CUỘC THI “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT TRÊN INTERNET” NĂM 2020
BẢNG XẾP HẠNG CUỘC THI THỨ NHẤT
Huyện/Thị/Thành phố
STT Huyện/Thị/TP Số thí sinh tham gia
1 Thành phố Thủ Dầu Một 2343
2 Huyện Bắc Tân Uyên 6
3 Huyện Phú Giáo 2
4 Thị xã Bến Cát 2
5 Thị xã Tân Uyên 0
6 Huyện Dầu Tiếng 0
7 Huyện Bàu Bàng 0
8 Thành phố Dĩ An 0
9 Thành phố Thuận An 0
Xã/Phường/Thị trấn
STT Xã/Phương/TT Huyện/Thị/TP Số thí sinh tham gia
1 Phường Phú Lợi Thành phố Thủ Dầu Một 1236
2 Phường Chánh Nghĩa Thành phố Thủ Dầu Một 984
3 Phường Định Hoà Thành phố Thủ Dầu Một 35
4 Phường Phú Mỹ Thành phố Thủ Dầu Một 21
5 Phường Phú Tân Thành phố Thủ Dầu Một 17
6 Phường Hiệp Thành Thành phố Thủ Dầu Một 11
7 Phường Phú Thọ Thành phố Thủ Dầu Một 11
8 Phường Phú Cường Thành phố Thủ Dầu Một 8
9 Phường Phú Hòa Thành phố Thủ Dầu Một 7
10 Xã Tân Thành Huyện Bắc Tân Uyên 6
11 Phường Tân An Thành phố Thủ Dầu Một 4
12 Phường Hiệp An Thành phố Thủ Dầu Một 3
13 Phường Tương Bình Hiệp Thành phố Thủ Dầu Một 2
14 Phường Chánh Mỹ Thành phố Thủ Dầu Một 2
15 Xã Tân Long Huyện Phú Giáo 2
16 Phường Hoà Phú Thành phố Thủ Dầu Một 2
17 Phường Hòa Lợi Thị xã Bến Cát 1
18 Phường Tân Định Thị xã Bến Cát 1
19 Xã Phú An Huyện Phú Giáo 0
20 Thị trấn Phước Vĩnh Huyện Phú Giáo 0
21 Xã An Linh Huyện Phú Giáo 0
22 Xã Phước Sang Huyện Phú Giáo 0
23 Xã An Thái Huyện Phú Giáo 0
24 Xã An Long Huyện Phú Giáo 0
25 Xã An Bình Huyện Phú Giáo 0
26 Xã Tân Hiệp Huyện Phú Giáo 0
27 Xã Tam Lập Huyện Phú Giáo 0
28 Xã Đất Cuốc Huyện Bắc Tân Uyên 0
29 Xã Hiếu Liêm Huyện Bắc Tân Uyên 0
30 Xã Lạc An Huyện Bắc Tân Uyên 0
31 Xã Tân Mỹ Huyện Bắc Tân Uyên 0
32 Xã Thường Tân Huyện Bắc Tân Uyên 0
33 Xã Phú An Thị xã Bến Cát 0
34 Xã Trừ Văn Thố Huyện Bàu Bàng 0
35 Xã Cây Trường II Huyện Bàu Bàng 0
36 Xã Lai Uyên Huyện Bàu Bàng 0
37 Xã Tân Hưng Huyện Bàu Bàng 0
38 Xã Long Nguyên Huyện Bàu Bàng 0
39 Xã Hưng Hòa Huyện Bàu Bàng 0
40 Xã Lai Hưng Huyện Bàu Bàng 0
41 Thị trấn Dầu Tiếng Huyện Dầu Tiếng 0
42 Xã Minh Hoà Huyện Dầu Tiếng 0
43 Xã Minh Thạnh Huyện Dầu Tiếng 0
44 Xã Minh Tân Huyện Dầu Tiếng 0
45 Xã Định An Huyện Dầu Tiếng 0
46 Xã Long Hoà Huyện Dầu Tiếng 0
47 Xã Định Thành Huyện Dầu Tiếng 0
48 Xã Định Hiệp Huyện Dầu Tiếng 0
49 Xã An Lập Huyện Dầu Tiếng 0
50 Xã Long Tân Huyện Dầu Tiếng 0
51 Xã Thanh An Huyện Dầu Tiếng 0
52 Xã Thanh Tuyền Huyện Dầu Tiếng 0
53 Phường Mỹ Phước Thị xã Bến Cát 0
54 Phường Chánh Phú Hòa Thị xã Bến Cát 0
55 Xã An Điền Thị xã Bến Cát 0
56 Xã An Tây Thị xã Bến Cát 0
57 Phường Thới Hòa Thị xã Bến Cát 0
58 Xã Vĩnh Hoà Huyện Phú Giáo 0
