Nhâm Thành phố Thuận An 0
68 Phường Bình Hòa Thành phố Thuận An 0
69 Phường Vĩnh Phú Thành phố Thuận An 0
70 Xã Tân Định Huyện Bắc Tân Uyên 0
71 Xã Bình Mỹ Huyện Bắc Tân Uyên 0
72 Xã Tân Bình Huyện Bắc Tân Uyên 0
73 Xã Tân Lập Huyện Bắc Tân Uyên 0
74 Xã Tân Thành Huyện Bắc Tân Uyên 0
75 Xã Đất Cuốc Huyện Bắc Tân Uyên 0
76 Xã Hiếu Liêm Huyện Bắc Tân Uyên 0
77 Xã Lạc An Huyện Bắc Tân Uyên 0
78 Xã Tân Mỹ Huyện Bắc Tân Uyên 0
79 Xã Thường Tân Huyện Bắc Tân Uyên 0
80 Xã Phú An Thị xã Bến Cát 0
81 Phường Thạnh Phước Thị xã Tân Uyên 0
82 Xã Thạnh Hội Thị xã Tân Uyên 0
83 Xã Bạch Đằng Thị xã Tân Uyên 0
84 Xã Tân Hiệp Huyện Phú Giáo 0
85 Xã Tam Lập Huyện Phú Giáo 0
86 Xã Tân Long Huyện Phú Giáo 0
87 Xã Phước Hoà Huyện Phú Giáo 0
88 Phường Uyên Hưng Thị xã Tân Uyên 0
89 Phường Tân Phước Khánh Thị xã Tân Uyên 0
90 Xã Vĩnh Tân Thị xã Tân Uyên 0
91 Xã Hội Nghĩa Thị xã Tân Uyên 0
92 Phường Tân Hiệp Thị xã Tân Uyên 0
Cơ quan/đơn vị
STT Tên cơ quan/đơn vị Số thí sinh tham gia
1 Sở Giáo dục và Đào tạo 1074
2 Phòng GDDT TP.Thủ Dầu Một 709
3 Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Dầu Một 234
4 Liên đoàn Lao động tỉnh 66
5 Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.Thủ Dầu Một 61
6 UBND phường Phú Cường 58
7 UBND phường Phú Tân 44
8 UBND phường Phú Lợi 24
9 UBND phường Chánh Nghĩa 23
10 Chi Cục thi hành án dân sự TP.Thủ Dầu Một 17
11 UBND phường Phú Mỹ 16
12 UBND phường Hoà Phú 11
13 UBND phường Hiệp An 11
14 Chi Cục thuế TP.Thủ Dầu Một 11
15 UBND phường Chánh Mỹ 9
16 UBND phường Định Hoà 8
17 UBND phường Phú Hoà 7
18 Trung tâm y tế TP.Thủ Dầu Một 7
19 Công an TP.Thủ Dầu Một 7
20 Cục Thi hành án dân sự tỉnh 7
21 UBND phường Tân An 6
22 UBND phường Phú Thọ 5
23 UBND phường Tương Bình Hiệp 5
24 UBND phường Hiệp Thành 5
25 Chi Cục thuế TP.Thủ Dầu Một 3
26 Hội người cao tuổi TP.Thủ Dầu Một 3
27 Phòng LĐTBXH TP.Thủ Dầu Một 3
28 Phòng Nội vụ TP.Thủ Dầu Một 2
29 Phòng Kinh tế TP.Thủ Dầu Một 2
30 TTPT Quỹ đất TP.Thủ Dầu Một 2
31 Thành Đoàn TP.Thủ Dầu Một 2
32 Ban Dân vận thành ủy TP.Thủ Dầu Một 2
33 2
34 Sở Lao động Thương binh và Xã hội 2
35 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1
36 Sở Tài Chính 1
37 Ban Quản lý KCN Bình Dương 1
38 Văn phòng UBND tỉnh 1
39 Sở Tư pháp 1
40 Ban Tổ chức Tỉnh Ủy 1
41 Hội Chữ thập đỏ TP.Thủ Dầu Một 1
42 Ủy ban MTTQVN TP.Thủ Dầu Một 1
43 Ban chỉ huy quân sự TP.Thủ Dầu Một 1
44 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 1
45 Tỉnh Đoàn tỉnh 1
46 Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.Thủ Dầu Một 1
