CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CUỘC THI “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT NĂM 2021
THÔNG BÁO
TOP 5 ĐIỂM CAO PHẦN THI THỨ NHẤT Xem thêm
1
Nguyễn Quỳnh Hương Thảo
THCS Chu Văn An
40
2
Lê Thị Phương Vy
THPT Nguyễn Đình Chiểu
40
3
Phạm Ngọc Chân
THCS Phú Mỹ
40
4
Nguyễn Thị Anh
THCS Chu Văn An
40
5
Trương Hoàng Gia Hân
THCS Phú Hòa
40
TOP 5 ĐIỂM CAO PHẦN THI THỨ HAI Xem thêm
1
Nguyễn Quỳnh Hương Thảo
THCS Chu Văn An
40
2
Trương Hoàng Gia Hân
THCS Phú Hòa
40
3
NGUYỄN TUẤN HƯNG
THCS Phú Hòa
38
4
Lê Thị Phương Trinh
THPT Nguyễn Đình Chiểu
38
5
Nguyễn Thị Thiên Hương
THCS Chu Văn An
36
TOP 5 TRƯỜNG THAM GIA PHẦN THI THỨ NHẤT Xem thêm
1
THCS Phú Mỹ
1164
2
THCS Chu Văn An
1029
3
THCS Định Hòa
903
4
THCS Nguyễn Thị Minh Khai
900
5
THPT Nguyễn Đình Chiểu
765
TOP 5 TRƯỜNG THAM GIA PHẦN THI THỨ HAI Xem thêm
1
THCS Phú Mỹ
810
2
THCS Định Hòa
675
3
THCS Chu Văn An
673
4
THCS Trần Bình Trọng
515
5
THPT Bình Phú
455