59 Xã Phước Hoà Huyện Phú Giáo 0
60 Phường Uyên Hưng Thị xã Tân Uyên 0
61 Phường Tân Phước Khánh Thị xã Tân Uyên 0
62 Xã Vĩnh Tân Thị xã Tân Uyên 0
63 Xã Hội Nghĩa Thị xã Tân Uyên 0
64 Phường Tân Hiệp Thị xã Tân Uyên 0
65 Phường Khánh Bình Thị xã Tân Uyên 0
66 Xã Phú Chánh Thị xã Tân Uyên 0
67 Xã Bạch Đằng Thị xã Tân Uyên 0
68 Xã Tân Vĩnh Hiệp Thị xã Tân Uyên 0
69 Phường Thạnh Phước Thị xã Tân Uyên 0
70 Xã Thạnh Hội Thị xã Tân Uyên 0
71 Phường Thái Hòa Thị xã Tân Uyên 0
72 Phường Dĩ An Thành phố Dĩ An 0
73 Phường Tân Bình Thành phố Dĩ An 0
74 Phường Tân Đông Hiệp Thành phố Dĩ An 0
75 Phường Bình An Thành phố Dĩ An 0
76 Phường Bình Thắng Thành phố Dĩ An 0
77 Phường Đông Hòa Thành phố Dĩ An 0
78 Phường An Bình Thành phố Dĩ An 0
79 Phường An Thạnh Thành phố Thuận An 0
80 Phường Lái Thiêu Thành phố Thuận An 0
81 Phường Bình Chuẩn Thành phố Thuận An 0
82 Phường Thuận Giao Thành phố Thuận An 0
83 Phường An Phú Thành phố Thuận An 0
84 Phường Hưng Định Thành phố Thuận An 0
85 Xã An Sơn Thành phố Thuận An 0
86 Phường Bình Nhâm Thành phố Thuận An 0
87 Phường Bình Hòa Thành phố Thuận An 0
88 Phường Vĩnh Phú Thành phố Thuận An 0
89 Xã Tân Định Huyện Bắc Tân Uyên 0
90 Xã Bình Mỹ Huyện Bắc Tân Uyên 0
91 Xã Tân Bình Huyện Bắc Tân Uyên 0
92 Xã Tân Lập Huyện Bắc Tân Uyên 0
Cơ quan/đơn vị
STT Tên cơ quan/đơn vị Số thí sinh tham gia
1 Sở Giáo dục và Đào tạo 281
2 UBND phường Chánh Nghĩa 187
3 Phòng GDDT TP.Thủ Dầu Một 146
4 Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Dầu Một 26
5 Chi Cục thi hành án dân sự TP.Thủ Dầu Một 19
6 Liên đoàn Lao động tỉnh 14
7 UBND phường Phú Tân 12
8 Chi Cục thuế TP.Thủ Dầu Một 9
9 Thành Đoàn TP.Thủ Dầu Một 5
10 UBND phường Phú Thọ 4
11 UBND phường Phú Mỹ 2
12 UBND phường Hoà Phú 2
13 UBND phường Phú Cường 2
14 UBND phường Hiệp Thành 2
15 Công an TP.Thủ Dầu Một 2
16 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2
17 Sở Khoa học và Công nghệ 2
18 Phòng Nội vụ TP.Thủ Dầu Một 2
19 Văn phòng HĐND-UBND TP.Thủ Dầu Một 2
20 Phòng LĐTBXH TP.Thủ Dầu Một 1
21 Phòng Tài chính Kế hoạch TP.Thủ Dầu Một 1
22 Phòng Tư pháp TP.Thủ Dầu Một 1
23 Sở Tài Chính 1
24 Tỉnh Đoàn tỉnh 1
25 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 1
26 Cục Thi hành án dân sự tỉnh 1
27 Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.Thủ Dầu Một 1
28 Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.Thủ Dầu Một 1
29 Viện Kiểm sát nhân dân TP.Thủ Dầu Một 1
30 CN VPĐKĐĐ TP.Thủ Dầu Một 1
31 Sở Lao động Thương binh và Xã hội 1
32 Ủy ban kiểm tra thành ủy TP.Thủ Dầu Một 1