47 Tòa án nhân dân TP.Thủ Dầu Một 1
48 Hội Cựu chiến binh TP.Thủ Dầu Một 1
49 Phòng Tài chính Kế hoạch TP.Thủ Dầu Một 1
50 Phòng TNMT TP.Thủ Dầu Một 1
51 Văn phòng HĐND-UBND TP.Thủ Dầu Một 1
52 Phòng Quản lý Đô thị TP.Thủ Dầu Một 0
53 Phòng Tư pháp TP.Thủ Dầu Một 0
54 Phòng VHTT TP.Thủ Dầu Một 0
55 Phòng Y tế TP.Thủ Dầu Một 0
56 Thanh tra TP.Thủ Dầu Một 0
57 Ủy ban kiểm tra thành ủy TP.Thủ Dầu Một 0
58 Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố TP 0
59 Viện Kiểm sát nhân dân TP.Thủ Dầu Một 0
60 CN VPĐKĐĐ TP.Thủ Dầu Một 0
61 Hội Nông dân tỉnh 0
62 Hội cựu chiến binh tỉnh 0
63 Liên minh hợp tác xã tỉnh 0
64 Cục Thuế tỉnh Bình Dương 0
65 Ban Tuyên giáo thành ủy TP.Thủ Dầu Một 0
66 Ban Tổ chức thành ủy TP.Thủ Dầu Một 0
67 Văn phòng Thành ủy TP.Thủ Dầu Một 0
68 Trung tâm VHTTTT TP.Thủ Dầu Một 0
69 Đội Quản lý thị trường số 1 TP.Thủ Dầu Một 0
70 Ủy Ban kiểm tra Tỉnh Ủy 0
71 Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy 0
72 Văn phòng Tỉnh Ủy 0
73 Ban Pháp chế HĐND tỉnh 0
74 Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 0
75 Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh 0
76 Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND tỉnh 0
77 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh 0
78 Mặt trật tổ quốc Viêt Nam tỉnh 0
79 Sở Giao thông Vận tải 0
80 Kho bạc Nhà nước tỉnh 0
81 Cục Hải Quan tỉnh 0
82 Cục Quản lý thị trường 0
83 Ban Nội chính Tỉnh Ủy 0
84 Ban Dân vận Tỉnh Ủy 0
85 Sở Kế hoạch và Đầu tư 0
86 Sở Xây dựng 0
87 Sở Thông tin và Truyền thông 0
88 Sở Khoa học và Công nghệ 0
89 Sở Công thương 0
90 Sở Y tế 0
91 Sở Tài nguyên Môi trường 0
92 Sở Ngoại vụ 0
93 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 0
94 Sở Nội vụ 0
95 Thanh tra tỉnh 0
96 Ban Quản lý KCN Việt Nam - Singapore 0
Công ty/doanh nghiệp
STT Tên công ty/doanh nghiệp Số thí sinh tham gia
1 Công ty Bảo Việt Bình Dương 5
2 Trường Mầm non Tuổi thơ 5
3 Trường mầm non hoà phú 2
4 Trường mầm non Khơi Trí 1
5 Công ty TNHH Xây dựng thương mại Viễn Đông 1
6 tâm 1
7 THCS Phú Mỹ 1
8 Thcs tương bình hiep 1
9 Tiểu học Nguyễn Trãi 1
10 Trường THCS Khánh Bình 1
11 Trường THCS Tương Bình Hiệp/ Tp Thủ Dầu Một/ Bình Dương 1
12 Trường TH Phú Hòa 2 1
13 Trường TH Phú Tân 1
14 Trường tiểu học Chánh Mỹ 1
15 Trường Tiểu học Phú Hòa 2 1
16 Trường Tiểu học Phú Thọ 1
17 Trường Tiểu học Trần Phú 1
18 Trying Mam non Tuổi tho 0
19 Tiểu học phú hòa 2 0
20 Phường Chánh Nghĩa 0
21 Quỹ phát triển KHCN tỉnh Bình Dương 0
22 Công ty CP phát triển hạ tầng kỹ thuật 0
23 Trường THCS Định Hòa 0