Thông báo
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CUỘC THI "TÌM HIỂU PHÁP LUẬT TRÊN INTERNET NĂM 2019" TP. THỦ DẦU MỘT
Thông tin thí sinh
Họ và tên:
Ngày sinh:
CMND/hộ chiếu/CCCN:
Ngày cấp:
Điện thoại:
Email:
Cơ quan/đơn vị/địa phương:
Tên đăng nhập:
Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Xác nhận mật khẩu mới:

NGÀY THI CÒN LẠI

46

THÔNG BÁO
BÀI THI MỚI NHẤT
 Họ và tênĐiểm
01

Võ Minh Trung

281084333
26
02

Trần Việt Quân

280982971
30
03

Nguyễn Trần Triết Nhân

281235493
24
04

Trần Phạm Quốc Dũng

281123947
32
05

Châu ngọc duyên anh

281122222
28
BÀI THI MỚI NHẤT
 Họ và tênĐiểm
06

Lê Minh Trung

281084935
30
07

Nguyễn hữu đạt

281016671
32
08

Lưu Minh Nhựt

280868323
14
09

Phạm Nhựt Tân

281090060
14
10

Hồ Thiện Phước

280996275
18
BÀI THI MỚI NHẤT
 Họ và tênĐiểm
11

Trần Thị Thanh Ngân

281072524
18
12

Đào Thanh Tấn

281072841
18
13

trannhathoang

0209201852658
10
14

Nguyễn gia Như

020920182512
4
15

Hoàng Thị Hà

280757466
32