33 UBND phường Tương Bình Hiệp 1
34 UBND phường Tân An 1
35 UBND phường Hiệp An 0
36 UBND phường Định Hoà 0
37 Phòng Kinh tế TP.Thủ Dầu Một 0
38 UBND phường Phú Hoà 0
39 UBND phường Phú Lợi 0
40 UBND phường Chánh Mỹ 0
41 Hội người cao tuổi TP.Thủ Dầu Một 0
42 Trung tâm y tế TP.Thủ Dầu Một 0
43 Trung tâm VHTTTT TP.Thủ Dầu Một 0
44 Ban chỉ huy quân sự TP.Thủ Dầu Một 0
45 Văn phòng Thành ủy TP.Thủ Dầu Một 0
46 0
47 Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố TP 0
48 TTPT Quỹ đất TP.Thủ Dầu Một 0
49 Hội Chữ thập đỏ TP.Thủ Dầu Một 0
50 Ủy ban MTTQVN TP.Thủ Dầu Một 0
51 Đội Quản lý thị trường số 1 TP.Thủ Dầu Một 0
52 Chi Cục thuế TP.Thủ Dầu Một 0
53 Cục Quản lý thị trường 0
54 Ban Nội chính Tỉnh Ủy 0
55 Ban Dân vận Tỉnh Ủy 0
56 Ban Tổ chức Tỉnh Ủy 0
57 Ủy Ban kiểm tra Tỉnh Ủy 0
58 Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy 0
59 Văn phòng Tỉnh Ủy 0
60 Ban Pháp chế HĐND tỉnh 0
61 Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 0
62 Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh 0
63 Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND tỉnh 0
64 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh 0
65 Mặt trật tổ quốc Viêt Nam tỉnh 0
66 Sở Nội vụ 0
67 Thanh tra tỉnh 0
68 Ban Quản lý KCN Việt Nam - Singapore 0
69 Ban Quản lý KCN Bình Dương 0
70 Văn phòng UBND tỉnh 0
71 Sở Kế hoạch và Đầu tư 0
72 Sở Xây dựng 0
73 Sở Thông tin và Truyền thông 0
74 Sở Tư pháp 0
75 Sở Giao thông Vận tải 0
76 Kho bạc Nhà nước tỉnh 0
77 Cục Hải Quan tỉnh 0
78 Hội Nông dân tỉnh 0
79 Hội cựu chiến binh tỉnh 0
80 Liên minh hợp tác xã tỉnh 0
81 Cục Thuế tỉnh Bình Dương 0
82 Ban Tổ chức thành ủy TP.Thủ Dầu Một 0
83 Ban Dân vận thành ủy TP.Thủ Dầu Một 0
84 Ban Tuyên giáo thành ủy TP.Thủ Dầu Một 0
85 Tòa án nhân dân TP.Thủ Dầu Một 0
86 Hội Cựu chiến binh TP.Thủ Dầu Một 0
87 Sở Ngoại vụ 0
88 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 0
89 Sở Công thương 0
90 Sở Y tế 0
91 Sở Tài nguyên Môi trường 0
92 Phòng VHTT TP.Thủ Dầu Một 0
93 Phòng Y tế TP.Thủ Dầu Một 0
94 Thanh tra TP.Thủ Dầu Một 0
95 Phòng TNMT TP.Thủ Dầu Một 0
96 Phòng Quản lý Đô thị TP.Thủ Dầu Một 0
Công ty/doanh nghiệp
STT Tên công ty/doanh nghiệp Số thí sinh tham gia
1 Trường Mầm non Pétrus Ký 15
2 TRƯỜNG MẦM NON PETRUSKÝ 2
3 Công ty ABC 1
4 công ty TNHH Đại Tích Ưu 1
5 nông 1
6 Quỹ phát triển KHCN tỉnh Bình Dương 1
7 Trường mầm non pestrus ký 1
8 TRƯỜNG MẦM NON PÉTRÚKÝ 1
9 Trường Mầm Non Tuổi Xanh 1
10 Trường MN Hoa Hồng Nhỏ 1
11 Trường THCS Hoàng Hoa Thám TP Bắc Giang 1
12 Trường THPT Cẩm Lý 1
13 Trường Mầm non Tuổi thơ 0